În cadrul Sesiunii I a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM au fost aleși, cu vot unanim, trei membri de onoare

28.05.2021
Unique visitors: 822

La 28 mai 2021 a fost convocată Sesiunea I a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei. 

 

Ziua în care a fost convocată Sesiunea a coincis cu o dată remarcabilă pentru acad. Aurelian Gulea, savantul marcând frumoasa vârstă de 75 de ani. Pe data de 26 mai, acad. Gulea a fost omagiat la USM, în cadrul unei conferințe științifice, iar astăzi președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, într-un cadru festiv, i-a înmânat Medalia „Meritul Științific” clasa I a AȘM, conferită prin decizia Prezidiului AȘM. Distincția a fost acordată academicianului Aurelian Gulea, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, șef al Laboratorului de cercetări științifice „Materiale avansate în Biofarmaceutică și Tehnică”, Universitatea de Stat din Moldova, pentru rezultatele remarcabile în realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul chimiei, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, și aniversării a 75-a din ziua nașterii.

Agenda Sesiunii a inclus un singur subiect: Cu privire la alegerea membrilor de onoare ai AȘM, raportori – reprezentanți ai secțiilor de științe pe domeniile de competență – acad. Teodor Furdui, mem. cor. Svetlana Cojocaru și acad. Gheorghe Mustea.

 

Comisia de redactare a proiectului de hotărâre a fost votată în următoarea componență:

1. acad. Stanislav Groppa – Secția științe ale vieții;

2. acad. Aurelian Gulea – Secția științe exacte și inginerești;

3. mem. cor. Victor Moraru – Secția științe sociale, economice, umanistice și arte.

 

În conformitate cu art. 11 al Statutului AȘM „Membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe (în continuare membrii de onoare) sunt personalități de prestigiu din țară şi din străinătate, care au obținut rezultate remarcabile în știință şi cultură, susțin Academia de Ştiinţe, participă activ la cooperarea tehnico-științifică cu organizații din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova”. De asemenea, membrii de onoare sunt aleși pe viață de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți, potrivit propunerilor prezentate de secțiile de științe, în conformitate cu statutul AȘM. În perioada 25-26 februarie 2021, în ședințele secțiilor de științe au fost discutate și aprobate 3 personalități pentru a fi alese membri de onoare ai AȘM:

- Secția științe ale vieții a înaintat candidatura profesorului Randy Schekman – Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013);

- Secția Științe Exacte și Inginerești a înaintat candidatura dlui dr.-ing. Dumitru-Dorin Prunariu;

- Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a înaintat candidatura dirijorului, artist al poporului, Laureat al Premiului Național, Cavaler al „Ordinului Republicii” Alexandru Samoilă.

 

Prezentarea candidaturii profesorului Randy Schekman – Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013), înaintat de Secția Științe ale Vieții pentru alegerea în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei a fost expusă de acad. Teodor Furdui, prim-vicepreședinte de onoare al AȘM (Referințele aici)

 

M.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM a prezentat referințele privind candidatura  membrului de onoare al Academiei Române dr. ing. Dumitru-Dorin Prunariu, înaintat de Secția Științe Exacte și Inginerești (Referințele aici).

 

Acad. Gheorghe Mustea a fost invitat pentru a prezenta activitatea dirijorului, artist al poporului, Laureat al Premiului Național, Cavaler al „Ordinului Republicii” Alexandru Samoilă, înaintat de Șecția de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (Referințele aici).

 

Pentru a da citire proiectului de hotărâre a Adunării Generale cu privire la alegerea membrilor de onoare a AȘM, a fost invitat acad. Aurelian Gulea. Proiectul a fost aprobat online, în unanimitate, pentru toate candidaturile propuse.

 

În numele Prezidiului și comunității academice, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a felicit  noii membri de onoare aleși, exprimând speranța într-o întâlnire la Academia de Științe cât mai curând posibil.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

 

Categorie:

Înregistrări online