Dar din dar... îmbogățește biblioteca

07.02.2024
Unique visitors: 813

Scriam anul trecut cu entuziasm despre donațiile de carte realizate de Academia Română, prin intermediul Secțiilor sale de Științe, Academiei de Științe a Moldovei care a rămas fără propria Bibliotecă Științifică Centrală cu sute de mii de volume ca rezultat al reformei în domeniile de cercetare și educație. Această literatură științifică trimisă de peste Prut a fost repartizată în Sala de lectură a AȘM, creată în acest scop acum patru ani, care s-a completat prin donații și noi apariții editoriale. La un moment, s-a observat că un anumit fel de literatură și anume, cea de specialitate trimisă la Chișinău de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, ar fi logic să fie donată direct utilizatorilor  – studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, cercetătorilor de la Facultățile Științe Agricole, Silvice și ale Mediului și Medicină Veterinară a UTM. Astfel, la 31 ianuarie 2023, în campusul Mircești al Universității Tehnice a Moldovei – filiala Bibliotecii Științifice –  a fost organizat un eveniment expozițional remarcabil cu 500 exemplare de cărți din donație, având genericul „Bucuria Cunoașterii: o generoasă donație din România”.

După cum ne-a informat site-ul Universității Tehnice a Moldovei, manifestarea a fost onorată de prezența rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan și acad. Boris Găină, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții a AȘM. Donația de publicații din România destinată Republicii Moldova a fost recepționată de Academia de Științe a Moldovei și readresată Universității Tehnice a Moldovei. Această valoroasă colecție de cărți a fost selectată, colectată și transportată în Moldova cu suportul nemijlocit al reputatului savant Boris Găină. În acest context, Domnia sa a mărturisit despre modul în care a devenit posibilă această generoasă donație să ajungă la Academia de Științe, apoi la Biblioteca Științifică a UTM. Academicianul a subliniat conexiunile și eforturile care au facilitat transferul de resurse documentare între cele două instituții academice, evidențiind colaborarea și importanța schimbului cultural și științific într-un context academic extins.

Potrivit sursei citate, rectorul UTM Viorel Bostan a subliniat, în discursul său, rolul și importanța bibliotecii universitare în societate și în comunitatea academică. În pofida cererii crescute pentru resursele electronice, a relatat dumnealui, cartea tradițională nu își pierde relevanța și își menține importanța în procesul de învățare. Exprimându-și angajamentul față de dezvoltarea resurselor informaționale la toate bibliotecile filiale, prof. Bostan a accentuat că UTM va consolida și în continuare volumul de carte al acestora și accesul echitabil la informație pentru toți membrii comunității academice.

Pe bune, dar din dar ... îmbogățește biblioteca. Universitatea Tehnică a Moldovei își exprimă gratitudinea și recunoștința față de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București pentru această generoasă donație, care contribuie la dezvoltarea și diversificarea resurselor informaționale ale bibliotecii. De asemenea, i-au fost aduse mulțumiri acad. Boris Găină pentru organizarea donației și suportul oferit în asigurarea documentară a procesului didactic, de cercetare și formare a viitorilor specialiști.

Tatiana ROTARU

Dorian Saranciuc, UTM, imagini

 

  

Categorie:

Înregistrări online