Dialog științific internațional în domeniul stomatologiei pediatrice

31.03.2024
Unique visitors: 1128

Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Institutul Mamei și Copilului și Ministerul Sănătății au organizat, în perioada 29-30 martie 2024, în Sala Azurie a AȘM, Conferința științifico-practică cu participare internațională, având drept generic „Actualități în stomatologia pediatrică – stomatologia pediatrică ieri, astăzi, mâine”. Evenimentul a întrunit circa 170 de participanți din Republica Moldova, România, Ucraina, Turcia, Rusia, SUA, care s-a desfășurat în format mixt, cu prezență fizică și în format online, pe platforma ZOOM.

La inaugurarea manifestării științifice au participat: acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, m.c., prof. univ. Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, dr. hab, conf. univ. Angela Paraschiv – secretar de stat la Ministerul Sănătății, acad. Eva Gudumac, vicepreședinte al AȘM, prof. univ. la Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, profesorul Consuela Norina Forna de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” din Iași.

În cuvântul său de salut către participanții la evenimentul organizat în incinta  Academia de Științe, președintele Ion Tighineanu a menționat importanța Conferinței științifice care vine să ne aducă răspunsuri relevante la întrebările ce frământă Federația Dentară Internațională, dar și pe medicii stomatologi din spațiul românesc, în baza analizei rezultatelor cercetărilor asupra stării actuale din stomatologia pediatrică și perspectivele ei de dezvoltare. Complexitatea programului este demnă de tot respectul și și-a exprimat încrederea că referatele vor fi utile atât pentru specialiștii din domeniu, cât și pentru studenți și rezidenți.

Acad. Ion Tighinenu a amintit că la 12 martie 2024 Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM a ales-o în calitate de membru de onoare al AȘM pe dna profesor Norina Consuela Forna de la Iași. Este un moment potrivit pentru a-i înmâna dnei profesoare la această Conferință însemnele de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. În context, președintele AȘM a precizat că tradiționalului Laudațio nu va fi rostit, deoarece acesta a fost deja prezentat la 12 martie curent în cadrul Adunării Generale a AȘM. Dar se va referi la unele date și cifre ce caracterizează activitatea prodigioasă științifică a noului membru de onoare al AȘM.

Dna Norina Consuela Forna, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” din Iași, a fost înaintată de Secția Științe ale Vieții a AȘM pentru alegere în calitate de membru de onoare al Academiei noastre. În patrimoniul științific din domeniu au intrat 26 de monografii, două tratate, 19 manuale, 23 de capitole în monografii, 284 de rezumate la congrese, conferințe și alte manifestări științifice. Acad. Ion Tighineanu a remarcat, în mod special, fructuoasa ei colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Așadar, doamna profesor a participat la elaborarea a 7 proiecte și protocoale de colaborare. A evidențiat  proiectul „Creșterea calității vieții populației din regiunea transfrontalieră și OMF” din cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova (2014–2020). A fost executor la 4 teme de colaborare științifică. Și încă o cifră impunătoare: grație proiectelor cercetătoarea din România a reușit să atragă o finanțare de peste 30 milioane de Euro, exemplu demn de urmat.

În continuare, dnei Norina Consuela Forna i-au fost înmânate însemnele de membru de onoare al AȘM și buchete de flori. A urmat un Cuvânt de mulțumire din partea omagiatei: „Evenimentul de astăzi este un privilegiu, este un moment mai mult decât solemn, este o mărturie a colaborărilor pe care le-am realizat, le realizăm și cu siguranță vom avea altele între toate instituțiile noastre care au cooperat până la evenimentul de față și nu numai. Asta înseamnă Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, înseamnă Asociația Medicilor Stomatologi din Moldova și încă multe alte entități.  Desigur, ce am dăruit și doresc să dăruiesc acestor relații științifice, vor fi așa cum ați și anunțat, proiecte multiple, colaborări științifice care trebuie să stea la baza studiilor noastre interdisciplinare și în comun realizate. Desigur, pentru tineri sunt necesare alte lucruri: mobilități, colaborări care să poată fi aduse în slujba promovărilor și a formării lor. Mă bucur că acest moment important de azi a pecetluit colaborările noastre de până acum și cele viitoare cu un onorific titlu acordat mie. După acest discurs, omagiata Norina Consuela Forna și-a prezentat  comunicarea științifică preconizată de programul Conferinței cu titlul „Proiecte prezentate și de perspectivă în reabilitarea pierderilor de substanță la adulți și la copii în aria oro-maxilo-facială”.

