Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective

26.05.2024
Unique visitors: 797

La 24 mai 2024, Secția Teritorială Nord a Academiei de Științe a Moldovei (cu sediul la Bălți) a organizat în format online conferința științifică cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”.

Ședința plenară, moderată de dr. hab. Valeriu Capcelea, șeful Secției Teritoriale Nord a Academiei de Științe a Moldovei, a integrat trei comunicări științifice. Astfel, dr. Gheorghe Jigău, dr. Sergiu Dobrojan, cercetătorii științifici de la Universitatea de Stat din Moldova Iurie Moşoi, Galina Dobrojan, Boris Turchin și Cristian Jigău de la AO Institutul de Politici Agricole şi Ambientale au prezentat comunicarea „Cernoziomurile spațiului dintre Prut și Nistru: particularitățile genetice prin prisma sistemului agricol conservativ”.

Raportul „Ciupercile – prieteni și dușmani ai omului” a fost prezentat de dr. hab. Ștefan Manic de la Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM, iar dr. hab. Arcadie Capcelea, Facultatea de Biologie și Geoștiințe a USM și dr. hab. Valeriu Capcelea, Secția Teritorială Nord a AȘM au susținut comunicarea „Evoluția abordărilor ideologice a problemelor mediului înconjurător pe parcursul existenței Uniunii Republicii Sovietice Socialiste”.

Ajunsă la cea de-a VIII-a ediție, conferința a fost organizată de un parteneriat eficient al Academiei de Științe a Moldovei, Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Zonei Economice Libere Bălți, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor sectorul „Selecţia”, municipiul Bălţi, precum și SA „MOLDAGROTEHNICA”.

Lucrările conferinței au continuat pe următoarele secțiunii științifice și discuționale: „Tehnică, tehnologii și transfer tehnologic”, „Cultura plantelor cerealiere”, „Cultura plantelor tehnice, horticultură și plante medicinale”, „Ecologie, biologie și zoologie”, „Științe socio-umane”. Programul integral a inclus 118 de comunicări ale cercetătorilor din Republica Moldova și România poate fi accesat aici.

În cadrul ediției a VIII-a a conferinței, a fost lansat volumul materialelor pregătite de colaboratorii Secției „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a opta). Bălți: S.n.: Tipografia din Bălți, 2024, 628 de pagini.

Secția Teritorială Nord a AȘM (cu sediul la Bălți), formată în anul 2006 cu scopul de a promova activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic în zona de nord a Republicii Moldova, organizează anual conferința științifică cu participare internațională care constituie un bun prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniile: tehnică, tehnologii inovaționale și transfer tehnologic, științe ale naturii, ecologice și agricole, științe socio-umane, științe ale educației și arte, economie și drept și dezvoltare regională, pentru a cunoaşte preocupările şi realizările cadrelor științifice și rezidenților Incubatoarelor de inovare și Parcurilor științifico-tehnologice din arealul de nord al Republicii Moldova, Zonei economice libere din Bălți, Agenției de Dezvoltare Regională Nord în domeniul tematicii abordate, iniţierea de noi contacte între specialişti, instituţii din ţară şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea creativităţii cercetătorilor științifici, identificarea şi utilizarea de noi tehnici și tehnologii inovaționale, abordarea unor proiecte şi participări la programe de instruire și consultanță științifică europene.

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online