PRELEGERE PUBLICĂ - EDUCAȚIA: ÎNTRE PAIDEIA ȘI JOB (PROBLEMA OMULUI)

Vizitatori unici: 830
Data:
-
Locul desfasurarii:
Sala Azurie a AȘM
Categoria:
Prelegerea publică cu genericul „Educația: între paideia și job (Problema omului)”, autor prof. univ. Ion Gagim, m.c. al AȘM, va avea loc vineri, 7 iulie curent, cu începere de la ora 14:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1).

Și o precizare la început. Dicționarul explicativ al limbii române elucidează astfel semnificația termenului paideia: Concept educațional în Grecia antică ce urmărea cultivarea spiritului uman prin studiul filosofiei și științei. Solicitat să vină cu unele explicații referitor la tema neobișnuită a prelegerii sale publice pentru specialiștii și cercetătorii din alte domenii, profesorul Ion Gagim ne-a răspuns prompt și cu amabilitate:

„Prelegerea abordează Educația ca domeniu al științei și culturii, ca activitate umană fundamentală și ca problemă existențială în contextul provocărilor globale în care se află, actualmente, civilizația umană. Omenirea a ajuns pentru prima dată în evoluția sa în fața unei eventuale apocalipse (războiul nuclear mondial). Care este legătura educației, culturii, artei, religiei – ca factori umani edificatori – cu situația creată? De ce strădaniile lor multiseculare n-au „neutralizat/suprimat” apariția la un moment dat al istoriei a posibilei auto-distrugeri a „faimosului” homo sapiens?

Care au fost funcțiile fundamentale, atribuite acțiunii educaționale la origini (conceptul antic Paideia: „educația pe verticală”, cultivarea virtuților) și care sunt exigențele față de învățământul contemporan (problema Job-ului: „educația pe orizontală”, formarea competențelor). Altfel spus, de unde a pornit educația și unde a ajuns? ”

Membrul corespondent Ion Gagim abordează, de asemenea, raportul dintre școală, ca instituție cu atribuții funcționale „oficiale”, „de stat”, și formarea ființei elevului ca persoană umană individuală, născută pentru a-și realiza vocația (chemarea vieții?).

Savantul se mai întreabă: este școala „problema omului”, a devenirii lui? Sau este „problema economiei”, a progresului material-tehnologic? Care este contribuția educației pe planul constituirii vieții societății și asigurării unui climat de ordin moral, spiritual și intelectual confortabil, satisfăcător? Care este raportul dintre interesul social manifestat pentru dezvoltarea și rezultatele reale ale științelor spiritului (umanistice) și pentru dezvoltarea și rezultatele reale ale științelor materiei? Ce înseamnă astăzi „educație”?

Întrebări, întrebări simple, la prima vedere, și complicate. Astfel, prelegerea tratează educația ca domeniu de interes general sub aspectul lui fundamental, în contextul larg al ființării societății umane. Omul nu poate deveni om decât prin educație, a concluzionat la timpul său Immanuel Kant.

La această prelegere publică, elaborată de un cercetător cu har și pedagog enciclopedist, cum este prof. univ. Ion Gagim, m.c. al AȘM, sunt invitați membrii Academiei de Științe a Moldovei, directorii de institute și agenții, rectorii instituțiilor de învățământ superior, cercetători și cadre didactice, toți cei interesați de educație ca știință și artă, extrem de importantă la etapa actuală a dezvoltării societății umane.

Participarea la eveniment este posibilă în format hibrid, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM sau online pe platforma ZOOM.

 

Evenimentul este deschis pentru reprezentanții mass-mediei.

 

Datele de conexiune la platforma ZOOM pentru conferință:

https://us02web.zoom.us/j/83312249373?pwd=OS9sQW96M1kxT3pvOEhRNnRkTWVzZz09

Meeting ID: 833 1224 9373;  Passcode: 070723

 

Conferința științifică internațională va fi transmisă live stream de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale la link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=xKz7J62NsKc  

Înregistrări online