Președintele Academiei Europene, Profesor Sierd Cloetingh, a susținut o lecție publică la Academia de Științe a Moldovei

20.12.2021
Vizitatori unici: 1170

 

Profesorul Sierd Cloetingh: ,,Academia Europaea este despre oameni: ei fac diferența

pentru Academia noastră. Contăm pe implicarea dumneavoastră activă

în activitățile noastre”.

 

 

Profesorul Sierd Cloetingh, Președintele Academiei Europene (Academia Europaea – The Academy of Europe), a susținut online, la 20 decembrie 2021, la Academia de Științe a Moldovei, Lecția publică „Perspectives on Frontier Research, Education and Innovation in the ERA” („Perspectivele cercetării de frontieră, educației și inovării în ERA”).

 

Înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă a invitatului, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a salutat prezența celor din sală, precum și a celor care au reușit să se conecteze online. Membrii Academiei de Științe a Moldovei și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM au avut posibilitatea să participe la eveniment în cadrul platformei ZOOM.

 

Președintele AȘM a prezentat o succintă informație despre dl Profesor Sierd Cloetingh, în calitatea sa de Președinte al Academiei Europene, ex-Președinte al Asociației de Cooperare în Știință și Tehnologie în Europa, precum și de ex-vicepreședinte al Consiliului European de Cercetare. Președintele AȘM a subliniat că profesorul urma să vină, împreună cu alți profesori, la Chișinău unde a fost planificată susținerea a trei lecții publice în Sala Azurie a AȘM, dar din cauza pandemiei de coronovarus și a tulpinei omicron, cu regret, zborul a fost anulat. Președintele Tighineanu a exprimat totuși speranța că în viitorul apropiat această vizită va avea loc.

 

Prof. Sierd Cloetingh și-a început lecția prin prezentarea succintă a parcursului Academiei Europene de la fondarea sa și până în prezent. Profesorul a subliniat  faptul că Academia Europeană a fost fondată cu 33 de ani în urmă, în decembrie 1988 în Cambridge cu scopul de a promova valoarea cercetării europene, de a formula recomandări pentru guvernele naționale și agențiile internaționale; de a încuraja cercetările interdisciplinare și internaționale în toate domeniile, în special în legătură cu problemele europene; de a identifica subiecte de importanță transeuropeană pentru știință și a propune acțiuni adecvate pentru ca aceste probleme să fie studiate în mod corespunzător. Vorbind în cifre, Profesorul Sierd Cloetingh a remarcat că astăzi Academia Europeană are 4800 de membri, inclusiv 72 de Laureați ai Premiului Nobel, și posedă 7 hub-uri în diferite orașe ale Europei. Printre prioritățile strategice sunt oferirea excelenței colective și independentei în expertiză și activitate, crearea de colaborări și parteneriate benefice, îmbunătățirea vizibilității, impactului și încrederii. În 2021, la ziua prezentării,  Academia Europaea număra 4796 de membri, 361 de savanţi noi aleşi în domenii precum științe exacte (1705), științe ale vieții (1251), științe umanistice (1184) și sociale (654).

 

La Academia Europeană este afiliată Academia Tinerilor din Europa care are în componența sa tineri remarcabili prin crearea de rețele, de schimburi științifice și prin asigurarea participării la elaborarea politicilor în cercetare. Există deja un consorțium pan-European constituit din 14 Academii ale Tinerilor.

 

Academia Europeană este implicată în consilierea Comisiei Europene, făcând parte din Consorțiul SAPEA – de Consiliere științifică pentru politici din partea academiilor europene. În componența SAPEA sunt mai mult de 100 de academii din peste 40 de țări. În procesul de consiliere SAPEA are o colaborare eficientă cu Grupul de Consilieri Științifici Principali (7 la număr) al Comisiei Europene. Academia de Științe a Moldovei este membru al Consorțiului de consiliere științifică și are o participare dinamică în cadrul activităților organizate de academiile europene.

 

Consilierea științifică pentru politici necesită eforturi consolidate și timp pentru asigurarea calității. ,,Academia Europaea este despre oameni: ei fac diferența pentru Academia noastră. Contăm pe implicarea dumneavoastră activă în activitățile noastre”, a spus președintele AE.

 

În cea de-a doua parte a prezentării sale, Prof. Sierd Cloetingh a vorbit despre inovația bazată pe excelență în cercetarea de frontieră, în particular, în cadrul sub-programelor administrate de Consiliul European pentru Cercetare și Consiliul European pentru Inovație, precum și despre Programul COST – Cooperare în Știință și Tehnologie, în cadrul căruia se pregătesc premisele pentru participare în promovarea și realizarea proiectelor din Programul Orizont Europa.

 

La finele prezentării, Prof. Sierd Cloetingh a răspuns la o serie de întrebări, formulate de m.c. Alexandru Stratan, directorul Institutului Național de Cercetări Economice, dr.hab., prof. univ. Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, dr.hab., prof. Boris Boincean, directorul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, profesor la Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Întrebările au vizat aportul AE în perioada pandemiei, cum a fost organizată instituția, accentele puse în aceasta grea perioadă, experiența tinerilor cercetători ai AE și oportunitățile unui schimb de experiență cu Academia de Științe  a Moldovei.

 

Prof. Sierd Cloetingh a exprimat gratitudinea pentru deschiderea Academiei de Științe a Moldovei către colaborare, pentru onoarea de a fi invitat cu o lecție publică și pentru interesul manifestat față de lecția publică. Președintele AE a mai spus că așteaptă cu nerăbdare momentul când va putea vizita țara noastră și Academia de Științe  a Moldovei.

 

La rândul său, președintele AȘM i-a mulțumit Profesorului Sierd Cloetingh pentru lecția impresionantă și informația interesantă, exprimând certitudinea că aceasta fa fi de real folos pentru cei care au manifestat interes față de această prelegere și reiterând invitația de a ne vizita țara.

 

Evenimentul a fost transmis Live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și de privesc.eu și este disponibil la link-urile https://www.privesc.eu/Arhiva/97631/Lectia-publica-sustinuta-de-Presedintele-Academiei-Europene--profesorul-Sierd-Cloetingh--cu-tema--Perspectives-on-Frontier-Research--Education-and-Inn  și https://www.youtube.com/watch?v=RvyH8jazjHk&ab_channel=IDSITV.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online