LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI A FOST LANSATĂ PAGINA WEB DEDICATĂ CELOR 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ A REPUBLICII MOLDOVA

20.08.2021
Vizitatori unici: 1031

La celebrarea celor trei decenii de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei a venit cu un cadou inedit – elaborarea paginii web www.moldova-independenta.md, lansarea căreia a avut loc joi, 19 august 2021. La festivitate au participat conducerea AȘM, membri titulari și membri corespondenți, reprezentanți ai echipei de autori, ai institutelor de cercetare, instituțiilor de învățământ superior, cercetători, situația epidemiologică deloc favorabilă din țară transferând și de data aceasta desfășurarea evenimentului în mediul on-line.

Elaborarea paginii web aniversare face parte din programul amplu de acțiuni, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 102 din 16 iunie 2021 „Cu privire la Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova”, a subliniat, în debutul evenimentului, Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu. Academia de Științe, și ea jubiliară în acest an, consemnând 60 de ani de la fondare și 75 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare de tip academic, a realizat astfel cu brio și cel de-al doilea obiectiv din Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova „Moldova-30”. Una din primele acțiuni a fost desfășurarea, la inițiativa AȘM, a Săptămânii Științei”, organizată, în premieră, de Academie în perioada 7-12 iunie curent. Am sărbătorit aceste date jubiliare, tradițional, prin muncă și activitate fructuoasă – prelegeri, conferințe, simpozioane științifice, cei interesați fiind invitați să acceseze agenda evenimentului de anvergură (https://asm.md/agenda-saptamanii-stiintei). Pe parcursul săptămânii au fost prezentate cca 90 de comunicări ale oamenilor de știință din țară și din străinătate pe diferite domenii, o noutate absolută fiind susținerea a cinci prelegeri ale laureaților Premiului Nobel, care pot fi accesate la link-ul https://asm.md/lectiile-publice-ale-laureatilor-premiului-nobel-prezentate-pe-parcursul-saptamanii-stiintei-la-asm. S-a reușit, de asemenea, și organizarea unei școli de vară, care ne inspiră încredere că avem tineri interesați de cercetare. De altfel, continuând tema tinerei generații, dl Președinte a pus în evidență mesajul de felicitare al Silvicăi Bîrliba din Fălești, care la cei zece ani ai săi a reușit să aducă emoții pozitive și bună dispoziție participanților.

În temeiul pct. 28 al Programului național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, la 17 iunie Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a instituit un grup de lucru, sub conducerea mem. cor. Svetlana Cojocaru, pentru elaborarea site-ului cu nominalizarea persoanelor și responsabilităților pe diferite domenii de competență, momente subliniate de domnia sa în alocuțiune.

Conducătorul grupului de lucru doamna mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, a menționat în luarea sa de cuvânt că pagina web are o structură rațională, integrând 20 de compartimente definitorii – Simbolurile statului, Scurt istoric, Geografie, Economie, Politică externă, Medicină și sănătate, Educație, Cercetare, Limbă și literatură, Moldova în patrimoniul UNESCO, Presă și TV, Arhitectură, Artă plastică, Turism, Muzee, Vinurile Moldovei, Muzică și teatru, Cinematografie, Arheologie, Sport, precum și rubricile Vocea tinerilor, Evenimente și noutăți.

Site-ul a fost realizat într-un stil academic, posedând un limbaj accesibil, iar textele, în mare parte inedite, reprezintă adevărate sinteze sau chiar studii monografice complexe pe domeniile de competență, ceea ce nu a fost realizat anterior. Merită a fi subliniat caracterul multidisciplinar, precum și valoarea aplicativă a paginii web, care va deveni un instrument util în activitatea mai multor specialiști.

Conceptul, designul și toate materialele informaționale pentru a da start paginii web au fost elaborate într-un timp record, în doar două luni, colectivul de autori, dezvoltatori, designeri, redactori lucrând contra cronometru, manifestând un deosebit spirit de echipă și îndreptățind încrederea acordată, în pofida scepticismului, la prima etapă, al mai multor persoane. Or, lucrul realizat din pasiune, din respect și dăruire de sine are totdeauna un succes incontestabil. Subsemnata a prezentat echipa de voluntari care au participat la elaborarea acestui site aniversar, informații suplimentare fiind disponibile aici.

