Arhiva pentru sursa: moderator

27.05.2022 |
Vizualizări: 161
Taking note of the massages and reports presented by the participants of the International Scientific Conference on European Platform for Peace, organized on May 24th, 2022 by the Academy of Sciences of Moldova with the involvement of notorious scientists from different parts of the world, the attendees adopted the following Appeal for Peace: We support the Appeal of the Romanian Academy of March 2, 2022 to European academies to create a continental platform for scientific communication, with the aim of identifying common values, principles and aspirations to all nations, in order to restore...
27.05.2022 |
Vizualizări: 161
Luând act de mesajele și rapoartele prezentate la Conferința științifică internațională Platforma europeană pentru pace, organizată la 24 mai 2022 de Academia de Științe a Moldovei cu implicarea unor savanți notorii din diferite părți ale lumii, participanții la conferință au adoptat următorul Apel: Susținem Apelul Academiei Române din 2 martie 2022 către academiile europene de a crea o platformă continentală de comunicare științifică, având ca scop identificarea valorilor, principiilor și aspirațiilor comune tuturor popoarelor, în vederea restabilirii și menținerii păcii. Rezultatele...
25.05.2022 |
Vizualizări: 211
Mesajele transmise în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Platforma Europeană pentru Pace” organizată la AȘM la 24 mai 2022 au fost reflectate de mai multe surse media, printre care: TRM - Știri Privesc.EU TVR Moldova - Știri TVR Moldova -Laureaţi ai premiului Nobel, academicieni din străinătate şi din Republica Moldova, au vorbit la Conferinţa Internaţională "Platforma Europeană pentru Pace" TVR Moldova - Tele Matinal MAIA IDSI TV...
25.05.2022 |
Vizualizări: 105
La 20-21 mai 2022, Secția Teritorială Nord a Academiei de Științe a Moldovei (cu sediul la Bălți), în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Zona Economică Liberă Bălți, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” și SA Moldagrotehnica, a organizat conferința științifică cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, devenită tradițională în activitatea Secției Teritoriale Nord a AȘM. Mesaje de salut din partea organizatorilor au fost adresate de acad. Boris...
17.05.2022 |
Vizualizări: 114
În ultimele decenii omenirea se confruntă cu un șir de probleme, soluționarea cărora este imposibilă fără implicarea largă a instituțiilor de cercetare, cel mai elocvent exemplu fiind pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2, avansarea căreia a putut fi oprită grație contribuției oamenilor de știință, care au reușit în timp foarte scurt să elaboreze metode de tratament și vaccinuri salvatoare. Din multitudinea preocupărilor de importanță majoră fac parte și cercetările dedicate studierii schimbărilor climatice și atenuării consecințelor acestora, problemele securității alimentare, energiei...
09.05.2022 |
Vizualizări: 69
Marți, 10 mai 2021, ora 10.30, vă invităm să participați la lucrările conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională (ediția a XVI-a) dedicată celebrării Zilei Europei în Republica Moldova. Evenimentul este organizat de către Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al...
27.04.2022 |
Vizualizări: 128
La 27 aprilie 2022 a avut loc ședința de lansare (kick off meeting) a proiectului GREEN SCIENCE AT THE SERVICE OF HEALTHY SOCIETY – GreenSCI (GA 101060678), finanțat de Comisia Europeană prin intermediul instrumentului de finanțare MSCA and Citizens din cadrul Programului Horizon Europe. Proiectul este coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei și va fi realizat în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Asociația Obștească „INFOGROUP” și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. La ședință au fost prezenți reprezentanții Consorțiului: dr. hab. Vasile TRONCIU, dr. Rodica CUJBA...
22.04.2022 |
Vizualizări: 76
Stimați membri ai Academiei de Științe a Moldovei, profesori, cercetători, doctoranzi! Sfintele sărbători de Paşti vin în casele noastre cu lumină şi bunătate, cu îndemnul de a dărui iubire şi fericire. Fie ca sărbătoarea Învierii Domnului, îmbogăţită cu parfumul florilor de primăvară, să ne lumineze spiritul și cugetul pentru a îndrepta lucrurile spre bine, pe calea progresului și a prosperității. Și dacă e vorba de Paști, să avem încredere în ziua de mâine, în supremaţia luminii asupra întunericului, binelui asupra răului, cunoaşterii asupra ignoranţei. Bucuria Învierii Domnului să ne aducă...
14.04.2022 |
Vizualizări: 237
La 8 aprilie curent, în Sala de ședințe a Institutului de Zoologie, a avut loc workshop-ul cu genericul „Starea actuală a pisciculturii în bazinul râului Prut și perspectivele ei de ameliorare”. Evenimentul a fost organizat cu prezență fizică și on-line în cadrul proiectului transfrontalier „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp Healthy Fish, realizat de Institutul de Zoologie, în colaborare cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin...
12.04.2022 |
Vizualizări: 156
Raportul „Regenerative agriculture in Europe. A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies” este rodul muncii reprezentanților Academiilor naționale din statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia și Elveția sub egida EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) în cooperare cu Academia Europeană și ALLEA (All European Academies). Acest raport constituie o analiză profundă a crizei cu care se confruntă agricultura la nivel local, european și global, care se exprimă prin provocările de ordin economic, ecologic și social, agravate din...
