Academia de Științe a Moldovei a conferit însemnele membrului de onoare al AȘM Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române

14.11.2023
Vizitatori unici: 1488

Ziua de astăzi face legătura între generații, între compatrioți,

între culturi și aspirații.

Coroana, limba și credința sunt constante ale poporului nostru”.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române

 

Ziua de 13 noiembrie 2023 va înscrie, cu certitudine, o filă foarte valoroasă și frumoasă în istoria Academiei de Științe a Moldovei, dar și în istoria științei din Republica Moldova, prin înmânarea însemnelor membrului de onoare al AȘM Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.

La evenimentul de la AȘM au participat Alteţa Sa Regală Principele Radu, ambasadorul României în Republica Moldova, ES Cristian Leon Ţurcanu, directorul Institutului Diplomatic din cadrul Ministerului de Externe al Republicii Moldova, Eugen Vizir, numeroşi oameni de știință şi de cultură.

Doamna Președinte interimar al AȘM, mem. cor. al AȘM Svetlana Cojocaru, în mesajul inaugural al festivității oficiale de înmânare a distincției academice, a consemnat că „la 27 aprilie 2018, Adunarea Generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu vot unanim, a ales-o pe Majestatea Sa Margareta, Custode a Coroanei Române, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Prin acel vot, a fost consemnată înalta apreciere a activităţii Majestăţii Sale Margareta, a Casei Regale, întru o valorificare a istoriei şi culturii naţionale”. „Îi suntem profund recunoscători Majestăţii Sale Margareta, Custode al Coroanei Române, pentru susţinerea permanentă a parcursului european al ţării noastre, a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oriunde s-ar afla, Majestatea Sa pledează cu persistenţă pentru urgentarea acestui proces”, a declarat mem. cor. al AȘM Svetlana Cojocaru.

Ședința solemnă a început prin intonarea imnurilor de stat ale României și Republicii Moldova. În interpretarea sopranei Tatiana Costiuc, Maestru în Artă, lector universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, „Deșteaptă-te, Române” și „Limba noastră” au răsunat în sala Azurie a AȘM deosebit de emoționant.

Textul de Laudatio a fost rostit cu o deosebită pietate de academicianul Mihai Cimpoi, președintele Consiliului Consultativ al Academicienilor, care a subliniat că este foarte onorat să prezinte o personalitate proeminentă a istoriei noastre contemporane, fiind marcat și sentimental de întâlnirea pe care a avut-o la Academia Română cu Majestatea sa Regele Mihai I. În mesajul rostit de la înalta tribună, acad. Mihai Cimpoi a trecut în revistă faptele biografice ale Majestății Sale Margareta, apreciind în mod predilect implicarea Domniei sale în diverse proiecte sociale, consacrarea cauzei naționale prin înființarea, împreună cu tatăl său Regele Mihai I, a Fundației Principesa Margareta a României, prin implicarea, alături de Regele Mihai, în turneele de promovare a imaginii României în lume etc. De asemenea, acad. M. Cimpoi a ținut să sublinieze Înaltul Patronaj acordat de Majestatea Sa Margareta instituțiilor, organizațiilor, asociațiilor, festivalurilor, ceea ce consună cu programul Regelui Mihai I care a declarat că „imperativul numărul unu al lumii de azi nu poate fi decât promovarea valorilor și virtuților autentice”.

A urmat ceremonia tradițională de înmânare a însemnelor academice, care a umplut sufletele oamenilor de știință, precum și ale celor prezenți în sală și în spațiul virtual, de mândrie și profunde sentimente de bucurie de a o avea în rândurile membrilor de onoare ai Academiei de Științe pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române.

De la tribuna academică Oratio Gratitudinis a Majestății Sale Margaretaa fost ancorat pe cele mai importante aspecte ale istoriei și culturii țării. În cuvântul rostit la înmânarea însemnelor membrului de onoare a AȘM, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române a menționat următoarele:

„Doamnelor și domnilor academicieni,

Vă mulțumesc pentru titlul pe care Academia de Științe a Republicii Moldova mi-l oferă astăzi.

De mulți ani, Principele Radu și cu mine susținem vocația științifică, identitară, culturală și lingvistică a instituției voastre, cel mai important for academic din țară.

Este în tradiția Coroanei să păstreze vii spiritul, valorile și principiile care definesc națiunea noastră.

Sunt mulțumită că, după decenii grele, Academia păstrează valorile și continuă educația națională, în spirit european.

