Declaraţia cu privire la „Migraţie şi Sănătate” elaborată şi publicată în comun de către Federația Europeană a Academiilor de Științe Exacte și Umanistice (ALLEA) şi Federaţia Academiilor Europene de Medicină (FEAM)

04.05.2020
Vizitatori unici: 815
alleea

Academia de Ştiinţe a Moldovei vă aduce la cunoştinţă Declaraţia cu privire la „Migraţie şi Sănătate” elaborată şi publicată în comun de către Federația  Europeană a Academiilor de Științe Exacte și Umanistice (ALLEA) şi Federaţia Academiilor Europene de Medicină (FEAM).
ALLEA împreună cu academiile sale membre lucrează la îmbunătățirea condițiilor pentru cercetare, la furnizarea celor mai bune sfaturi independente și interdisciplinare și la consolidarea rolului științei în societate.
Federația Academiilor Europene de Medicină (FEAM) este grupul universitar al Academiilor de Medicină, Secțiilor Medicale ale Academiilor de Științe, Academiilor de Științe Veterinare și Academiilor de Științe Farmaceutice.
Mai multe informații despre activitățile ALLEA pot fi găsite la link-ul: https://allea.org/
Puteți accesa textul declaratiei in limba engleza: Statement On Migration And Health

Înregistrări online