Funcții vacante

 

 

 

ANUNŢ

privind condiţiile de angajare pentru funcţia vacantă din cadrul

Aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

            1.  Funcţia vacantă din cadrul Aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei:

                  Auditor intern principal (0,5 normă).

2. Condiţii pentru angajare:

 

2.1. Cerinţe generale:

 1. cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 2. cunoașterea limbii române scris şi vorbit, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională este un avantaj;
 3. capacitate deplină de exerciţiu;
 4. studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. lipsa antecedentelor penale.

 

2.2 Cerinţe specifice:

a) Studii:

- Studii superioare și masterat;

- de cunoştinţe în domeniu;

- Abilităţi de operare PC.

b) Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

c) Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

3. Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

 • CV;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public;
 • copia carnetului de muncă;
 • copia CPAS.

 

4. Actele urmează a fi depuse la adresa: Academia de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, biroul 110, Secţia juridică și resurse umane a Aparatului administrativ al Prezidiului AŞM.

 

Persoana responsabilă:

BELINSCHI Angela, șef al Secției juridică și resurse umane a Aparatului administrativ al Prezidiului AŞM.

 

Telefon de contact: 022-27-00-10, 022-27-05-10, 022-27-42-62

Înregistrări online