În cadrul inaugurării Conferinței științifice, un cuvânt de salut a rostit dr. hab.   Angela Paraschiv, secretar de stat la Ministerul Sănătății, care a evidențiat importanța și semnificația acestui for științific. Sănătatea orală, a precizat oficialul, este una din priorități, care vizează și Strategia 2030. Prin prisma acestui document, elaborat în 2023 cu denumirea Programul național de prevenire și combatere a maladiilor non-transmisibile, prioritar este prevenirea factorilor de risc. În contextul sănătății orale, un impact major îl au astfel de factori de risc, precum alimentația nesănătoasă, în special, utilizarea zahărului, a alcoolului și a fumatului. În Programul național nominalizat, ne-am propus să reducem impactul acestor factori de risc cu 25 %. Pentru a atinge obiectivul respectiv, destul de provocator, în opinia dnei Paraschiv, este important să ne consolidăm eforturile comune atât în planul prevenirii și diagnosticului, cât și al tratamentului. Desigur, componenta de bază ține de profilaxie, de aceea educația trebuie începută în copilărie  prin promovarea programelor educaționale la copii ce vizează îngrijirea corectă a cavității bucale, indicarea impactului factorilor de risc asupra sănătății. Evenimentul de azi, a reiterat secretarul de stat, este unul important prin prisma abordării multiaspectuale a problemei: atât cel de prevenire, de depistare precoce a maladiilor – prin promovarea diferitor standarde de diagnosticare, inclusiv și de tratament. În acest scop, Ministerul Sănătății actualizează protocoalele clinice, standardele, regulamentele de organizare a activității, inclusiv în domeniul stomatologic. Conferința științifică de azi va aborda problemele nominalizate și va veni la final cu propuneri, recomandări, pe care Ministerul Sănătății le va reflecta ulterior în politicile de stat din domeniul sănătății publice.

La inaugurarea Conferinței științifice, consacrate Zilei Mondiale a Sănătății Orale, m. c. Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu”, a specificat că  ținuta academică a evenimentului este asigurată de personalități notorii, savanți cu renume, profesori consacrați, specialiști experimentați din domeniul stomatologiei și chirurgiei pediatrice din țara noastră și de peste hotare. În mod deosebit, i-a salutat pe colegii lor din România și Ucraina, dar și pe toți cei prezenți în sală și online care au apreciat agenda și actualitatea Conferinței convocate. Manifestarea științifică de azi, a subliniat rectorul, vine încă o dată să accentueze importanța sănătății orale în prevenirea bolilor din această zonă, dar și pentru menținerea sănătății întregului organism. Sănătatea orală dirijează și controlează sănătatea întregului organism uman. Și acest lucru trebuie de însușit în familie, de la grădiniță, de pe băncile școlii, dar și ale Universității. Nu în zădar, Adunarea Generală a Federației Dentare Internaționale din 26 octombrie 2007 a aprobat decizia de a celebra anual Ziua Mondială a Sănătății Orale. Din anul 2013 ea se sărbătorește pe 20 martie, de aceea noi astăzi marcăm acest eveniment cu studii importante și noi rezultate. Forul științific de astăzi își propune drept scop sensibilizarea populației asupra importanței igienei orale corecte și a necesității de a vizita regulat medicul stomatolog. De asemenea, vine cu recomandări de a îmbunătăți activitatea în stomatologie și chirurgia pediatrică din Republica Moldova în plan interdisciplinar și multidisciplinar, ținând cont de rezultatele practice și științifice obținute de cadrele de stomatologi cu profil pediatric. În rezultatul acestor discuții, schimbului de opinii, se vor iniția noi colaborări științifice, în bază de proiecte naționale, internaționale și transfrontaliere.


Legătura dintre Academia de Științe și comunitatea științifică din domeniul medicinei este gestionată de dna acad. Eva Gudumac, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științele Vieții, inițiator al acestei Conferințe. Domnia sa a mulțumit pentru prezență secretarul de stat Angela Paraschiv, dar și Ministerul Sănătății care în ultimul timp deleagă persoane pentru a participa la evenimentele științifice. Totodată, a salutat prezența rectorului, a studenților, rezidenților de la stomatologie care vor prelua ștafeta cercetărilor, dar și experiența de muncă de la generația actuală de savanți și medici practicieni stomatologi. Dna Eva Gudumac, în cuvântul său de salut, s-a referit și la alte probleme îngrijorătoare privind sănătatea publică, inclusiv și  în pediatrie, menționând natalitatea scăzută, morbiditatea sporită, creșterea numărului de copii născuți prematur, unul din motive fiind considerat migrațiunea excesivă (femeile însărcinate, de regulă, revin și nasc acasă nu întotdeauna copii sănătoși). Această conferință ne va familiariza, în special, cu patologia oro-maxilo-facială, deoarece ea vizează toate organele, toate sistemele din organism. Tinerii noștri studioși, cu siguranță, vor avea ce prelua, a concluzionat la final acad. Eva Gudumac.

Conferința științifică cu participare internațională, intitulată „Actualități în stomatologia pediatrică – stomatologia pediatrică ieri, astăzi, mâine”, s-a desfășurat pe parcursul a două zile. În centrul atenției participanților la eveniment au fost astfel de probleme ca reabilitarea pierderilor de substanță la adulți și copii în aria oro-maxilo-facială; probleme actuale în stomatologia pediatrică focusată pe asistența neurostomatologică; boala de reflux duodeno-gastroesofagian la copii; evoluția reliefului maxilarului superior la copii cu despicături labio-maxilo-palatine; tehnici minim invazive în practica pedodontică, adenitele cervicale la copii; particularități clinico-paraclinice a chistelor și fistulelor cervicale la copii ș.a. Conferința și discuțiile din cadrul ei pot fi accesate la următorul link https://www.youtube.com/watch?v=XUkcISupR0I&t=46s

 

Tatiana ROTARU

 

Categorie:

Înregistrări online