Graficul audierilor publice pentru 7 decembrie 2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

06.12.2021
Unique visitors: 926

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale a Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE, și vor fi transmise de către Institutul Dezvoltării Societății Informaționale conform orarului de mai jos.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului secției de științe.

 

Lista proiectelor din Programele de stat (2020–2023), etapa anului 2021

07 decembrie 2021, ora 13.00

ZOOM; YOUTUBE.

PRIORITATEA II: AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

PRIORITATEA III: MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

 

 1. Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole, Universitatea de Stat din Moldova. Dr. hab., acad. Duca Maria
 2. Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu. Universitatea de Stat din Moldova.  Dr. hab. Paladi Florentin
 3. Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. Dr.hab. Ulian Galina
 4. Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă. Universitatea de Stat din Moldova Dr. Rusu Vadim

 

PRIORITATEA IV: PROVOCĂRI SOCIETALE

 1. Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. Bogatu Eugenia
 2. Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. Liliana Rotaru
 3. Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică. Universitatea de Stat din Moldova.  Dr. Zanoci Aurel
 4. Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. hab. Ciobanu Rodica
 5. Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. hab. Grati Aliona
 6. Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. hab. Guțu Vladimir
 7. Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. hab. Sadovei Nicolae

PRIORITATEA V: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

 1. Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii. Universitatea de Stat din Moldova. Acad. Gulea Aurelian
 2. Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și sensor. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. hab. Nica Denis
 3. Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali si structuri algebrice neasociative.Universitatea de Stat din Moldova. Dr. hab. Perjan Andrei
 4. Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. Potlog Tamara
 5. Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice. Universitatea de Stat din Moldova. Dr. Vatavu Sergiu

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online