Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

28.02.2024 |
Vizualizări: 50
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune membrului corespondent Mihail POPA, în legătură cu decesul soției sale Olga. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și împărtășim durerea pierderii irecuperabile. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace....
24.02.2024 |
Vizualizări: 127
La 24 februarie 2024 se împlinesc doi ani de la declanșarea războiului agresiv al Rusiei în Ucraina. 730 de zile de rezistență, de luptă aprigă pentru demnitate, independență, suveranitate și integritate teritorială. Doi ani de când mai mulți oameni de știință au lăsat la o parte cercetările pentru a face voluntariat, pentru a pleca pe front, pentru a contribui și a aduce acasă ideea integrării Ucrainei în Uniunea Europeană. Doi ani de când Republica Moldova a devenit casă pentru mii de refugiaţi, din partea Republicii Moldova, a societății, a numeroaselor asociații și instituții, fiind...
22.02.2024 |
Vizualizări: 73
Stimate domnule membru corespondent Nicolae Vulpe, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii vârstei onorabile de 75 de ani, însoțite de considerație și respect pentru realizările Dumneavoastră în știință. Savant adevărat, care ați început calea științifică în școala academicianului Constantin Sibirschi, susținând teza de doctor în științe fizico-matematice la vârsta de 26 de ani și teza de doctor habilitat la 36 de ani, ați dezvoltat în continuare cu dăruire de sine școala din...
18.02.2024 |
Vizualizări: 143
La 14 februarie 2024, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a găzduit un eveniment de anvergură: a fost lansat ultimul volum „Opere” de Dimitrie Cantemir, în colecția „Moștenire”, din cele 6 inițiate de Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”. Ediția este îngrijită de cercetătorii istorici, acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, cărora le aparțin studiile introductive și indicii la cele trei lucrări cantemirene incluse în volum. Manifestarea s-a desfășurat în cadrul Zilei Naționale a Lecturii, participanții fiind salutați la inaugurare de dna Elena Pintilei, directorul...
15.02.2024 |
Vizualizări: 503
Miercuri, 14 februarie 2024, la Academia de Științe a Moldovei a început procesul de examinare publică a rezultatelor științifice din cadrul proiectelor de cercetare și inovare finanţate din bugetul de stat. Startul a fost dat de către Secția Științe Exacte și Inginerești, conducător dna mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, adjunct al conducătorului mem. cor. Veaceslav Ursachi și secretar științific al secției dr. Adelina Dodon. Proiectele examinate în cadrul Secției Științe Exacte și Inginerești – Programe de Stat anuale (etapa anului 2023), programe de stat finale (desfășurate...
15.02.2024 |
Vizualizări: 178
Începutul noului an 2024 este marcat de eficientizarea colaborării Academiei de Științe a Moldovei și a membrilor acesteia cu alte organizații din domeniile cercetării și inovării. Noi modalități de conlucrare între AȘM și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au fost discutate la 15 februarie curent în cadrul întrevederii acad. Ion TIGHINEANU, președintele AȘM, cu dr. inginer Andrei CHICIUC, președintele ANACEC. Au fost abordate o serie de probleme cu referire la perspectivele educației, cercetării și inovării de model european în Republica Moldova, în contextul...
15.02.2024 |
Vizualizări: 157
Luni, 12 februarie 2024, în ședința Comisiei mixte a Academiei de Științe a Moldovei și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare formată prin Hotărârea Prezidiului nr. 14 din 29 ianuarie 2024, au fost audiate rapoartele privind executarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat desfășurate în anul 2023 (https://asm.md/proiecte-de-inovare-si-transfer-tehnologic-audieri-2024). Membrii Comisiei au examinat un proiect de transfer tehnologic, cinci proiecte de inovare, precum și un proiect de inovare care a fost apreciat în 2023 cu calificativul...
14.02.2024 |
Vizualizări: 316
A P E L Academia Română a luat act cu îngrijorare de intenția transferării Procuraturii Anticorupție în clădirea unde funcționează Academia de Științe a Moldovei, de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1 din Chișinău. Mai întâi, reamintim autorităților că clădirea în sine este un monument de importanță istorică, arhitecturală, artistică și memorialistică, inclusiv prin basoreliefurile de metal ale celor mai iluștri oameni de știință care au stat la temelia afirmării cunoașterii din spațiul actual al Republicii Moldova. În al doilea rând, într-un templu al științei – cum este Academia –...
13.02.2024 |
Vizualizări: 738
„Sincere felicitări doamnelor și domnișoarelor care fac cercetare, aduc rezultate competitive pe plan național și internațional, diseminează rezultatele cercetării și activează în instituții de învățământ pentru a educa tineri cercetători. Accesul egal al femeilor și fetelor de toate vârstele la realizările din domeniul științei, tehnologiei și inovării este o garanție a egalității de gen. Sănătate, noi forțe creatoare și multe succese în activitatea de cercetare”. La 8 și 9 februarie 2024, Academia de Științe a Moldovei; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România)...
13.02.2024 |
Vizualizări: 183
Prof. Rattan LAL (SUA), Laureat al Premiului Nobel pentru pace (2007), nominalizat de Președintele Joe BIDEN în calitate de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Internațională în domeniul Alimentației și Agriculturii a transmis un mesaj în susținerea Declarației Prezidiului Academiei de Științe și a membrilor titulari, corespondenți și desemnați ai AȘM, menționând următoarele: „Sunt trist, dezamăgit și îngrijorat să citesc în mass-media din Moldova că Procuratura Anticorupție intenționează să se transfere în sediul Academiei. În calitate de Membru de Onoare al prestigioasei Academii de...
