Comisia pentru decernarea Premiilor AȘM a validat dosarele depuse la concurs

25.09.2023
Vizitatori unici: 554

Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 a validat dosarele depuse la concurs

Pe data de 22 septembrie 2023 a avut loc ședința Comisiei pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022, în cadrul căreia au fost validate dosarele depuse la concurs, după cum urmează:

Domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”

Dr. hab. Dumitru ERHAN, Dr. Ștefan RUSU. Ciclul de lucrări „Parazitoze asociate la animalele domestice și sălbatice, impactul asupra organismului-gazdă, profilaxia și tratamentul

Dr. hab. Galina BUȘMACHIU. Ciclul de lucrări „Diversitatea nevertebratelor din Republica Moldova

Domeniul chimie „Nicolae Gărbălău”

Dr. Eduard COROPCEANU, Dr. hab. Ion BULHAC. Ciclul de lucrări „Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai unor metale de tranziție în baza liganzilor polifuncționali polidentați cu structură și proprietăți originale

Domeniul medicinăNatalia Gheorghiu

Dr. hab. Adrian HOTINEANU. Ciclul de lucrări „Transplantul hepatic în Republica Moldova

Domeniul agricultură „Andrei Ursu”

Dr. Victor ȚÎȚEI. Ciclul de lucrări „Mobilizarea, ameliorarea și valorificarea unor specii de plante noi și netradiționale cu utilitate multiplă pentru economia națională

Domeniul inginerie „Boris Lazarenko”

Dr. Ecaterina COVACI. Ciclul de lucrări „Valorificarea potențialului de substanțe biologice active din materii prime vegetale

Domeniul matematică și informatică „Vladimir Andrunachievici”

Mem. cor. Nicolae VULPE. Ciclul de lucrări Noi aplicații ale teoriei invarianților algebrici în studiul geometric și calității ale unor familii de sisteme de ecuații diferențiale

Dr. hab. Aleksander KOLESNIK. Monografia Telegraph Processes and Option Pricing”, Springer, 2022; Monografia „Markov Random Flights”, Taylor&Francis Group, CRC Press, Marea Britanie, SUA, 2021

Pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginerești) „Valeriu Canțer”

Dumitru URECHE. Ciclul de lucrări Compuși coordinativi ai unor metale de tip s” și d” cu liganzi polidentați. Sinteză, structură, proprietăți

Dumitru RUSNAC. Ciclul de lucrări „O nouă metodă de obținere a țintelor ceramice de ZnO și a straturilor subțiri transparente și conductibile electric cu parametri îmbunătățiți

Dr. Vasilii GRAUR. Ciclul de lucrări „Compușii coordinativi ai unor metale 3d cu 4-aliltiosemicarbazone cu proprietăți biologice: antimicrobiene, antiradicalice și antiproliferative

Dr. Daniela BURDUJA. Ciclul de lucrări „Aspecte economico-geografice ale valorificării și gestionării resurselor de apă ale Republicii Moldova

Dr. Anna MOLDOVAN. Ciclul de lucrări „Dezvoltarea strategiilor de management sustenabil al biodiversității în contextul amplificării problemei alimentare și schimbărilor climatice

 

Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru promovarea științei în mass-media pentru anul 2022 a validat dosarele depuse la concurs

Pe data de 22 septembrie 2023 a avut loc ședința Comisiei pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru promovarea științei în mass-media în anul 2022, în cadrul căreia au fost validate dosarele depuse la concurs după cum urmează:

Elena GUȚU, producător emisiuni TVR Moldova – Emisiunea Obiectiv Comun, ediții despre știință și inovare, TVR Moldova”

Raia ROGAC, ziaristă, scriitoare, Biblioteca municipală Chișinău – „Știința și promovarea oamenilor de știință în presa scrisă

Vladimir COLOS, fotograf, ciclul de fotografii „Academia de Științe a Moldovei prin obiectivul fotografului Vladimir Colos”

Categorie:

Înregistrări online