Graficul audierilor publice pentru 8 decembrie 2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

07.12.2021
Vizitatori unici: 801

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale a Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE, și vor fi transmise de către Institutul Dezvoltării Societății Informaționale conform orarului de mai jos.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului secției de științe.

8 decembrie, 09.00

Lista proiectelor din Programele de stat (2020–2023), etapa anului 2021

PRIORITATEA V: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

8 decembrie, 09.00

 

ZOOM; YOUTUBE.

 

  1. Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzipolidentați. Institutul de Chimie. Dr. hab. Bulhac Ion
  2. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice si de mediu. Institutul de Chimie. Acad. Duca Gheorghe
  3. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Institutul de Chimie. Dr. hab. Kulcițki Veaceslav
  4. Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzipolifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Institutul de Chimie. Dr. Lozan Vasile
  5. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. Institutul de Chimie. Acad. Lupașcu Tudor
  6. Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Institutul de Chimie. Dr. hab. Macaev Fliur
  7. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Institutul de Chimie. Dr. hab. Povar Igor
Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online