Graficul audierilor publice din 29.11.2021- 01.12.2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

29.11.2021
Vizitatori unici: 1183

În perioada 29 noiembrie – 10 decembrie 2021, în ședințele comune ale Senatelor/ Consiliilor științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, cu invitarea reprezentanților ANCD și ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, se vor desfășura audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2021), în conformitate cu Instrucțiunea ANCD privind raportarea implementării proiectelor din cadrul programului de stat în anul 2021.

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale ale Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE. Audierile publice vor fi transmise online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și vor fi disponibile la link-urile indicate în tabel.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte,  directorii organizațiilor din domeniile cercetări și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului Secției de științe.

AȘM de comun acord cu Senatele/ Consiliile științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a elaborat graficul audierilor publice, care poate fi accesat aici.

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online