Academia de Științe a Moldovei a conferit cercetătorilor distincții academice pentru rezultate științifice valoroase

31.12.2021
Vizitatori unici: 2267

Ştiinţa este partea cea mai esențială a fericirii”

Sofocle

La 30 decembrie curent, Academia de Științe a Moldovei a organizat o ședință solemnă în cadrul căreia au fost făcute totalurile anului ce pleacă, fiind conferite distincții academice cercetătorilor științifici în semn de apreciere a activității prodigioase și a rezultatelor obținute. În debutul ședinței, Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a prezentat o scurtă radiografie a anului 2021, un an cu o deosebită încărcătură simbolică pentru instituția academică ce a marcat printr-o „Săptămână a științei” 60 de ani de la fondare și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. Totodată, audierile publice ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat au pus în evidență rezultate științifice valoroase obținute de cercetători în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești, științelor sociale, economice, umanistice și arte.

Mesaje de salut și de felicitare cercetătorilor au fost adresate de dna mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, conducătorul Secției Științe Exacte și Inginerești, dl mem. cor. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, conducătorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, dna acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții și dl acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, conducătorul Secției Științe ale Vieții. Vorbitorii au remarcat realizările științifice ale cercetătorilor în anul ce pleacă, subliniind puterea și importanța științei, a cercetării în ansamblu pentru dezvoltarea societății și a țării.

Oameni de știință consacrați, care au întemeiat și au condus școli științifice, dascăli universitari, precum și tineri cercetători care abia tatonează terenul cercetării, s-au învrednicit de distincții academice, fiindu-le apreciate realizările obținute în domeniile lor de competență. Astfel, Medalia „Meritul Științific” clasa a II-a a fost conferită acad. Victor Lacusta. Prezidiul AȘM a acordat medalia „Dimitrie Cantemir” următorilor savanți: dr. hab. Pavel Tatarov, dr. hab. Mihail Caraman, dr. hab. dr. hab. Pavel Cocârlă, dr. hab. Nicolae Enciu, dr. hab. Vasile Cojocaru, dr. hab. Dumitru Patrașcu, acad. Maria Duca ș.a.

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a fost înmânată cercetătorilor dr. hab. Liliana Groppa, dr. hab. Nicel Revenco, dr. hab. Vladimir Țurcanu, dr. hab. Daria Grabco, dr. Galina Dicusar, dr. hab. Igor Mișin, dr. hab. Vladimir Cazacov, dr. hab. Vladimir Guțu, membru titular al Academiei Române Teodor Marușca, dr. Ala Curteanu, dr. Sergiu Parii, dr. Veniamin Golub, dr. Valentin Bendelic, dr. Valentina Rotaru, dr. Vergil Petrovici, Victor Roller ș.a.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare au fost acordate diplome speciale colectivului de autori ai albumului „Academia de Științe a Moldovei. Evoluție. Instituționalizare. Personalități (1946–1961–2021)” (Chișinău, 2021, 140 pag.): mem cor. Demir Dragnev, dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Xenofontov, precum și realizatorilor acestui volum. De asemenea, Diploma AȘM cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare a fost decernată cercetătorilor care au colaborat la elaborarea site-ului www.moldova-independenta.md, un generos cadou realizat de AȘM la cei 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova: mem. cor. Mariana Șlapac, mem. cor. Alexandru Stratan, mem. cor. Demir Dragnev, dr. Ion Xenofontov, Victoria Fala, dr. Igor Cojocaru, Irina Cojocaru, dr. Rodica Cujbă, precum și echipei tinerilor Olesea Caftanatov, Tudor Bumbu ș.a.

Diplome aniversare de gratitudine au fost conferite cercetătorilor științifici, membrilor titulari, membrilor corespondenți, membrilor desemnați ai secțiilor de științe ale AȘM: acad. Aurelian Gulea, dr. hab. Anatol Petrencu, dr. hab. Vasile Voineac, mem. cor. Victor Moraru, dr. hab. Aurelian Dănilă, dr. hab. Dumitru Cozma, dr. Igor Nicoară ș.a.

Întreaga gratitudine a comunității științifice a fost exprimată medicilor călăuziți de dna acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții, celor care zi de zi se află la straja sănătății noastre și depun eforturi maxime pentru a depăși pandemia care tot încearcă să ne limiteze în acțiuni și să ne ia persoanele dragi. Distincțiile academice conferite astăzi de către AȘM sunt doar un mic semn de recunoștință pentru devotamentul, dăruirea de sine și abnegația depuse de medicii noștri în lupta lor permanentă pentru viața și sănătatea oamenilor.

„Ştiinţa şi arta evoluează datorită experienţei”, afirma Aristotel la timpul său. Iar astăzi comunitatea științifică a experimentat o nouă deschidere către artă, care a devenit și mai aproape de cei care se ocupă de știință. Un superb Colind interpretat de Mariana Cocieru, dr. în filologie a încălzit sufletele tuturor în miezul sărbătorilor de iarnă. Iar recitalul de muzică ușoară, susținut de Maestrul Ion Suruceanu, Artist al Poporului, a încins atmosfera feerică de sărbătoare, ușor nostalgică și romantică, Maestrul conducându-ne prin miraculoasa lume a muzicii, a cântecului, a unui adevărat Ambasador cultural ce leagă destine umane, popoare și țări. Colajul din cele mai frumoase melodii de dragoste în interpretarea lui Ion Suruceanu ne-a desprins întrucâtva de condițiile epidemiologice, insuflându-ne speranță că știința va ieși învingătoare din lupta cu virușii, iar arta, prin aspirația spre frumusețe și proprietățile sale terapeutice, își va aduce de asemenea contribuții substanțiale în ajutorarea oamenilor pentru a depăși împreună situația.

Totalizând evenimentul, președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a felicitat comunitatea științifică cu distincțiile conferite, dorindu-i sănătate, sărbători frumoase, fericire și pace în suflet, noi împliniri în Anul Nou 2022.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Galerie foto de dr. Ghenadie Sîrbu

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online