Poetul național Grigore Vieru în imagini la Academia de Științe

28.05.2024
Unique visitors: 680

Examinând arhiva cu fotografii a Academiei de Științe a Moldovei, în care este și poetul Grigore Vieru, l-am regăsit la două evenimente cu participarea sa: primul se referă la anul 2005, când a fost celebrat, în Sala Mică, cu prilejul aniversării a 70-a; cel de al doilea vizează data de 30 august 2007, când i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al AȘM. Omagierea lui Grigore Vieru s-a încheiat cu o emoționantă prelegere publică întitulată „Limba română. Oastea noastră națională” – un adevărat imn dedicat limbii materne, subiectul fiind reflectat în plan evolutiv.

În prelegerea sa poetul Grigore Vieru a făcut trimitere și la Academia de Științe, care în momentele de răscruce a dat dovadă de mult curaj și demnitate. Cităm o Declarație din anii `90: „Adunarea generală anuală din (28.02.96 – n.n.) a Academiei de Științe a Moldovei confirmă opinia științifică argumentată a specialiștilor filologi din Republică și de peste hotare (aprobată prin Hotărârea Prezidiului AȘM din 9.09.94), potrivit căreia denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) a Republicii Moldova este Limba Română”. La un moment dat, Grigore Vieru a pronunțat, privind în sală: „Sărut mâna tuturor academicienilor și specialiștilor filologi care au semnat o asemenea Declarație. Ea îmi adâncise mândria că fac parte și eu din neamul care vorbește și scrie românește.”

Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935 în s. Pererita, fostul județ Hotin, România, în urma unui cumplit accident a decedat la 18 ianuarie 2009. Este remarcat ca un poet cu impact literar și social deosebit. La sfârșitul anilor `80, a contribuit, prin poezie, publicistică și cântec, la deșteptarea conștiinței naționale a românilor basarabeni. A fost un luptător consecvent pentru cauza limbii române. În 1993, a fost ales membru corespondent al Academiei Române, în 2007 – Doctor Honoris Cauza, în 2011 – membru titular post-mortem al AȘM.

În zilele următoare se va vorbi mult despre Grigore Vieru, dar fără prezența sa luminoasă printre noi: la 28-31 mai 2024, se va desfășura Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, ediția a XVI-a, organizat de Centrul Cultural-Științific „Grigore Vieru” din Chișinău și Asociația Culturală „Feed Back” din Iași. În prima zi de lucru, pe 28 mai, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei, va avea loc Simpozionul științific cu genericul Poetica dragostei-dor în creația lui Grigore Vieru. La eveniment participă personalități marcante ale științei și culturii de la Chișinău și Iași, scriitori care își vor lansa ultimele volume de poezie și critică literară. Cu alte detalii ale evenimentului puteți lua cunoștință la linkul:

 

https://asm.md/festivalul-international-de-poezie-grigore-vieru-editia-xvi-isi-asteapta-admiratorii-si-acest

 

Tatiana ROTARU

Categorie:

Înregistrări online