Academia de Științe a Moldovei și UPS „Ion Creangă” au marcat Ziua Științei

12.11.2023
Vizitatori unici: 1097

La 9 noiembrie 2023, conducerea AȘM a participat la ceremonia solemnă consacrată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, ce a avut loc în Clasa Viitorului de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Academia de Științe a Moldovei a acordat Universității Pedagogice de Stat „Diplomă de excelență” „pentru contribuții semnificative la dezvoltarea și promovarea științei și culturii pe plan național și internațional, pregătirea cadrelor profesionale, participare în procesul de promovare a valorilor și principiilor deontologice ale cercetării și inovării, implicare activă în cercetare și educație”.

Diploma a fost acordată comunității academice a UPSC de dna mem. cor. al AȘM Svetlana Cojocaru, președintele interimar al AȘM, care în mesajul de felicitare adresat comunității științifice a subliniat importanța conectării Republicii Moldova cu țările UE prin intermediul cercetării și a folosirii științei în scopuri pașnice, în serviciul societății.

De asemenea, UPS „Ion Creangă” a conferit diplome de onoare celor mai buni cercetători cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua Științei, printre ei remarcându-se și membrii secțiilor de științe ale AȘM, realizările cărora sunt înalt apreciate și valorificate.

Evenimentul a reunit distinși oaspeți, cadre științifico-didactice universitare, cercetători științifici și studenți.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online