Anunț cu privire la Concursul pentru alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei

28.09.2023
Vizitatori unici: 701

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Cu privire la concursul pentru alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei” nr. 196 din 22 septembrie 2023, se anunţă concursul pentru alegerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Potrivit art. 69 alin. (1) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), la concurs pot participa membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care întrunesc cumulativ condiţiile stipulate în pct. 39-41 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare).

Dosarul candidatului la funcţia de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va conţine:

  1. cererea de participare la concurs;
  2. recomandarea din partea a cel puţin unei secţii de ştiinţe a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
  3. curriculum vitae;
  4. programul de activitate în funcţia de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în plic închis şi sigilat).

În dosar pot fi incluse, la discreţia candidatului, şi alte acte care certifică activitatea managerială, ştiinţifică, didactică, inovaţională descrisă în curriculum vitae.

Dosarele urmează să fie prezentate în decurs de 30 de zile calendaristice de la data demarării concursului (publicării anunţului în mass-media la 28 septembrie 2023), până la ora 17:00 a zilei a 30-a (30 octombrie 2023), pe adresa:

MD 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 226.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Secţia juridică şi resurse umane a Aparatului Administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (tel.: 022 27 05 10).

 

Anunțul cu privire la demararea Concursului pentru alegerea  Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost publicat în săptămânalul Literatura și Arta nr. 39 (4072) din 28 septembrie 2023.

Categorie:

Înregistrări online