Arhiva pentru categoria: Anunț

28.09.2023 |
Vizualizări: 140
În conformitate cu Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Cu privire la concursul pentru alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei” nr. 196 din 22 septembrie 2023, se anunţă concursul pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Potrivit art. 69 alin. (1) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), la concurs pot participa membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care întrunesc cumulativ condiţiile stipulate în pct. 39-41 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat...
27.09.2023 |
Vizualizări: 144
Tradițional, în ultima zi de vineri a lunii septembrie se organizează cel mai mare eveniment de promovare a științei la nivel european. Vă așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni în data de 29 septembrie 2023 la Chișinău, în Parcul-muzeu al Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților și la Bălți, în scuarul Universității de Stat “Alecu Russo” din str. Pușkin. Republica Moldova se alătură celor peste 400 de orașe europene într-un eveniment, care celebrează știința și inovarea și aduce cercetătorii mai aproape de publicul larg. Noaptea Cercetătorilor Europeni își propune să...
25.09.2023 |
Vizualizări: 113
Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (IȘPBZMV), în colaborare cu Secția Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, organizează la 28-30 septembrie 2023 Сonferința științifico-practică cu participare internațională, având drept generic „Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluții, perspective”. Președinte al Comitetului științific al Conferinței este dr. conf. Oleg Mașner, director al Institutului Științifico-Practic de...
25.09.2023 |
Vizualizări: 197
Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 a validat dosarele depuse la concurs Pe data de 22 septembrie 2023 a avut loc ședința Comisiei pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022, în cadrul căreia au fost validate dosarele depuse la concurs, după cum urmează: Domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru” Dr. hab. Dumitru ERHAN, Dr. Ștefan RUSU. Ciclul de lucrări „Parazitoze asociate la animalele domestice și...
24.09.2023 |
Vizualizări: 623
Marți, 26 septembrie 2023, ora 10.00, pentru a consemna Zilele Europene ale Patrimoniului alături de cele 50 de țări semnatare ale Convenției Culturale Europene, la Academia de Științe a Moldovei își va deschide lucrările conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” („Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow”). Cea de-a VIII-a ediție este organizată de Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Științe a Moldovei; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice...
22.09.2023 |
Vizualizări: 118
În perioada 19-21 septembrie 2023 la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA – 2023. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al Academiei de Studii Economice din Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova și a întrunit cercetători din Republica Moldova, România, Bulgaria, Polonia, Italia, Olanda. Deschiderea Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA – 2023 a...
17.09.2023 |
Vizualizări: 252
Luni, 18 septembrie, ora 14:00 Academia de Științe a Moldovei, Sala Azurie (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1). 1. Înmânarea însemnelor de membru de onoare al AȘM prof. Randy Schekman; 2. „Calea mea spre Premiul Nobel” – prelegere publică susținută în engleză de prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel (2013); 3. Vizita la Universitatea Tehnică a Moldovei, campusul Râșcani. https://diez.md/2023/09/15/in-moldova-vine-un-laureat-al-premiului-nobel-cu-radacini-basarabene-va-sustine-o-prelegere-publica/?fbclid=IwAR0eJgQCQCrYu9x5C_A-0unsS1GdzOT2EUN6hwVOrhCYslIII1gXxMBEVlY https://asm.md/calea...
08.09.2023 |
Vizualizări: 170
Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești organizează vineri 15 septembrie 2023, cu începere de la ora 14.00, prelegerea publică „Rețele neurale artificiale supraconductoare: o direcție promițătoare în dezvoltarea supercalculatoarelor”, care va fi susținută (în limba engleză) de acad. Anatolie Sidorenko, Academicianul Anatolie Sidorenko - reputat specialist în domeniul fizicii criogenice şi supraconductibilităţii, vine să ne comunice despre progresul în dezvoltarea calculatoarelor moderne, evidențiind necesitatea reducerii radicale a consumului de energie - parametru...
03.09.2023 |
Vizualizări: 352
Stimate Domnule Academician Ion Druță! Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția științe sociale, economice, umanistice și arte Vă adresează cele mai sincere felicitări cu prilejul zilei de naștere. Comunitatea științifică marchează Ziua aniversării a 95-a a Dvs. cu sentimente de mândrie și recunoștință! Mândrie – pentru că suntem contemporani cu Dvs. – inegalabil creator de valori spirituale, Scriitor al Poporului, academician al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române! Recunoștință – pentru că apreciem infinit contribuția pe care ați adus-o la...
02.09.2023 |
Vizualizări: 140
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM anunță cu profundă tristețe că, la 2 septembrie 2023, s-a stins din viață membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Alexandru Dicusar, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, care a adus contribuții valoroase în cercetarea proceselor şi tehnologiilor electrochimice, prelucrarea electrochimică dimensională a metalelor, nanoelectrochimie, scientometrie. În aceste clipe de grea pierdere, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, întreaga comunitate științifică exprimă sincere condoleanțe...
