La mulți ani stimate domnule membru corespondent Ion GAGIM!

31.05.2024
Unique visitors: 1300

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Vă felicită cordial cu ocazia frumoasei aniversări de 70 de primăveri!

Graţie capacităţilor profesionale excepţionale, consacrării şi muncii asidue, aţi reuşit să deveniţi un pedagog și om de știință notoriu, recunoscut în Republica Moldova și dincolo de hotarele ei. Polivalența activității desfășurate de-a lungul acestor ani, dintre care 51 pe tărâmul didactic, denotă în mod special prestația Dvs ca manager, întrucât ați îndeplinit diferite funcții administrative – decan, prorector, rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți –, dar și ca dascăl înnăscut, un adevărat mentor, un filosof al culturii, un psiholog al artei, un estetician rafinat. De-a lungul carierei Dvs totdeauna v-au însoțit dragostea pentru muzică, pentru creație, pentru frumos, fiind un om la locul său, îndeplinind misiunea de fiecare dată cu o deosebită abnegație.

Astăzi, la trecerea de ani, care sunt doar o vârstă în calendar, dar și la trecere de anotimpuri, vă dorim multe perseverență, elan tineresc și bucurie din ceea ce realizați și mai ales din activitățile care sunt planificate. În calitate de inițiator și coordonator al platformei științifice de comunicare „Educația în societate” aveți o deschidere deosebită pentru educație, spiritualitate, creație, pregătind zeci de discipoli care pășesc alături de Dvs, cucerind treaptă cu treaptă tainele creației artistice și științifice.

Vă dorim multă sănătate, pace, bucurie, liniște și armonie, realizări frumoase și proiecte ambițioase, bunăstare și fericire alături de cei dragi!

 

La Mulţi Ani, stimate domnule membru corespondent Ion Gagim!

 

Categorie:

Înregistrări online