Arhiva pentru categoria: Noutăți ale AȘM

26.03.2023 |
Vizualizări: 875
Stimate Domnule academician Ion GUCEAC, Cu prilejul frumoasei vârste de 60 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe făgașul dezvoltării domeniului științific căruia V-ați consacrat – dreptul constituțional în Republica Moldova! Filele biografiei Dvs. atestă faptul că aparțineți generației oamenilor din sfera universitar-academică, a căror afirmare pe plan științific și civic s-a produs în mod sincronizat cu marile schimbări ce au avut loc în...
25.03.2023 |
Vizualizări: 114
La 23 martie 2023 în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei și-a ținut lucrările Simpozionul științific cu genericul „Reactivarea Mitropoliei Basarabiei la 30 de ani: premise, evoluții, adevăr“. Evenimentul a fost organizat de Mitropolia Basarabiei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Institutul de Istorie al USM. Suita de manifestări consacrată acestui eveniment, a început în toamna anului trecut...
25.03.2023 |
Vizualizări: 109
La 22 martie 2023, în Sala Azurie a AȘM, s-a întrunit în ședință Sesiunea a XI-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Problema principală din agenda de lucru a fost aprobarea rapoartelor conducătorilor Secțiilor de Științe ale AȘM privind dezvoltarea științei în domeniile de competență și activitatea Secțiilor de științe în anul 2022. Dar mai întâi, în debutul acestui eveniment, acad. Ion Tighineanu și-a exprimat bucuria de a-i felicita pe cei 19 membri corespondenți noi aleși la 10 martie curent, prezenți în calitatea respectivă la primul lor eveniment, subliniind importanța...
21.03.2023 |
Vizualizări: 142
Viața unui savant, lucru cunoscut, constă din activitatea sa de cercetare, din analiza și din publicarea rezultatelor științifice, editarea unor monografii, cărți, manuale, activitate didactică și formarea discipolilor, organizarea conferințelor de interes profesional și științific etc. În cazul de față, membrul corespondent Victor Moraru, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, vicepreședinte al AȘM, și-a invitat colegii, prietenii, discipolii în Sala mică a AȘM cu prilejul lansării cărții sale „La Republique de Moldova: les enjeux du present et de l`avenir“, în traducere...
20.03.2023 |
Vizualizări: 59
Academia Europeană (Academia Europaea), prin intermediul Hub-ului din Budapesta, organizează la 22 martie 2023 o SESIUNE SPECIALĂ intitulată „Frontlines of Urban Conservation and Restoration”, cu participarea experților europeni în conservarea urbană, biologia mediului și ecologie. Urbanizarea este una dintre cele mai importante provocări pentru comunitățile naturale în secolul XXI. Urbanizarea – ca proces în care are loc o creștere a concentrării populației umane în orașe – duce nu numai la schimbarea utilizării terenului, dar implică o serie de aspecte demografice, socioculturale, economice...
20.03.2023 |
Vizualizări: 73
Un concert de zile mari cu genericul „Muzica vieții mele” a avut loc vineri, 17 martie, în Palatul Național „Nicolae Sulac”, cu prilejul aniversării a 75-a de la nașterea compozitorului Constantin Rusnac. Lucrările selectate pentru acest eveniment semnificativ au fost de diverse genuri, pentru toate gusturile și toate vârstele, astfel efectuându-se o retrospectivă în prodigioasa activitate de creație a compozitorului. Sala a fost plină cu melomani, colegi, prieteni, oaspeți ai capitalei care au admirat și trăit pe viu emoțiile creației muzicale a lui Constantin Rusnac. Iar tinerii mai curajoși...
20.03.2023 |
Vizualizări: 100
Interesul tinerilor față de cercetare nu poate să nu bucure și inspiră la o colaborare și mai strânsă cu mediul academic. Miercuri, 15 martie 2023, masteranzii anului I de la Departamentul Urbanism și Design Urban, Facultatea de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei, au întreprins o vizită de documentare la Academia de Științe a Moldovei. Masteranzii au avut posibilitatea să facă cunoștință cu publicațiile comunității științifice din Sala de lectură a AȘM, formată în baza donațiilor generoase ale cercetătorilor; au admirat cu respect capodoperele celebrului Mihai Grecu...
