Cartea „Viața mea așa cum a fost să fie”, „scrisă cu o mână astrală”, de compozitorul academician Eugen DOGA, a fost lansată la Academia de Științe

29.12.2021
Vizitatori unici: 2362

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 28 decembrie 2021, lansarea cărții autobiografice a academicianului compozitor Eugen Doga „Viața mea așa cum a fost să fie”, o carte, cum aveau să spună vorbitorii prezenți la eveniment, scrisă cu o mână astrală, o carte cu simțul detaliului artistic, o carte în care s-au conturat fragmente ale unei biografii extraordinare, îngemănate de fapt cu istoria neamului, cu toate ascensiunile și dificultățile prin care a trecut, ca să ajungă să fie personalitatea ei exponențială, de referință, de mândrie.

La evenimentul de lansare au fost prezenți atât fizic, cât și online, membri ai Academiei de Științe, directori de institute, rectori, personalități ale vieții culturale, reprezentanți media. În sală a fost prezentă și soția celebrului artist, Natalia Doga.

Deosebita onoare de a modera evenimentul de suflet, poate că unul din cele rare, care se întâmplă la AȘM, cum s-a exprimat chiar moderatorul, i-a revenit dr.hab., prof. Aurelian Dănilă, adjunct al conducătorului Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM. Argumentul afirmației profesorului a venit neîntârziat, pentru că este vorba de o spovedanie, o deschidere a sufletului unei mari personalități a neamului, unei personalități cunoscute în țară, pe toate continentele. „Iată că la acest sfârșit de an, anevoios cum a fost, avem marea bucurie să admirăm acel cuvânt pe care l-a spus marele Eugen Doga nu numai prin muzică, dar și prin litere, prin cuvintele de care, sunt sigur, suntem îndrăgostiți de fiecare dată când răsfoim aceste pagini, pentru că vin din suflet, vin din existența sa”, a remarcat  prof. Aurelian Dănilă. 

Cu un mesaj de salut a fost prezent președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, care și-a început discursul cu un pasaj de acum cinci ani, când maestrul Eugen Doga atingea pragul octogenar. „În primăvara anului 2017, a 80-a primăvară a academicianului Eugen Doga, am scris despre maestru și creația sa următoarele: „În ultimele decenii faima ţării noastre a atins toate continentele Terrei, în mare măsură datorită melodiilor create de compozitorul Eugen Doga. În decembrie 2000, am savurat Valsul Secolului în Statele Unite ale Americii, fiind la o recepție organizată de Universitatea din Michigan. Nu pot să redau în cuvinte ce sentimente de mândrie am trăit pentru mica noastră ţărişoară! Aidoma tehnologiilor moderne – nanotehnologiilor, care pătrund în cele mai minuscule celule ale corpului uman, muzica Maestrului Doga pătrunde în cele mai tainice și miraculoase ascunzișuri ale sufletului nostru, înaripându-ne și insuflându-ne o dragoste deosebită faţă de tot ce e frumos şi înălţător. Anume prin această forţă enigmatică de pătrundere în sufletul omului, pentru a-l face mai bun, creaţia academicianului Eugen Doga ne-a cucerit pe toţi şi a demonstrat, la intersecţia a două secole şi milenii, unicitatea sa, intrând în tezaurul universal al muzicii…”.

În contextul evenimentul lansării, președintele AȘM a mărturisit că zilele acestea, frunzărind cartea maestrului „Viața mea așa cum a fost să fie”, a înțeles de unde vine acea forță enigmatică de pătrundere în sufletele noastre, venind în continuarea discusrsului cu câteva citate din carte, din diverse compartimente cum ar fi: „Copilăria cu ochi larg deschiși”, în care maestrul menționează capacitatea de a percepe lumea înconjurătoare ca pe o taină nedescoperită, ca pe o minune, ca pe o școală a cunoașterii chiar de la începutul căii în viață și apoi pe tot parcursul ei este educată, altoită, inoculată în conștiința fiecăruia dintre noi odată cu apariția primelor raze de soare, cu apusul lui și cu căderea nopții pline de taine... O referință aparte, acad. Tighineanu a făcut la comartimetul „Mama, divinitatea mea”, selectând cele mai luminoase, dar și tulburătoare expresii care conturează portretul celei mai scumpe ființe – mama.  Președintele AȘM s-a oprit și la un alt compartiment care ocupă un loc deosebit în carte, numit „Casa”, care de fapt este locul unde trăiește mama. „Am frunzărit cartea maestrului Doga, unele compartimente le-am citit cu mare atenție și cu mari emoții, emoțiile fiind generate și de scenele descrise, dar și de propriile amintiri, fiindcă fiecare dintre noi a avut în copilărie un pârâiaș, un grivei sau un tuzic, casa părintească, după cum scrie maestrul Doga, „locul în care vrei să te duci pentru că ai cui să-i spui „mamă”… Fericiți sunt toți acei, care astăzi au cui să-i spună „mamă”…”.

