Graficul audierilor publice pentru 9 decembrie 2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

08.12.2021
Vizitatori unici: 846

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale a Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE, și vor fi transmise de către Institutul Dezvoltării Societății Informaționale conform orarului de mai jos.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului secției de științe.

 

Lista proiectelor din Programele de stat (2020–2023), etapa anului 2021

09 decembrie 2021, ora 09.00

PRIORITATEA II: AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

PRIORITATEA III: MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

ZOOM; YOUTUBE.

 1. Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice     IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor. Dr. hab. Botnari Vasile
 2. Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Dr. Balmuș Zinaida
 3. Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale. IP Institutul de Genetică, fiziologie și Protecție a Plantelor. Dr. Ganea Anatolie
 4. Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată    Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Dr.hab. Bujoreanu Nicolae
 5. Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii.. IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor. Dr. Andronic Larisa
 6. Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.         IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor. Dr.hab Dascaliuc Alexandru
 7. Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic     Grădina Botanică Națională A. Ciubotaru. Dr. Țîței Victor
 8. Evaluarea vegetaţiei spontane din Republica Moldova pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice. Grădina Botanică Națională. Dr. Miron Aliona
 9. Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ.        Grădina Botanică Națională. Dr. Sîrbu Tatiana
 10. Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi. Grădina Botanică Națională. Dr. Bucaţel Vasile
 11. Cercetarea şi conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republica Moldova. Grădina Botanică Națională. Dr. GhendovVeaceslav
 12. Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice. IP Institutul de Fitotehnie Porumbeni. Dr. Borozan Pantelimon
 13. Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din Republica Moldova. IP Institutul de cercetări pentru culturile de câmp Selecția Dr.hab. Boincean Boris
 14. Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară. Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie. Dr.hab. Balan Ion

 

PRIORITATEA IV: PROVOCĂRI SOCIETALE

9 decembrie, ora 10.00

ZOOM; YOUTUBE.

 1. Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare. Academia de Administrare Publică. Dr. hab. Roșca Ludmila
 2. Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare. Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Dr. Zabolotnaia Lilia
 3. Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut). Dr. hab. Manolache Constantin
 4. Cercetări enciclopedice de economie și drept economic. Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut). Dr. Armeanic Alexandru

 

 

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online