20.03.2023 |
Vizualizări: 221
La 16 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat decizia, prin care sintagma „limba română” se introduce în toate actele legislative, inclusiv în Constituție, renunțându-se la formulările „limba moldovenească” „limba de stat”, „limba oficială”, „limba noastră”. În sfârșit, s-a instituit un act juridic, demult așteptat, de confirmare a adevărului științific cu privire la denumirea limbii vorbite în Republica Moldova – limba română – pentru care Academia de Științe a Moldovei a pledat permanent și insistent prin diversele sale Declarații, Adresări, Hotărâri și în conferințe...
16.03.2023 |
Vizualizări: 119
Apreciem înalt contribuția academicianului Bogdan Simionescu adusă cercetărilor în domeniul chimiei macromoleculare. Sub conducerea dumnealui Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași a devenit una din cele mai avansate instituții de cercetare din România, fiind calificat drept institut de excelență, nu în ultimul rând și grație multiplelor colaborări fructuoase în cadrul proiectelor europene. Activitatea de cercetare și management al cercetării (inclusiv în postul de vicepreședinte al Academiei Române) rămâne inseparabilă de cea didactică, domnul academician implicându-se și...
15.03.2023 |
Vizualizări: 77
La 13 martie 2023, Academia de Științe a Moldovei, împreună cu Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan” din Cluj Napoca, România, au organizat un seminar cu privire la sănătatea solului. Evenimentul a fost inițiat de echipa proiectului NAT100NS, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, ca un prim pas pentru a sprijini lansarea misiunii UE „A Soil Deal for Europe”. Manifestări științifice similare se desfășoară, în prezent, în 43 de țări din Uniunea Europeană și țări asociate. În plus, o serie de evenimente secundare sunt convocate pentru a facilita...
14.03.2023 |
Vizualizări: 658
Am rămas plăcut surprinsă, auzind vestea despre aprobarea de Parlamentul Republicii Moldova, în prima lectură, a proiectului de Lege pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Mai pe înțelesul tuturor, în textul tuturor legilor din Republica Moldova sintagma „limba română” va lua locul sintagmelor „limba moldovenească”, „limba oficială”, „limba de stat” și „limba maternă”. Totodată, în acest proiect de lege, majoritatea parlamentară propune să fie considerată desuetudinea textului „funcționând pe baza grafiei latine” din articolul 13 al Constituției. Astfel...
11.03.2023 |
Vizualizări: 734
În ultimul timp s-au intensificat acțiunile de ponegrire a Academiei de Științe a Moldovei și a membrilor ei, manifestate în scrisori și declarații postate pe rețelele de socializare, care se dau drept atitudini ale comunității științifice și culturale și care au fost transmise la autorități. Acestea se prezintă ca o reluare a unor texte care se compun în regim nocturn și care se plagiază unele pe altele deja de mai mulți ani, întâmpinând reacții negative din partea oamenilor de bună credință care au crezut și continuă să creadă că AȘM s-a pronunțat în privința adevărului științific privind...
11.03.2023 |
Vizualizări: 1040
La 10 martie 2023, s-a întrunit Adunarea Generală a AȘM, având drept scop major alegerea a 19 membri corespondenți ai AȘM și a 4 Membri de Onoare ai AȘM, desemnați în a treia decadă a lunii februarie de secțiile de științe pe domeniile lor de activitate. Este un obiectiv imperios pentru activitatea în continuare a forului științific suprem al Republicii Moldova, dat fiind că în ultimii 5 ani n-au fost organizate alegeri în cadrul AȘM, iar potențialul intelectual s-a redus considerabil din diverse motive, inclusiv de răspândirea pandemiei cu SARS Cov-2. Din numărul total de 57 de membri...
