A V I Z privind hotărârea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP

20.01.2022
Vizitatori unici: 1832

La 20 ianuarie 2022 a avut loc ședința Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei.

În baza Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al CSP din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Prezidiului nr. 422 din 21 decembrie 2021) și în conformitate cu Hotărârea Prezidiului nr. 1 din 3 ianuarie 2022 cu privire la extinderea cu șapte zile lucrătoare a termenului pentru depunerea dosarelor la concursul privind selectarea candidaților la funcţia de membru al CSP din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei, la 18 ianuarie 2022 Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP a validat dosarul candidatului Gheorghe AVORNIC, dr. hab., prof. univ.

Ca urmare a interviului desfășurat la 20 ianuarie 2022, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, l-a desemnat pe dl Gheorghe AVORNIC, dr. hab., prof. univ., în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea societății civile, ales de AȘM.

 

Președinte al Comisiei,

membru corespondent Victor MORARU

 

 

Categorie:

Înregistrări online