Nu văd în gestul vostru de astăzi o recunoaștere a meritelor personale, ci un respect al trecutului, o prețuire a prezentului și o speranță a viitorului.

Ziua de astăzi face legătura între generații, între compatrioți, între culturi și aspirații. Coroana, limba și credința sunt constante ale poporului nostru.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”.

Au urmat mesaje de felicitare în adresa Majestății Sale Margareta.

Eugen Vizir, directorul Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, exprimând sincera recunoștință pentru onoarea de a participa la acest eveniment, a transmis cele mai respectuoase și calde felicitări și urări de bine din partea domnului Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, viceprim-ministru. „Faptul că ceremonia de astăzi are loc la zece ani de la prima vizită a Majestății Voastre în Republica Moldova, conferă o conotație simbolică acestui eveniment”, a precizat Eugen Vizir. Pe parcursul acestor zece ani țara noastră s-a bucurat de o permanentă grijă și atenție din partea Casei Regale, subliniind implicarea și angajamentul neobosit ale Majestății Sale în sprijinul dezvoltării științei și al educației din Republica Moldova, fiindcă destinul acestui popor are un loc aparte în gândurile și sufletul Majestății Sale Margareta.

Onorat de posibilitatea de a fi martor al unui eveniment atât de solemn, ES Cristian Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, a menționat recunoașterea meritelor Coroanei, meritele familiei regale, prin conferirea acestor însemne academice. „Majestatea Sa în fiecare zi, prin fiecare acțiune, atinge societatea, atinge comunități, atinge pe fiecare cetățean de pe ambele maluri ale Prutului”, a ținut să accentueze ES Cristian Leon Țurcanu în mesajul de felicitare, subliniind că „membrii Academiei au avut de câștigat în rândurile lor un OM, un protector al valorilor fundamentale pentru toți românii”.

Doctor Adriana Cazacu, Secretar de Stat la Ministerul Educației și Cercetării, extrem de onorată și în același timp la fel de emoționată, a transmis un mesaj de felicitare în numele MEC, exprimând „gratitudinea pentru toate proiectele susținute în ultimii 20 de ani în domeniul educației și cercetării, materializate în proiecte de infrastructură, donații de carte, în sprijinul constant al universităților, în sprijinul cercetării din Republica Moldova, dar și pentru bursele Regele Ferdinand I și Regina Maria, fondate în 2015 și acordate anual tinerilor din Republica Moldova”.

Vizibil emoționată, Elena Curcubet, studentă la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, specialitatea horticultura, a mulțumit Majestății Sale pentru bursa regală care i-a fost acordată anul acesta, exprimând și pe această cale gratitudine familiei regale pentru susținerea studenților, dar și pentru posibilitatea de a vizita Palatul Regal. „Bursa conferită este un mare prestigiu și o mare recunoștință”, a concluzionat studenta.

Academicianul Gheorghe Duca a adresat sincere felicitări pentru realizarea unei inițiative prezentate acum cinci ani. „Ideea noastră a avut ca scop inițierea unei tradiții, astfel încât Casa Regală să fie prezentă în Academia din Chișinău, în mod similar cu Academia Română, și vă rugăm să acceptați rolul de garant și protector al Academiilor Românești”, a menționat acad. Gh. Duca, trecând în revistă cele mai impresionante realizări ale implicării Casei Regale Române în dezvoltarea Basarabiei în perioada regatului. Acad. Gh. Duca a pus în evidență faptul că prima vizită a familiei regale în Moldova a început cu Academia de Științe și Universitatea AȘM, Alteța Sa Regală Principele Radu al României fiind ales Doctor Honoris Causa al Universității Academiei de Științe a Moldovei. În alocuțiunea sa, acad. Gh. Duca a menționat bursele acordate la inițiativa Majestății Sale Margareta – bursa Regina Maria și bursa Regele Ferdinand I, exprimându-și convingerea că „odată cu primirea însemnelor, Majestatea Voastră veți acționa prompt, în conformitate cu tradiția monarhilor din întreaga lume, pentru a sprijini Academia din Moldova”.

„Acordarea însemnelor de membru de onoare al Academiei noastre Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, are o semnificație deosebită pentru noi”, a punctat acad. Ion Tighineanu. „Suntem în secolul XXI, când omenirea se confruntă cu noi provocări tot mai stringente. Societatea așteaptă soluții bazate pe dovezi, pe rezultate ale cercetărilor științifice profunde. Cu regret, în ultimul timp, urmare a implementării unor tehnologii tot mai agresive de dezinformare, de diseminare a știrilor false, percepțiile despre știință ca un factor demn de cea mai înaltă încredere în luarea deciziilor publice au avut de suferit. Aceste chestiuni au fost discutate în luna mai curent la Paris, la Consiliul Științific Internațional, al cărui membru am onoarea să fiu, președintele Consiliului Profesorul Peter Gluckman venind cu chemarea de a întreprinde eforturi consolidate pentru a fortifica Vocea Globală a Științei. Majestatea Voastră, primiți cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și noi realizări în nobila Dumneavoastră activitate. Academia de Științe a Moldovei este o casă primitoare pentru membrii Academiei, în care întotdeauna Domnia Voastră va fi binevenită”, a menționat în mesajul de felicitare acad. Ion Tighineanu, subliniind că „vocea Academiei noastre a devenit mai puternică și mai convingătoare odată cu alegerea Majestății Sale Margareta, personalitate cu activități impresionante la scară internațională, în calitate de membru de onoare, alături de alte mari personalități, cel mai recent exemplu fiind acordarea titlului de membru de onoare distinsului profesor Randy Schekman din SUA, Laureat al Premiului Nobel pentru medicină, savant cu rădăcini basarabene, deci românești, care a primit însemnele de membru de onoare în această sală, în luna septembrie curent”.

O surpriză a ședinței festive a fost prezentarea cărții „Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat” semnată de dr. hab., prof. univ. Aliona Grati și apărută la editura bucureșteană „Eikon”, precum și a unui fragment din filmul realizat împreună cu dr. hab. Nicolae Enciu „Vizitele monarhilor la Chișinău”, ambele lucrări înscriindu-se printre rezultatele proiectului „Arta și mitopoetica orașului Chișinău”  din cadrul Programului de Stat  (director de proiect dr. hab. Aliona Grati).

Filmul „Vizitele monarhilor la Chișinău. Partea a III-a. Ultimul Rege Mihai I” este disponibil la adresa https://www.youtube.com/watch?v=ckcHxyAVCLU.

Autoarea și-a împărtășit emoțiile, depănând firul legendelor și parcursul elaborării cărții despre Regele Mihai și Basarabia. „Am trăit cu multă inimă și cu multă pasiune acest subiect. Am simțit durerea care a avut-o regele Mihai atunci când a văzut Chișinăul distrus. Am simțit durerea basarabenilor care și-au amintit de Regele Mihai”, a vorbit prof. Aliona Grati despre carte și despre filmul pe care le-a prezentat distinsului auditoriu.

Clipe frumoase muzicale, un adevărat deliciu al ședinței festive, au fost tinerii interpreți de la Liceul Republican de muzică „Ciprian Porumbescu”, prezentați de dr. hab., prof. univ. Aurelian Danilă. Discipolul distinsei profesoare de muzică Galina Buinovschi  - Cezar Moldoveanu, care a interpretat mai multe compoziții muzicale la vioară, și tânăra, dar deja binecunoscuta naistă Adriana Babin, absolventă a Conservatorului din Iași, au fost acompaniați la pian de către Sorin Matei.

Primul ambasador al Republici Moldova în România Aurelian Dănilă a oferit în dar Majestății Sale Margareta cartea scrisă de el, apărută în anul 2016 - „Maria Cebotari – Stea rătăcitoare”, readucând-o acasă pentru a o include în circuitul valoric european.

La finalul evenimentului, mem. cor. Svetlana Cojocaru a înmânat înalților oaspeți albumul aniversar editat cu prilejul aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la formarea primelor institute de cercetare de tip academic (Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov, Academia de Științe a Moldovei: Evoluție, Instituționalizare, Personalități (1946–1961–2021) / Coord.: Liliana Condraticova, Chișinău: Biblioteca Științifică „A. Lupan” (Institut), 2021, 148 p.).

„A fost un eveniment plin de emoții pozitive”, a accentuat președintele interimar al AȘM mem. cor. Svetlana Cojocaru în finalul ședinței festive de înmânare a însemnelor membrului de onoare al AȘM Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.

Transmisiunea online, realizată de Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, poate fi accesată la https://www.youtube.com/watch?v=ILxUinEIsQE

și privesc.eu, disponibilă la link-ul https://www.privesc.eu/Arhiva/104398/inmanarea-insemnelor-academice-de-Membru-de-Onoare-al-ASM-Majestatii-Sale-Margareta--Custodele-Coroanei-Romane.

Galeria foto este realizată de Cristina Bancu.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online