Graficul audierilor publice pentru 10 decembrie 2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

09.12.2021
Unique visitors: 948

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale a Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE, și vor fi transmise de către Institutul Dezvoltării Societății Informaționale conform orarului de mai jos.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului secției de științe.

 

Lista proiectelor din Programele de stat (2020–2023), etapa anului 2021

PRIORITATEA: AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

PRIORITATEA: MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

10 decembrie 2021, ora 09.00

ZOOM; YOUTUBE.

 1. Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Dr. hab. Todiraș Vladimir
 2. Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inoffensive. IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor. Dr. hab. Nastas Tudor
 3. Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică.           IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor. Dr.hab. Volosciuc Leonid
 4. Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale Republica Moldova. IP Institutul Științifico-practic de biotehnologii în zootehnie și medicină veterinară. Dr. Mașner Oleg
 5. Fortificarea lanțului “hrană-animală-producție” prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor inovative de asanare. IP Institutul Științifico-practic de Biotehnologii în zootehnie și medicină veterinară. Dr. Petcu Igor
 6. Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice. Institutul de Zoologie. Dr.hab. Bușmachiu Galina
 7. Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor.              Institutul de Zoologie. Dr.hab. Zubcov Elena
 8. Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic. Institutul de Zoologie. Dr.hab. Toderaş Ion
 9. Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile. ITA „Mecagro”. Dr. Pasat Igor
 10. Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile, destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lung      Centrul pentru cercetare a Resurselor Genetice Acvatice Acvagenresurs. Dr. Domanciuc Vasilii

 

PRIORITATEA: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

10 decembrie, 10.00

ZOOM. YOUTUBE.

 1. Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în Moldova. Institutul de Energetică. Dr. Tîrșu Mihai

 

PRIORITATEA: PROVOCĂRI SOCIETALE

10 decembrie, ora 11.00

ZOOM. YOUTUBE.

 1. Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023. Institutul National de Cercetări Economice. Mem. cor. Stratan Alexandru
 2. Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației. Institutul National de Cercetări Economice. Dr. hab. Gagauz Olga
 3. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova. Institutul National de Cercetări Economice. Dr. hab. Perciun Rodica
 4. Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova. Institutul National de Cercetări Economice. Dr. Colesnicova Tatiana
 5. Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova. Institutul National de Cercetări Economice. Dr. Vinogradova Natalia

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online