O nouă expoziție internațională despre excelența în cercetare și inovare organizată de parteneriatul ASEM, USMF „N. Testemițeanu” și AȘM

22.09.2023
Vizitatori unici: 490

În perioada 19-21 septembrie 2023 la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA – 2023. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al Academiei de Studii Economice din Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova și a întrunit cercetători din Republica Moldova, România, Bulgaria, Polonia, Italia, Olanda.

Deschiderea Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA – 2023 a avut loc pe 19 septembrie, la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul a fost deschis de Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Președintele Consiliului Rectorilor dr. hab., prof. univ., mem. cor. al AȘM Emil CEBAN. Cu un mesaj de salut participanților la expoziție din partea echipei organizatorilor au venit Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova dr. hab., prof. univ., mem. cor. al AȘM Alexandru STRATAN, secretarul științific general interimar al AȘM dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, precum și Diana MANEA, vicedirector medical al Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău.

La expoziție au participat oaspeți și invitați din România și Olanda: Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, România, dr. habil., prof. univ., mem. cor. al Academiei Oamenilor de Știință din România Ramona LILE; Fondatorul Școlii Românești de la Haga Bogdan GAVAZA, Brevetar la Oficiul European de Brevete, Consultant proprietate intelectuală; prof. univ. dr. habil. Romeo BOȘNEAGU, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, ș.a.

Evenimentul a fost moderat de dr. Lilia ȘARGU, director al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic al ASEM și coordonator al Expoziției Internaționale, și se încadrează în seria acțiunilor organizate cu prilejul Zilelor ASEM, instituția marcând la 22 septembrie 32 de de ani de la fondare.

La expoziție au prezentat, sub formă de postere, bannere etc., rezultatele cercetărilor mai mulți membri ai AȘM, academicieni, membri titulari și membri desemnați ai secțiilor de științe – acad. Aurelian Gulea, acad. Ion Toderaș, acad. Stanislav Groppa, acad. Gheorghe Ghidirim, acad. Grigore Belostecinic, mem. cor. Emil Ceban, mem. cor. Alexandru Stratan, dr. hab. Dumitru Erhan ș.a.

Pe durata expoziției, juriului și publicului larg au fost prezentate inovațiile, invențiile, publicațiile științifice în care au fost valorificate editorial rezultatele cercetărilor din cadrul proiectelor științifice de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Universității de Stat din Moldova, Institutul de microbiologie și biotehnologie al Universității Tehnice a Moldovei, Institutul de zoologie al USM, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Politehnică din București, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Științe ale Vieții Ion Ionescu de la Brad, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea TOMIS din Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

Participanții și-au expus produsele în funcție de domeniile de concurs: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, științe sociale și economice, științe umanistice (Programul și produsele prezentate de cercetători).

Academia de Științe a Moldovei a decis în acest an conferirea din partea instituției a două Premii de excelență pentru știință și inovare (categoria seniori) și două Premii de excelență pentru știință și inovare (categoria tineri), care vor fi decernate de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, tot atunci fiind organizată la AȘM și o expoziție a realizărilor cercetătorilor științifici obținute în anul 2023.

 

Mai multe detalii despre expoziție sunt disponibile la link-urile https://ase.md/excellent-idea-2023/, https://ase.md/deschiderea-expozitiei-internationale-de-inovatie-si-transfer-tehnologic-excellent-idea-2023-editia-a-2-a/.

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online