De altfel, echipa a fost formată din patru membri titulari, cinci membri corespondenți, un heraldist de stat, rector și prorector, directori de institute, de proiecte de cercetare, muzee, agenții, uniuni de creație, doctori habilitați, profesori, doctori și tineri cercetători.

Mai multe aspecte în domeniile sale de competență au fost reflectate în mesajele autorilor prezenți în sală: mem. cor. Mariana Șlapac, dr. hab. în studiul artelor, Președinte al Comisiei Naționale de Heraldică; mem. cor. Alexandru Stratan, dr. hab. în economie, director al Institutului Național de Cercetări Economice, Președinte al Consiliului Directorilor de Institute; dr. hab. în științe politice Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. Cuvinte de recunoștință pentru realizarea unei pagini web aniversare și activitatea prodigioasă a întregii echipe au fost exprimate de acad. Mihai Cimpoi și mem. cor. Constantin Gaindric.

Rubrica „Vocea tinerilor”, inițiată de AȘM, a pus în evidență faptul că avem tineri talentați nu doar în Chișinău, dar și în alte localități, tineri dornici de a contribui la dezvoltarea țării. Mesajul adresat tinerilor presupunea și o întrebare-provocare: Ce pot face eu pentru dezvoltarea țarii mele? Astfel, printre vorbitori, din partea tinerilor a venit Olesea Caftanatov care, fiind în fruntea unui grup din opt persoane, au dezvoltat proiectul e-moldova (https://www.moldova-independenta.md/vocea-tinerilor-proiectul-e-moldova).

Și întrucât ideea unui concurs pentru tineri a prins viață, îndemnăm pe toți tinerii să ne transmită lucrările până la data de 1 noiembrie curent la adresa de e-mail [email protected]. Detalii asupra concursului pot fi accesate aici.

Rezumând cele menționate, apreciem faptul că s-a reușit o colaborare eficientă între Academia de Științe, institute de cercetare, instituții de învățământ superior, muzee, agenții, uniuni de creație și, desigur, tineri.

Pagina web dedicată independenței Republicii Moldova este disponibilă la link-ul https://www.moldova-independenta.md/.

Evenimentul a fost transmis on-line de către partenerul AȘM în realizarea site-ului, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, și poate fi accesat la link-ul https://www.youtube.com/watch?time_continue=2338&v=zT9wMESQOnY&feature=emb_logoprecum și de Privesc.eu https://www.privesc.eu/arhiva/95997/Lansarea-paginii-web-aniversare--30-de-ani-de-la-proclamarea-independentei-Republicii-Moldova-  și RLIVE.md https://rlive.md/lansarea-paginii-web-aniversare-30-de-ani-de-la-proclamarea-independentei-republicii-moldova/.

Lansarea paginii web, la realizarea căreia a participat o echipă de profesioniști, se prezintă atât ca un îndemn de a uni eforturile pentru a contribui împreună la dezvoltarea și promovarea Republicii Moldova, fiecare pe segmental său de activitate, cât și un imbold de a contribui cu toții la dezvoltarea de perspectivă a site-ului, pentru a susține aspirațiile celor care vor să cunoască, să afle lucruri importante, necesare în activitatea lor de cercetare, didactică, muzeistică etc. Ne dorim ca pentru tineri site-ul să devină o sursă sigură de informare, iar oaspeții țării noastre să afle despre Republica Moldova și pe această cale, contribuind astfel la includerea țării în prosperarea mai multor rute de turism internațional și regional.

Suntem siguri că astăzi, prin lansarea paginii www.moldova-independenta.md, a fost pusă temelia colaborării eficiente și conlucrării între mai multe instituții și organizații în beneficiul societății, inclusiv pentru crearea unei enciclopedii virtuale a Republicii Moldova.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Secretar științific general al AȘM

Sursa:
Categorie: