Dr. Anatolie Topală, Ministrul Educației și Cercetării: „Pentru a crește cetățeni activi, responsabili, este necesară implicarea istoricilor”

18.06.2022
Unique visitors: 499

La 18 iunie curent, după doi ani grei pandemici, timp în care majoritatea evenimentelor s-au desfășurat în format online, comunitatea istoricilor și-a dat tradițional întâlnire la Muzeul Național de Istorie a Moldovei pentru a marca Sărbătoarea Profesională Ziua Istoricului. Ponderea acestei zile este cu atât mai mare, încât se desfășoară în ziua istorică de 18 iunie 2022, când are loc prima ședință comună a Parlamentelor de la Chișinău și București, România reafirmând susținerea totală a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Şedinţa festivă consacrată Zilei Istoricului a fost moderată de dr. hab. în istorie, prof. univ. Anatol Petrencu, Președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, și dr. hab. Gheorghe Cojocaru, Directorul Institutului de Istorie, la eveniment au fost invitați istorici, cadre didactice, etnografi, muzeografi, arhiviști, studenți și masteranzi, toți cei pasionaţi de istorie și care și-au dedicat activitatea prin corectitudine, verticalitate și obiectivitate, slujirii Zeiței Clio.

Mesaje de salut, felicitări și urări de succese au fost adresate de mai multe oficialități, reprezentanți ai institutelor de cercetare, universităților, agențiilor, muzeelor etc.

Ședința festivă a fost inaugurată prin mesajul de salut al dlui dr. Anatolie Topală, Ministru al Educației și Cercetării, care a felicitat comunitatea istoricilor cu Ziua profesională și a subliniat că Ministerul a susținut și susține în continuare profesorii de istorie în demersul lor educațional, educația istorică fiind una fundamentală pentru educația generațiilor. Pentru a crește cetățeni activi, responsabili, este necesară implicarea istoricilor. În contextul evenimentelor de azi, toată societatea contează pe opinia și angajamentul istoricilor de a prezenta obiectiv adevărul despre războiul din Ucraina, despre criza umanitară prin care trecem, de a găsi răspunsuri și soluții pentru a putea construi împreună un viitor. Vorbind despre șansa Republicii Moldova de a deveni parte a familiei europene, dl Ministru a îndemnat pe toți să acceseze proiecte de cercetare și culturale, mai ales cele europene, care oferă oportunitățiincontestabile pentru dezvoltarea durabilă a societății. Țara are nevoie de istorici, de conjugarea eforturilor pentru construirea societății, fiindcă este important să participăm împreună la dezvoltarea socială a țării noastre, să ne asumăm istoria care se scrie astăzi. Să fim solidari, să ne susținem reciproc, a conchis Ministrul A. Topală.

Rectorul USM, dr. Igor Șarov, a împărtășit din emoțiile pe care le are cu prilejul Zilei Istoricului, aducând un omagiu profesorilor, dar și regretând plecarea distinșilor profesori, adevărați stâlpi ai Facultății de Istorie a USM.

Mândria și bucuria de a fi istoric, de a educa tineri și de a face cercetări în domeniul istoriei, responsabilitatea enormă care revine managerilor istorici, precum și alte aspecte, au fost împărtășite de oaspeții invitați la ședința festivă – dr. hab. Gheorghe Cojocaru, Directorul Institutului de Istorie; dr. Ludmila Chiciuc, prorectorul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul; Ghenadie Donos, Președintele Federației Sindicale a Educației și Cercetării; alți reprezentanți aiinstituțiilor de cercetare și învățământ, agenții și direcții, în care activează cu toată dăruirea de sine istoricii.

În semn de înaltă recunoștință pentru activitatea de cercetare în domeniul istoriei, pregătirea cadrelor profesioniste, promovarea adevărului istoric și a științei istorice pe plan național și internațional, precum și cu prilejul Zilei Istoricului, Academia de Științe a Moldovei a conferit Diplome de Gratitudine Institutului de Istorie, Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Facultății de Litere și Istorie a Universității Pedagogice „Ion Creangă”, precum și unor cercetători pentru contribuțiile substanțiale în domeniile lor de cercetare.

De asemenea, în cadrul ședinței festive a fost prezentat volumul recent apărut la Chișinău, coordonat de dr. hab. Anatol Petrencu și Ion Negrei, ce integrează materialele conferinței „Republica Moldova în căutarea identității”, dedicată celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Pe finalul evenimentului, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” a susținut un moment artistic.

Sărbătoarea profesională „Ziua Istoricului” a fost instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr. 427 din 10 iunie 2011, în semn de înaltă apreciere a aportului comunităţii istoricilor la promovarea adevărului istoric şi a valorilor democratice.

 

Dr. hab. în istorie Liliana Condraticova

Foto: Iurie Foca

Sursa:
Categorie: