VALENȚELE UNEI PERSONALITĂȚI REMARCABILE DE CULTURĂ ȘI ȘTIINȚĂ, OMAGIAT LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE

20.01.2023
Unique visitors: 1189

La 19 ianuarie curent, în Sala mică a Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc o masă rotundă, consacrată dr. hab., prof. univ. Aurelian Dănilă, membru al Academiei Europene de Științe și Arte, diplomat, cu prilejul aniversării a 75-a de la naștere. Moderatorul acestui eveniment, membrul corespondent Victor Moraru a reliefat personalitatea polivalentă a omagiatului – nume de o rezonanță particulară în sfera culturii naționale, a activității diplomatice și celei mediatice. Este de-a dreptul dificil de a enumera toate fațetele din remarcabila activitate pe care o cuprinde viața unui om, așa cum s-a proiectat ea în cazul dlui Aurelian Dănilă.

 

Drept confirmare a celor relatate, raportorul dr. Dumitru Olărescu, cineast, a expus în continuare subiectul „Aurelian Dănilă: revelațiile alternativelor”. „Pentru mine dl Aurelian Dănilă este un om al căutărilor, a subliniat exegetul. Mereu frământat de noile idei și concepții proprii, este și un aprig susținător al ideilor străine, dacă acestea îl conving  de o anumită perspectivă. Activând cu succes în domeniul managementul cultural, al cercetării științifice și al diplomației, a reușit să pună în valoare corelația dintre acestea, afirmându-se drept o personalitate polivalentă”. Urmează, potrivit vorbitorului, scara funcțiilor a devenirii profesionale a omagiatului, pe care le-a acceptat cu maximă responsabilitate, pasiune și dăruire de sine: redactor-șef la Compania de Stat Teleradio-Moldova, director al Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu”, vice-ministru al culturii, consilier al Ambasadei URSS la Iași, Ambasador al Republicii Moldova în România, Austria, Germania, Danemarca, Suedia, vice-ministru de externe, rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, director al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM, președinte al Uniunii Teatrale, președinte al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova etc. În context, doctorul în studiul artelor Dumitru Olărescu a subliniat că protagonistul a reușit să îmbine activitatea din aceste domenii cu cea de savant. Alternanța dintre munca de savant s-a evidențiat în procesul de elaborare a studiului „Maria Cebotari în amintiri, cronici și imagini”. Atunci, în paralel cu funcția de ambasador în Germania și Austria, Aurelian Dănilă a efectuat cercetări în zeci de arhive și biblioteci, a ascultat înregistrări rămase de la vestita soprană, a găsit oameni care au cunoscut-o pe Maria Cebotari, exegeți ai creației interpretei noastre.

 

Pe parcursul evenimentului, atât raportorul, cât și alți vorbitori s-au referit și la alte lucrări de importantă valoare culturală și socială ale autorului, în care el a reușit să îmbine armonios analiza științifică, din perspectiva muzicologiei, cu eseul, dar și unele abordări publicistice: „În dialog cu Alexandru Samoilă”, „Lilia Amarfei – regina operei”, „Valentina Savițcaia”, „Opera moldovenească. Interpreți, roluri, spectacole”, „Mihai Munteanu. O viață dedicată operei”, „Maria Cebotari. Stea rătăcitoare”, „Artiștii notorii ai scenei lirice naționale”, „Soprana Anastasia Dicescu (coautor Victor Ghilaș)”.

 

