La mulți ani, domnule membru corespondent Mihail VRONSCHIH!

25.06.2021
Unique visitors: 1929

Mult stimate domnule membru corespondent al AŞM Mihail VRONSCHIH

 

Vronschih

 

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secţiei Ştiinţe ale Vieţii a AŞM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 ani de la naştere și 50 ani de activitate prodigioasă în cercetare.

Comunitatea ştiinţifică agrobiologică din Republica Moldova şi colegii de peste hotarele ţării Vă apreciază înalt ca un savant notoriu în domeniul protecţiei plantelor, care a adus un aport considerabil la elaborarea sistemelor eficace de prognozare a evoluţiei fitosanitare şi a producerii hibrizilor de floarea-soarelui şi a altor culturi agricole.

La acest frumos popas aniversar, Vă exprimăm sentimente de recunoștință și prețuire pentru rezultatele remarcabile în activitatea ştiinţifică şi managerială, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și pentru contribuţia valoroasă la dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific în complexul agroindustrial al ţării.

Vă dorim, stimate domnule membru corespondent, sănătate și putere de muncă, noi și frumoase realizări întru dezvoltarea științei, multe bucurii și împliniri alături de familie și prieteni.

La mulţi ani domnule membru corespondent, doctor habilitat, profesor universitar Mihail Vronschih!

 

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

Secţia Ştiinţe ale Vieţii a AŞM

Categorie:

Înregistrări online