Revenind la afirmația sa din 2017, președintele AȘM a subliniat că „…muzica Maestrului Doga pătrunde în cele mai tainice și miraculoase ascunzișuri ale sufletului nostru, înaripându-ne și insuflându-ne o dragoste deosebită faţă de tot ce e frumos şi înălţător”. În opinia Domnie Sale, explicația este următoarea: Eugen Doga, un copil de la țară, a reușit să cucerească Olimpul artei muzicale grație energiei miraculoase absorbite din oceanul dragostei nemărginite a mamei. Câmpul energetic s-a augmentat în decursul anilor, fiind în permanență alimentat de dragostea imensă a maestrului față de oameni, de viață, de tot ce e frumos și sublim. Cred că anume această dragoste desăvârșită a constituit izvorul de inspirație divină în creația maestrului”, a rezumat președintele AȘM, felicitându-l pe autor cu ocazia lansării acestui deosebit volum.

În semn de recunoștință pentru dedicația sa, Președintele AȘM i-a înmânat compozitorului academician, acum și scriitotorului Eugen doga Diploma de gratitudine a AȘM.

„Această carte a fost scrisă cu o mână astrală”, avea să spună scriitorul Ion Hadârcă, membru corespondent al AȘM, care a mărturisit că a parcurs cartea în timp record din scoarță în scoarță, accentuând că efortul se merită. Doar așa și-ar permite să facă o analiză, o descriere a conținutului unei cărți a unei personalități reputatul om de cultură Ion Hadârcă care a prezentat, de altfel o radiografiere atât completă și complexă a lucrării, încât putea intriga pe oricine să ia cartea și să înceapă a citi. „Este o carte complexă, polifonică, armonioasă în același timp și contrapunctică pentru că sunt prezentate și în alb și în culori mai sumbre diferite perioade, alternând așa cum este viața ca o zebră cu mai multe culori care trebuie să le traversezi cu fruntea sus. O carte incitantă, o carte care va stârni și discuții și interes permanent. Aș zice și o carte mesaj, ca exemplu pentru cine dorește să cunoască viața unui mare artist și să-și asume ca exemplu de jertfă întru creație ca un dublu reper, referindu-se și la capacitatea enormă de muncă pe lângă travaliul componistic”, a menționat scriitorul Ion Hadârcă.

Vorbind despre structura volumului, intelectualul Ion Hadârcă a spus că este pe de o parte una lirică - anii de ucenicie, anii care vorbesc despre un zbucium și despre o perioadă destul de tristă din istoria noastră națională, mai ales, vizând satul natal Mocra și Transnistria, cu un destin mult mai dramatic decât chiar perioada spațiului acesta basarabean. Pe de altă parte - anii de măiestrie deja, care prezintă din interiorul procesului de creație tot ceea ce a realizat și etapele de realizare ale moștenirii muzicale a compozitorului Eugen Doga.

A fost menționată și generozitatea maestrului față de prieteni, față de cei cu care a conlucrat la Maria Mirabela, Ion Popescu-Gopo, Grigore Vieru, Emil Loteanu și, bineînțeles, față de cei apropiați, iar Familia, Casa, Orașul meu cu umeri albi de piatră, au fost calificate drept un nucleu care vine ca un laitmotiv pe parcursul cărții, Casa fiind un „miez energetic care impulsionează permanent scriitura și energizează scriitura autorului, dumnealui la un moment dat lărgește noțiunea acestei Case de la Mocra până la întreaga Republica, apoi întreaga Românie”.

M.c. Ion Hadârcă a venit cu o subliniere aparte la compartimentul cu cele mai calde, înduioșătoare și cele mai tulburătoare cuvinte, dedicat mamei, despre care maestrul Doga spune că „ceea ce se poate spune și scrie fără sfârșit, este despre mama. Acest subiect este inepuizabil”. „Înfiorător, este un imn dedicat mamei, ființei materne, este unul dintre cele mai tulburătoare imnuri închinate mamei și părinților”, a remarcat scriitorul Hadârcă.

