Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Inventatorului și Raționalizatorului

25.06.2021
Unique visitors: 1915

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, conducerea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală și a Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor felicită cordial inventatorii și raționalizatorii din cadrul institutelor de cercetare, universităților și întreprinderilor din Republica Moldova cu ocazia Zilei Inventatorului și Raționalizatorului, care se sărbătorește anual în ultima sâmbătă a lunii iunie, în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova.

Stimați inventatori și raționalizatori, cu ocazia acestei sărbători Vă dorim multă sănătate, ingeniozitate, noi invenții și realizări care să contribuie la prosperarea țării noastre Republica Moldova.

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online