06.03.2023 |
Vizualizări: 191
O veste bună a sosit de la Universitatea California/Berkeley: Prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, va întreprinde o vizită la Academia de Științe a Moldovei. Conform agendei de lucru, savantul va participa la lucrările Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale, care va avea loc la Chișinău, în prima lună de toamnă. Evenimentul este organizat de Asociația în Inginerie Biomedicală și Universitatea Tehnică a Moldovei în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae...
02.03.2023 |
Vizualizări: 96
Cu ocazia aniversării a 86-a de la nașterea acad. Eugen Doga, la 1 martie a.c. a fost organizată o emisiune la TVR Moldova, în cadrul căreia personalitatea și opera marelui compozitor au fost evocate de acad. Mihai Cimpoi, prof. Aurelian Dănilă, adjunctul conducătorului Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, scriitoarea Luminița Dumbrăveanu, autoarea unor volume despre maestru, și doamna Iuliana Gore-Costin, care a vorbit despre prezența sa în România. A fost lansat, printre altele, volumul bibliofil al Lilei Bobu (Botoșani) „Eugen Doga, Arii și romanțe pe versurile...
01.03.2023 |
Vizualizări: 284
În ultima zi a lui Făurar, 28 Februarie 2023, în incinta Facultății de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, a avut loc a doua ședință anuală a Seminarului științific al Institutului de Matematică și Informatică (USM) și al Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, UPS „Ion Creangă”) denumit „Ecuații Diferențiale și Algebre”, consacrată memoriei academicianului Mitrofan Ciobanu, ilustru matematician și pedagog. La această întrunire a specialiștilor din domeniu au fost prezenți toți cei 11 membri ai Seminarului științific care activează la IMI, UPS „Ion Creangă”, USM, UTM...
01.03.2023 |
Vizualizări: 81
De 1 Martie, după vechea și frumoasă tradiție, salutăm venirea primăverii cu un mărțișor – simbol al reînnoirii și speranței, continuând astfel datinile care ne definesc. Astăzi, când oferim și primim frumoasele mărțișoare, în care se împletesc două semnificații - lumina și viața, gândurile noastre se îndreaptă, mai mult ca oricând, spre cei dragi, prieteni, dar și către cei care trec prin momente dificile. În contextul situației tensionate din vecinătatea apropiată, transmitem un Mărțișor al speranței poporului ucrainean, alături de care rămânem solidari în lupta sa pentru libertate și...
28.02.2023 |
Vizualizări: 518
Academia de Științe a Moldovei susține inițiativa deputaților PAS din Parlamentul Republicii Moldova pentru substituirea în textul legilor Republicii Moldova și în Constituție a sintagmei „limba moldovenească” cu sintagma „limba română”, astfel fiind recunoscut adevărul științific. Readucerea în normalitate legislativă a denumirii corecte a limbii noastre ar pune capăt infinitelor discuții inutile care se duc în jurul acestei probleme, tuturor speculațiilor care se fac de câteva decenii, ar spori imaginea republicii noastre în întreaga lume și ar asigura procesul ei de integrare europeană...
25.02.2023 |
Vizualizări: 941
La 24 februarie 2023 s-a întrunit Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (SȘSEUA) a AȘM, constituită din 16 membri: 10 membri titulari și 6 membri corespondenți. Două persoane au lipsit – una este stabilită peste hotare, cea de-a doua pe motiv de sănătate. Prin urmare, la Adunare au participat 14 membri ai SȘSEUA cu dreptul de vot deliberativ. Adunarea Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a fost deschisă de membrul corespondent Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, coordonatorul Secției...
25.02.2023 |
Vizualizări: 1926
La data de 22 februarie 2023 a avut loc Adunarea Secției Științe ale Vieții pentru alegerea membrilor corespondenți ai AȘM. Prezent la deschiderea Adunării Secției de Științe ale Vieții (SȘV) acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, a vorbit despre importanța acestor alegeri, scopul fiind promovarea celor mai notorii personalități în Academia de Științe a Moldovei. La cele 10 locuri anunțate vacante pe profiluri s-au înscris 14 pretendenți, unul dintre care, dr. hab. prof. univ. Valerian Balan (Profilul 411 – Agronomie), s-a retras din concurs în data de 21 februarie, depunând cerere în scris...

Înregistrări online