Ion Hadârcă a menționat și universalitatea maestrului Doga, care în fond îi conferă rangul de unul din cei mai mari creatori ai secolului trecut și al secolului nostru în același timp, impresionat fiind de ultimul compartiment, care este mai curând un  dicționarul explicativ, un DEX Doga, unde se vorbește despre inspirație, cunoaștere, vârstă, furie, nostalgie, autodistrugere, disperare, numărul treisprezece.

Scriitorul și-a încheiat prezentarea care de fapt este și meditația autorului care încheie volumul: ,,Eu doar încerc să scormonesc adânc sufletul meu și nu dăunez nimănui. Сe bine ar fi, dacă cu ajutorul muzicii mele aș putea, de asemenea, să adun toată lumea și să nu fie în ea loc pentru dușmănie și oamenii să privească la viitor cu zâmbetul pe buze. Visuri, dar fără visuri viața ar sta pe loc. Iată că nici eu nu-mi las reflecțiile în liniște și încerc să obțin totuși un răspuns de la mine însumi: Cine sunt eu la urma urmei și pentru ce…”. Și deși maestrul Doga se întreabă cine este el și încotro mergem, de fapt, tot Domnia Sa dă răspuns la aceste întrebări prin această carte, dar și prin creația sa unică, a rezumat scriitorul Ion Hadârcă.

În recenzia sa, Acad. Mihai Cimpoi a spus că ar trebui să spună deja dublu Maestru - și ca, compozitor, și ca literat. Ca autor, fiindcă Eugen Doga are, indiscutabil, și un dar de povestitor. „O carte care e un eveniment cultural deosebit. Înlănțuirea de nuvele, o construcție așa bine gândită, nuvelistică, e de fapt un roman. Este romanul vieții sale și în fond cartea este o biografie sau, mai exact spus, o autobiografie de creație, așa ar fi definiția genului”, a remarcat criticul și istoricul literar, detaliind că nuvelele se succed, se completează, au un început și o continuare, un deznodământ, se construiesc absolut perfect. La toate portretele precise pe care le-a făcut antevorbitorul său, Ion Hadârcă, acad. Cimpoi a mai adăugat câteva și, în primul rând, portretul, lui Loteanu. Emil Loteanu văzut din interior, văzut din această ipostază de om cu care a colaborat, i-a cunoscut și talentul, și năravurile, și nervii. Apoi, portretul lui Grigore Vieru, admirabil și el, foarte bine conturat, poetul visător, în lumea lui, venea greu acolo unde trebuia rapid, forțat de circumstanțe să facă ceva. Într-un cuvânt, simțul detaliului artistic. „Maestre, ne bucură această carte, scrisă bine, articulat, ca într-o operă muzicală, fiecare notă e la locul ei. Aș dori ca această carte să ajungă la foarte multă lume”, a declarat acad. Mihai Cimpoi.

Despre carte, dar și despre „omul despre care poți să vorbești doar la superlativ, fără a avea teama câtuși de puțin de exagerare”, a vorbit m.c. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM. Prof. Moraru a subliniat că din paginile cărții „Viața mea așa cum a fost să fie”, se profilează un destin de legendă. „S-au conturat în ea fragmente ale unei biografii extraordinare, îngemănate, de fapt, cu istoria neamului, cu toate ascensiunile și dificultățile prin care a trecut, ca să ajungă să fie personalitatea ei exponențială, de referință, de mândrie”, a relevat m.c. Moraru, subliniind că reflecțiile acad. Eugen Doga, cuprinse în carte sunt sincere și sugestive, confesiunile maestrului sunt emoționante, iar cronologia sentimentală a maestrului te copleșește. Prof. Moraru a remarcat că lecturând cartea devii convins că tocmai muzica îi ajută maestrului să reușească a extrage sensurile adânci ale vieții și a le exprima, acesta venind chiar ca un mesaj general al cărții. Și pentru că lucrarea finalizează cu întrebarea pe care și-o adresează autorul: „Cine sunt eu?...”, profesorul i-a dorit maestrului Doga ca spiritul căutării să-i fie mereu alături și să aibă mereu inspirație pentru  a ne bucura cu noi revelații.

