Audierile publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare realizate în anul 2019, au finalizat

05.03.2020
Vizitatori unici: 908
audieri final

Au finalizat audierile publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, finanțate din bugetul de stat, realizate în anul 2019, proiectelor instituționale, precum și rezultatelor obținute în cadrul unor proiecte bilaterale, pentru tineri cercetători, responsabilitate ce i-a revenit Academiei de Științe a Moldovei, cu aprobarea ANCD. Audierile publice s-au desfășurat pe parcursul a două săptămâni, începând cu 20 februarie, în cadrul celor trei secții de științe ale AȘM - Secția Științe ale Vieții, Secția Științe Exacte și Inginerești Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte.

Potrivit conducătorilor Secțiilor de științe, audierile au avut loc într-o atmosferă de lucru constructivă, în strictă conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind audierile publice. Prezentarea rapoartelor de către fiecare conducător de proiect, a fost urmată de citirea avizelor experților, nominalizați în prealabil de către Biroul Secțiilor, avizele fiind în majoritatea cazurilor pozitive, dar au inclus și anumite obiecții concrete ce vizează criteriile de evaluare a rapoartelor. Raportorii au venit cu explicațiile de rigoare pe marginea comentariilor din avize și s-au angajat să redacteze rapoartele, luând în considerare obiecțiile experților.

În cadrul Secției Științe ale Vieții, în perioada 24-28 februarie curent, au fost audiate public 70 de proiecte în domeniile agriculturii, biologiei, ecologiei și mediului, 59 proiecte instituționale, 1 proiect din cadrul programului de stat, 1 proiect STCU, 1 proiect de transfer tehnologic și 8 proiecte pentru tineri cercetători. Conducătorul Secției, acad. Boris Gaina a precizat că rapoartele științifice finale, prezentate de către conducătorii de proiecte, au scos în evidență faptul că cercetările ştiinţifice planificate pentru anul 2019 au fost îndeplinite în volumul planificat, în termeni stabiliţi şi la un nivel metodic satisfăcător. În baza audierii publice a rapoartelor științifice finale, având în vedere Avizul pozitiv al expertului independent din domeniu, Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare și Extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Științific al instituției executoare, proiectele de cercetare finalizate în anul 2019 din cadrul secției de științe, prin vot unanim, au fost aprobate.

În cadrul Adunărilor Secției Științe Exacte și Inginerești au fost audiate 83 rapoarte pe proiectele de cercetare finalizate în anul 2019, dintre care 16 pe domeniul Matematica și informatica, 28 pe domeniul Fizica, 22 pe domeniul Chimia și 17 pe domeniul Inginerie. Conducătorul Secției, m.c. Svetlana Cojocaru a subliniat că majoritatea dintre aceste proiecte au fost proiecte instituționale – 60 la număr. În afară de proiectele instituționale au fost audiate 3 proiecte STCU, 3 proiecte din cadrul programului bilateral Moldova-Italia, 3 proiecte din cadrul programului de stat condus de doamna m. c. Svetlana Cojocaru și 14 proiecte pentru tineri cercetători. Cât privește numărul proiectelor realizate în institutele de cercetare și universități, 21 – la Universitatea de Stat din Moldova, 17 au fost realizate la Universitatea Tehnică a Moldovei, 13 – la Institutul de Fizică Aplicată, 13 – la Institutul de Chimie, 6 – la Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”, 5 – la Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", 5 – la Institutul de Geologie și Seismologie, 3 – la Institutul de Energetică,  2 – la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2 – la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2 – la Universitatea de Stat din Tiraspol și 1 la USMF „Nicolae Testemițanu”.

Audierile publice în cadrul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte s-au desfășurat în perioada 20-21 februarie anul curent, unde au fost audiate 71 de rapoarte ale proiectelor de cercetare din domeniile pedagogiei, psihologiei, sociologiei, economiei, istoriei, filosofiei, filologiei, patrimoniului cultural, juridic,  dintre care 58 de rapoarte ale proiectelor instituționale, 3 rapoarte din cadrul programelor de stat, 2 – a proiectelor bilaterale, o inițiativă comună de cercetare-dezvoltare STCU, 7 rapoarte a proiectelor pentru tineri cercetători. În procesul de audieri au fost implicate următoarele instituții din domeniul cercetării – Institutul Național de Cercetări Economice, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Institutul Științe ale Educației, Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan, Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu”, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat „D. Cantemir”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Academia de Studii Economice, Muzeul Național de Istorie al Moldovei, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Conducătorul Secției, m. c. Victor Moraru, a apreciat activitatea științifică şi inovațională a cercetătorilor din cadrul proiectelor audiate, remarcând obținerea diplomelor și medaliilor în cadrul Expozițiilor naționale și internaționale specializate. În final, în urma recomandării experților, a Fișei de prezentare a rezultatelor proiectelor de cercetare, a Extrasului din procesul verbal al Ședinței Consiliului Științific al instituției executoare, Rapoartele privind executarea proiectelor pentru anii 2018-2019 au fost aprobate.

Rapoartele pe proiectele de cercetare instituționale au demonstrat continuitatea, în anul 2019, a subiectelor abordate pe parcursul anilor 2015-2018, dar și progresul evident și obținerea de rezultate calitativ noi în raport cu cele prezentate la audierile din anul 2019 pentru anii 2015-2018. Rapoartele pe proiectele STCU, proiectele bilaterale, proiectele pentru tineri cercetători și cele din cadrul programului de stat au demonstrat obținerea de rezultate complimentare la cele obținute în cadrul proiectelor instituționale, care aprofundează cunoștințele acumulate, vin cu abordări noi ale subiectelor examinate, cu noi modele și elaborări teoretice și aplicative, dar și deschid direcții noi de cercetare.

Menționăm, totodată, că mai mulți conducători de proiecte și-au exprimat atitudinea critică față de modalitatea organizării concursului pentru Programe de Stat 2020-2023, care, în opinia lor, a fost una defectuoasă. Referitor la acest subiect au fost prezentate păreri ale cercetătorilor din diferite părți ale lumii, care își exprimă profunda îngrijorare față de decizia de a nu finanța anumite proiecte, înaintate de școli științifice de notorietate, de care Republica Moldova ar trebui să fie mândră.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a participat la unele ședințe în Secțiile de științe, felicitând directorii de proiecte pentru încheierea cu succes a acestui exercițiu, a mulțumit experților pentru elaborarea avizelor și prezentarea fișelor de evaluare cu concluziile de rigoare, exprimând certitudinea că vor face față tuturor încercărilor timpurilor noastre. Academicianul Tighineanu le-a dorit succes și optimism tuturor, în speranța că lucrurile vor reveni cât de curând la normalitate în ceea ce ține de finanțarea domeniului cercetării și inovării.

Precizăm că toate audierile publice au fost transmise online (IDSI TV) și pot fi accesate pe pagina web a AȘM.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online