Audieri Publice SȘEI

Vizitatori unici: 535
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Mică
Categoria:

19 februarie 2024, ora 13.00, Chimia
Proiecte din Programele de stat (2020-2023) + bilaterale
Link ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85626099319?pwd=OXJpd0dTMVlHUDVwVlY1K2hlR2l0QT09
Meeting ID: 856 2609 9319 Passcode: 038638
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mLHUnkxm-ag

1. Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzipolidentați

2. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice si de mediu

3. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli

4. Sinteza steroizilor cu fragment azolic cu ciclu D și/sau în catenă laterală în calitate de compuși de bază pentru crearea medicamentelor destinate tratamentului cancerului de prostată

5. Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii

6. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică

7. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați

8. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă

9. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației

Înregistrări online