„Evenimentul de azi ne oferă posibilitatea de a ne întâlnirii cu maestrul Doga, care se prezintă într-o altă calitate – cea de autobiograf. Cartea, semnată de Eugen Doga și apărută recent la editura „Cartier”, s-a bucurat de o receptare laudativă din partea mass media de la noi, opinând firescul că ea relatează despre viața maestrului „așa cum a fost să fie” după cum semnalează și titlul. Totodată, volumul oferă un eseu autobiografic remarcabil despre autorul ei”, a subliniat dr.hab. Victor Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural, un reprezentant al muzicii mari, un muzicolog de vază, o personalitate care știe ce spune atunci când vorbește despre muzică. Muzicologul a specificat în referințele sale că autorul pune în lumină un demers, nontabuizat, dar care reprezintă o alternativă a scrierilor despre el de până acum. Mai mult, remarcă directorul Ghilaș, pătrunzând în esența textului din volum, ne convingem că acesta denotă un fin cunoscător al nuanţării, fie că e vorba de reflecţii pe marginea propriului destin, fie că se referă la problematici culturale de anvergură, iar când o persoană cu o pronunţată vizibilitate publică îşi schimbă registrul de comunicare, lumea devine atentă şi stârnită de curiozitate. „În cazul de față, maestrul Doga se prezintă într-o altă ipostază – cea de narator, asumându-și și anumite riscuri, depărtând-se de pian și portative, pentru a se instala la masa de scris întru a-și așterne pe hârtie un Curriculum Vitae desfășurat. În consecință, a rezultat un autoportret al avuabilului, un autoportret din cuvinte, unul autentic, fără a-și falsifica amintirile şi viaţa. E sincer, cordial, sensibil, fără a cosmetiza realitatea și anii trăiți. Îşi păstrează anumite candori şi nu se sustrage nostalgiilor”, spune muzicologul, venind cu remarca, că autorul scrie neîmpovărat de propria charismă, fiind susținut și stimulat de gândul că le poate comunica şi altora istoria vieții. În ampla și complexa sa prezentare, dr.hab. Ghilaș relevă că maestrul Doga își poartă cititorii pe traseul sinuos al vieții sale, impresionantă fiind figura luminoasă a mamei sale, cea de la care compozitorul mărturisește că a deprins principiile care i-au guvernat viața. „Produsul editorial, la prezentarea căruia asistăm astăzi, se plasează în categoria cărților de învăţătură ce cuprinde multă înţelepciune, prin ea conturându-se imaginea unei personalităţi cu multiple faţete, între ele dominantă fiind cea a omului Eugen Doga. Paginile cărții, credem, au fost  scrise nu sub presiunea timpului, ci mai degrabă sub presiunea datoriei”, a conchis muzicologul, sugerând că lucrarea merită să fie citită de toți cei care sunt interesați să descopere povestea captivantă a vieții unei personalități de primă mărime în cultura națională.

Fiind din partea locului, dr.hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM a ținut să vorbească despre rădăcinile compozitorului Eugen Doga, cele care l-au alimentat în activitatea sa, casa, localitatea, școala în care a învățat… Dumneaei a subliniat că o nouă carte este întotdeauna o experiență, este o provocare ce deapănă zi de zi, an de an firul vieții omului. Pentru mai mulți, memoriile sunt un bilanț al activității expusă în ordinea cronologică a evenimentelor, pentru alții, sunt un salt, un avânt în a se realiza, punând accent pe amintirile care se transformă într-o temelie pentru a trece mai departe. O dublă responsabilitate și-a asumat compozitorul și acad. Eugen Doga, punând pe cântarul exigențelor criticilor de artă volumul autobiografic „Viața mea așa cum a fost să fie”, în paginile căruia a așternut anii săi de ucenicie și cei de măiestrie, descoperindu-l pentru noi pe Doga scriitorul.

Cuvinte de felicitare pentru volumul lansat i-a adresat și acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, care i-a dorit maestrului și prietenului său sănătate și să ne încânte mulți ani cu muzica sa divină.

În cadrul evenimentului, cunoscuta interpretă Cristina Scarlat, precum și Livia Știrbu-Socolov, Veronica Roșca și Sorina Știuca au susținut un microrecital.

Evenimentul a finalizat cu „Oda Europei”, muzică Eugen Doga, versuri Ion Hadârcă.

Protagonistul evenimentului Eugen Doga a mulțumit tuturor celor pentru prezența la evenimentul lansării primei sale cărți autobiografice, organizatorilor manifestăii, precum și artiștilor care au întregit acest eveniment de suflet.

Cartea autobiografică semnată de compozitorul-academician Eugen Doga „Viața mea așa cum a fost să fie” a văzut lumina tiparului în anul curent, la editura „Cartier”, seria „Cartier popular”, într-un tiraj de 2000 de exemplare.

Prezentarea de carte a fost transmisă de Institutul Dezvoltării Societății Informaționale și este disponibilă la link-ul  https://youtu.be/R4EPLoh9woQ.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:

Înregistrări online