08.04.2022 |
Vizualizări: 137
Consiliul Internațional pentru Știință (International Science Council - ISC) a emis un document de concept, care dezvoltă viziunea ISC cu referire la știință ca un bun public global și extinde implicațiile acestei viziuni asupra modului în care știința este promovată și utilizată, precum și asupra rolului pe care ea îl joacă în societate. Documentul de concept conține 47 puncte grupate în mai multe compartimente, care reflectă atitudinea cu privire la: Valoarea științei – „Cunoștințele au fost întotdeauna printre cele mai puternice bunuri publice. Ele reprezintă inspirație, stimul și element...
07.04.2022 |
Vizualizări: 152
La 6 aprilie, Academia de Științe a Moldovei a organizat cel de-al doilea seminar în cadrul căruia au fost puse în discuție particularitățile pregatirii propunerilor de proiecte în cadrul programului Orizont Europa. Trainingul s-a desfășurat exclusiv în format online, pe platforma ZOOM. Sesiunea a avut ca scop inițierea în redactarea de propuneri de proiecte în Programul Orizont Europa, realizată în parteneriat de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Sesiunea a fost moderată de dr. Tudor Braniște, șef al Secției management academic și relații externe a AȘM. Și de data aceasta...
07.04.2022 |
Vizualizări: 76
Vineri, 8 aprilie 2022, începând cu ora 09.00, Institutul de Zoologie organizează workshop-ul „Starea actuală a pisciculturii în bazinul râului Prut și perspectivele ei de ameliorare”. Manifestarea se va desfășura în Sala de ședințe (bir. 352) a instituției, pe adresa: str. Academiei, 1, mun. Chișinău. Totodată, pentru a participa în format on-line, prin intermediul platformei ZOOM, vă rugăm să accesați link-ul https://us02web.zoom.us/j/88541085464?pwd=Rm55MGp1OWxLN01KWkliOEkwaXhCQT09 Identificatorul ședinței: 885 4108 5464 Codul de acces: 528000 În cadrul evenimentului vor fi prezentate...
04.04.2022 |
Vizualizări: 289
Recent, la Editura IGI Global a ieșit de sub tipar culegerea în 2 volume "Handbook of Research on Water Sciences and Society", unul dintre cei trei editori ai căreia este academicianul Gheorghe Duca. Lucrarea cuprinde 35 de capitole, 7 dintre acestea avându-i ca autori pe cercetătorii din Republica Moldova. În total, la apariția lucrării au contribuit 70 de autori din 24 de țări de pe toate continentele. Apa stă la baza celor trei piloni ai vieții și supraviețuirii noastre: siguranței, securității și durabilității. Lucrarea are ca scop reconsiderarea caracteristicilor fundamentale ale apei...
31.03.2022 |
Vizualizări: 136
Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), reconfirmând declarațiile precedente ale Prezidiului AȘM, luând ca bază prevederile Actului Final de la Helsinki din 1 august 1975 privind inviolabilitatea frontierelor și nerecurgerea la amenințarea sau folosirea forței, constatând faptul agresiunii neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, condamnă cu vehemență războiul Federației Ruse împotriva poporului ucrainean și a statului său suveran, integru și independent. Mai mult de o lună de zile, Federația Rusă bombardează orașele și satele ucrainene, distrugând...
31.03.2022 |
Vizualizări: 73
În data de 23 martie 2022, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc o ședință de lucru, la care au participat Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, conducerea Academiei de Științe a Moldovei și membri ai Consiliului Consultativ al Academicienilor. Participanții la ședință au luat în dezbatere problemele stringente cu care se confruntă domeniile de cercetare și inovare, în special a fost elucidată situația Academiei de Științe a Moldovei și a institutelor de cercetare, a căror funcție de fondator actualmente este exercitată de Ministerul Educației și Cercetării. În context...
30.03.2022 |
Vizualizări: 461
Luni, 28 martie 2022, a avut loc Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei. Agenda sesiunii a IX-a a inclus audierea și aprobarea rapoartelor privind activitatea Secțiilor de Științe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2021, prezentate de acad. Boris GAINA, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe ale Vieții (domeniul științe agricole, biologice și ale mediului); acad. Eva GUDUMAC, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții (domeniul științe medicale); mem. cor. Svetlana COJOCARU, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești...
30.03.2022 |
Vizualizări: 235
La sesiunea a IX-a a Adunării generale a Academiei de Științe a Moldovei a participat academicianul Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Înregistrarea video a mesajului academicianului Bogdan C. Simionescu este disponibilă la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=Y7uXMcBO5Ro De asemenea, înregistrarea video a luării de cuvânt a academicianului Gheorghe Ghidirim, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, este disponibilă la link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=ek0085UON5c&t=258s...
29.03.2022 |
Vizualizări: 277
Înregistrarea video a mesajului profesorului Rattan LAL, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, la sesiunea a IX-a a Adunării generale a Academiei de Științe a Moldovei din 28 martie 2022 este disponibilă la link-ul: https://youtu.be/RuSLetZxNjs Mesajul este disponibil în limba engleză și limba română....
25.03.2022 |
Vizualizări: 78
Academia Radio: Secvențe audio de la ședința de constituire a Academiei Tinerilor Cercetători din Republica Moldova și interviuri realizate în contextul colaborării cu cercetătorii din Ucraina...