15.08.2023 |
Vizualizări: 647
În conformitate cu Hotărârea Prezidiului nr. 149 din 14 iulie 2023, Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul în vederea decernării premiilor AȘM pentru realizări științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 la următoarele domenii ştiinţifice (ştiinţe ale vieţii, ştiinţe exacte şi inginereşti) și nominalizări: - domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru” - domeniul chimie „Nicolae Gărbălău” - domeniul medicină „Natalia Gheorghiu” - domeniul agricultură „Andrei Ursu” - domeniul inginerie „Boris Lazarenko” - domeniul fizică „Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco” - domeniul...
15.08.2023 |
Vizualizări: 110
La 4 septembrie curent, cu începere de la ora 15:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, va avea loc un eveniment de rezonanță științifică și practică pentru agricultura și economia R. Moldova. Prof. Rattan Lal, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020), de la Centrul pentru Managementul și Sechestrarea Carbonului din cadrul Universității de Stat din Ohio, USA, va susține prelegerea publică cu genericul „Relația dintre sănătatea solului și sănătatea umană” („Soil health and human health nexus”). Distinsul om de știință de...
13.08.2023 |
Vizualizări: 1131
Duminică, 3 septembrie curent, scriitorul academician Ion Druță împlinește 95 de ani. S-a impus chiar de la debutul său în literatură prin proza scurtă originală și profund filosofică. Recunoașterea deplină a talentului prozatorului – atât în plan național, cât și internațional – i-au adus-o scrierile epice de amploare și creațiile dramatice de profundă rezonanță psihologică. În contextul acestei date remarcabile, Academia de Științe a Moldovei organizează luni, 4 septembrie, începând cu ora 11:30, în Sala Mică (et. II) un colocviu științific, consacrat aniversării a 95-a a scriitorului Ion...
03.08.2023 |
Vizualizări: 1071
31 august 2023, ora 11.00, București, Chișinău Aula Academiei Române, Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei Format mixt, Link la platforma ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82319016075?pwd=b1ZKS2oxV1ovY3I0ekpjc3I0R3d1UT09 (Meeting ID: 823 1901 6075; Passcode: 310823) Deschiderea ședinței: Acad. Ioan-Aurel POP, președinte al Academiei Române; Acad. Ion TIGHINEANU, președinte a.i. al Academiei de Științe a Moldovei Comunicări: Acad. Ioan-Aurel POP, președinte al Academiei Române: „Limba română veche în viziunea lui Eugen Coșeriu” Acad. Mircea DUMITRU, vicepreședinte al Academiei Române:...
25.07.2023 |
Vizualizări: 167
Urmare evaluării dosarelor de participare la concursul prelungit până pe 21 iulie 2023 privind alegerea cercetătorilor ştiinţifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Comisia de concurs a selectat următorii candidaţi, care sunt invitaţi la interviul desfăşurat în perioada 27.07.2023-02.08.2023 pe adresa: Ștefan Cel Mare și Sfănt 180, et.10, bir.1015 după cum urmează: Nr. Profilul Candidatul Titlul științific Data interviului Ora interviului A. Secția Științe Exacte și Inginerești 1 141. Chimie anorganică Lozan Vasile Dr.hab 01 august 2023 10.30 2...
21.07.2023 |
Vizualizări: 91
La 31 iulie 2023, ora 14.00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc ceremonia de înmânare a însemnelor de Membru de Onoare al AȘM profesorului Ioan Jelev, vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, ales în această calitate de Adunarea generală a membrilor titular și membrilor corespondenți ai AȘM la 10 martie curent. Conform tradiției academice, noul Membru de Onoare al AȘM Ioan Jelev va susține o prelegere publică de mare actualitate cu genericul „Evoluția cadrului legislativ și instituțional din România în domeniul protecției...
20.07.2023 |
Vizualizări: 182
Urmare evaluării dosarelor de participare la concursul privind alegerea cercetătorilor ştiinţifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Comisia de concurs a selectat următorii candidaţi, care sunt invitaţi la interviul desfăşurat în perioada 26.07.2023 - 02.08.2023 pe adresa: Ștefan Cel Mare și Sfânt 180, et.10, bir.1015 după cum urmează: Nr. Profilul Candidatul Titlul științific Data interviului Ora interviului A. Secția Științe Exacte și Inginerești 1 111. Matematică pură Cozma Dumitru Dr.hab 26 iulie 2023 8-00 2 112. Matematică aplicată Bostan...
18.07.2023 |
Vizualizări: 68
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) invită inventatorii și cercetătorii atât din Republica Moldova, cât și din străinătate, să participe la cea de-a XVIII-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate (EIS) „INFOINVENT”. Evenimentul va avea loc în perioada 22-24 noiembrie 2023 și se va desfășura în format online. Perioada de depunere a cererilor de participare la expoziție, a formularelor de înscriere în Catalogul oficial al EIS „INFOINVENT”, ediția a XVIII-a, și a contractelor de participare la expoziție este 17 iulie - 16 octombrie 2023. Lucrările prezentate la EIS...
12.07.2023 |
Vizualizări: 95
La 12 iulie 2023 a avut loc ședința Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei. În baza Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al CSP din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Prezidiului nr. 422 din 21 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare) și în...
07.07.2023 |
Vizualizări: 880
Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România), Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (or. Lvov), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România), Universitatea Liberă din Berlin (Germania), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în parteneriat cu alte instituții din țară și din străinătate, organizează la 26-27 septembrie 2023 Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de...

Înregistrări online