Cel de al doilea raportor Mihai Poiată, scriitor și cineast, a specificat că îl cunoaște pe Aurelian Dănilă de vreo 50 de ani. „Am fost o echipă de revoluționari și am făcut ceea ce părea imposibil în 1972, la Radoul moldovenesc și în cultura din RSSM. Pe atunci, pe strada principală din Chișinău, un fel de Broadway al timpurilor de ieri, se plimbau tineri cu aparate mici de radio tranzistorii, ascultând Bucureștiul. Nu știu de ce, dar autoritățile erau deranjate de acest lucru, iar nouă ni s-a pus sarcina să creăm un astfel de proiect radiofonic, încât tinerii din capitală și nu numai să asculte produsul nostru. Vanda Zadnipru, redactor-șef la Redacția literar-muzicală, l-a susținut în inițiativele sale pe Aurelian Dănilă, pe atunci redactor superior, i-a fost un fel de pavăză spirituală și când a trebuit să i se ofere o șansă, ea a fost aceea care i-a spus:  da. Revoluția respectivă trebuia făcută la redacția știri sau la cea de propagandă. Dar ea s-a produs la noi, la Redacția muzicală. Atunci ne-am asumat îndrăzneala să prezentăm emisiunile muzicale cu vocile noastre – până atunci acest lucru îl făceau crainicii. Radioul era o instituție depersonalizată. Iar redacția muzicală a propus câteva voci: Aurelian Dănilă, autor al emisiunilor „Cronica vieții muzicale” „Pentru magnetofonul Dumneavoastră”, Grigore Dolință avea emisiunea Întâlnire cu jazzul și subsemnatul care făcea o emisiune de rock Orizont-club. Ne așteptam la neplăceri, demisii, deoarece am folosit muzică din sertare, adică neoficializată, pe care, de regulă, o ascultam pentru plăcerea noastră când ne odihneam. Dar a trecut totul cu bine. N-am avut observații. Apoi am mers la Tallinn și am adus vreo 20 mii de metri de peliculă cu cele mai recente înregistrări a unor grupuri vestite din domeniul muzicii occidentale. Consecințele au fost dintre cele mai plăcute: în scrisorile sosite pe adresa noastră nu ni se mai adresau: Dragă redacție, dar Salut Mihai Ștefan! Astfel, radioului nostru i-a fost oferită o nouă șansa de dezvoltare.

 

Pe parcursul discuțiilor, academicianul Mihai Cimpoi a preluat tema semnificației lucrărilor scrise de Aurelian Dănilă, pe unele dintre care le-a prefațat, inclusiv pe cea care a fost lansată în cadrul mesei rotunde –„Scrieri răzlețe”. Acum patru luni, s-a produs un eveniment similar în aceeași Sală mică a AȘM, când a fost lansat volumul „Retrospectivă diplomatică”, semnat de omagiat, având prefața dlui Mihai Cimpoi. Meritul de căpetenie al acestor cercetări, a evidențiat savantul, este acela că ele răspund imperativelor timpului nostru, marcat de cunoscutele procese de globalizare, de europenizare prin multiculturalitate și interculturalitate. Cercetătorul ne dovedește, cu argumente plauzibile, că noi ne-am încadrat cu valorile și personalitățile noastre în aceste procese și că avem o incontestabilă contribuție la ele, atestabilă în toate perioadele de timp interbelice și postbelice.

 

Masa rotunda a continuat cu o serie de omagii, pe care i le-a adus profesorului Aurelian Dănilă, muzicologul Ion Gagim, dr. hab. prof. univ. la  Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălți, compozitorul Constantin Rusnac, prof. univ., secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, dr. Iulian Filip, scriitor, poet, dramaturg, folclorist, membrul corespondent Alexandru Stratan, rectorul ASEM, Elena Pintilie, directorul Bibliotecii Naționale, dr. hab. Victor Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural, care au completat portretul protagonistului cu noi detalii, iar în aducerile aminte ei au actualizat evenimente culturale memorabile din trecut, dar care au o semnificație aparte privind istoria culturii noastre.

 

Aprecieri și urări de bine i-au adresat profesorului și academicianului Aurelian Dănilă reprezentanți ai structurilor de stat: dl Sergiu Prodan, ministrul culturii al R. Moldova; dl Ruslan Bolboceanu, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe, precum și dna Svetlana Bivol, președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova, directorul Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Frumoasele buchete de flori, înmânate cu generozitate în această zi omagiatului, zâmbetele celor prezenți și voia bună au conturat și mai mult atmosfera de sărbătoare.

 

Prezent la eveniment acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, și-a exprimat considerațiunea față de savantul și omul de cultură Aurelian Dănilă, care muncește cu dăruire la Academie de mulți ani. În semn de înaltă apreciere, președintele AȘM i-a înmânat omagiatului Medalia „Meritul Științific” clasa a II-a  pentru contribuții semnificative în domeniul criticii și istoriei artei teatrale, promovarea patrimoniului muzical pe plan național și internațional, managementul cercetării științifice, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și cu prilejul celei de-a 75-a aniversări.

 

Felicitări! La mulți ani, Excelență!

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online