07.02.2024 |
Vizualizări: 145
Scriam anul trecut cu entuziasm despre donațiile de carte realizate de Academia Română, prin intermediul Secțiilor sale de Științe, Academiei de Științe a Moldovei care a rămas fără propria Bibliotecă Științifică Centrală cu sute de mii de volume ca rezultat al reformei în domeniile de cercetare și educație. Această literatură științifică trimisă de peste Prut a fost repartizată în Sala de lectură a AȘM, creată în acest scop acum patru ani, care s-a completat prin donații și noi apariții editoriale. La un moment, s-a observat că un anumit fel de literatură și anume, cea de specialitate trimisă...
06.02.2024 |
Vizualizări: 1285
În conformitate cu art. 67 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), prevederile subpunctului 20 al punctului 7 și subpunctului 4 al punctului 16 ale Statutului Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), Secțiile de Științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv ale celor...
26.01.2024 |
Vizualizări: 794
Adunarea generală a Secției Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei s-a întrunit în ședință la 25 ianuarie 2023, având în agendă alegerea conducătorului acestei Secții, care, conform Codului cu privire la știință și inovare, este și vicepreședinte al AȘM. Structura academică respectivă a fost coordonată mai mulți ani de acad. Boris Găină, inclusiv în ultimul mandat de patru ani. Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, ales pentru al doilea mandat la 17 noiembrie 2023, își formează în prezent echipa de lucru pentru realizarea Programului managerial cu genericul „Academia de Științe...
25.01.2024 |
Vizualizări: 428
Un eveniment de semnificație istorică, dar și emoțională s-a desfășurat la 24 ianuarie 2024, în incinta Academiei de Științe a Moldovei: s-au împlinit 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 – o etapă importantă în formarea statului naţional unitar român. Astfel, în fiecare an la 24 ianuarie consemnăm această dată istorică, cinstind și memoria artizanului unirii, Alexandru Ioan Cuza. Anume acesta în 1862 a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică și punând temelia unei perioade de avansare a României moderne. Acest gând a fost evidențiat în cuvântul...
18.01.2024 |
Vizualizări: 588
La 17 ianuarie 2024, s-a întrunit Adunarea generală a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (SȘSEUA) a AȘM, având în agendă o singură chestiune: alegerea conducătorului acestei Secții, care, conform Codului cu privire la știință și inovare, este și vicepreședinte al AȘM. Membrul corespondent Victor Moraru a condus în ultimii patru ani Secția respectivă, dar, după expirarea mandatului, a hotărât să se retragă din motive de sănătate. Prezent la adunare, acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, i-a adus mulțumiri dlui Victor Moraru pentru activitatea prodigioasă în această...
17.01.2024 |
Vizualizări: 344
Manifestarea științifică organizată la 15 ianuarie 2024 de către Academia de Științe a Moldovei și Academia Română cu prilejul Zilei Culturii Naționale, s-a desfășurat într-o atmosferă academică, solemnă și foarte călduroasă. Primul eveniment al anului 2024 de pe agenda complexă a celor două academii-surori a avut un răsunet deosebit în mass-media de pe ambele maluri ale Prutului. Ziarele naționale, posturile de radio și TV din Republica Moldova și România, au consemnat unirea și apropierea istorică pe plan științific și cultural a celor două academii. Vă îndemnăm să urmăriți evenimentul...
17.01.2024 |
Vizualizări: 301
Deja al unsprezecelea an, la 15 ianuarie, este marcată în Republica Moldova Ziua Naţională a Culturii (din 2013), care coincide cu data naşterii poetului naţional al românilor Mihai Eminescu (1850-1889), numit Luceafărul poeziei noastre. Aprobarea acestei hotărâri de Parlament a fost un act de recunoaștere a rolului primordial al culturii în edificarea unei societăți pe principii civilizatorii. În acest an 2024, evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română ce se înscrie în seria manifestărilor științifice și culturale de pe agenda lor comună. Prima parte a...
30.12.2023 |
Vizualizări: 828
Medicii și mai ales medicii cercetători sunt mereu la datorie și în zilele de odihnă, și de sărbători. La 30 decembrie 2023, acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei, a participat la emisiunea „Sănătate pentru toți” difuzată la Radio Moldova. Despre realizările și impedimentele pediatriei, evenimentele de anvergură în domeniul medicinei desfășurate la Academia de Științe, școlile de vară, lecțiile publice ale savanților notorii, sănătatea copiilor și investițiile în știință, impactul asupra tinerei generații, viitori potențiali...
23.12.2023 |
Vizualizări: 794
Evenimentul de totalizare a anului științific 2023 cu genericul „E vremea colindelor…” s-a desfășurat într-o formă neobișnuită. A lipsit tradiționalul raport de dare de seamă care a fost prezentat cu multă analiză în cadrul altei manifestări. La această întrunire accentul s-a pus pe Sărbătoarea de Crăciun și pe tradițiile populare, omagierea oamenilor de știință care s-au evidențiat în realizarea cu succes a unor proiecte științifice. Totalizarea anului științific 2023 s-a produs la 21 decembrie 2023, începând cu ora 13.00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei. În cadrul evenimentului a...

Înregistrări online