CE RISCĂM CA SOCIETATE DACĂ NU DEZVOLTĂM ȘTIINȚA ÎN REPUBLICA MOLDOVA?

31.05.2024
Vizitatori unici: 821

Ediția de joi, 30 mai 2024, a emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, a readus în atenția mediului academic și factorilor de decizie problemele stringente din domeniul cercetării și inovării din Republica Moldova. La emisiune au participat Președintele Academiei de Științe a Moldovei acad. Ion Tighineanu; mem. cor. al AȘM Laurenția Ungureanu, directorul Institutului de Zoologie al Universității de Stat din Moldova; dr. Tudor Branișe, Președintele Academiei Tinerilor, șeful Secției management academic și relații externe a AȘM.

În cadrul emisiunii au fost abordate următoarele subiecte: incertitudinea domeniului de cercetare în Republica Moldova; politicile publice în domeniul cercetării; lipsa dialogului cu membrii comunității științifice; exodul creierilor și plecarea din cercetare a tinerilor, dar și a seniorilor experimentați; pct. 46 al Metodologiei de finanțare instituțională care a dus la pierderea drastică a potențialului uman; finanțarea infimă; necesitatea creării unor condiții optime pentru tineri care aleg să facă o carieră în cercetare, măsurile necesare pentru motivarea de a face cercetare; lipsa cadrelor care ar dezvolta posibile propuneri de proiecte; baza materială slabă pentru cercetare, infrastructura învechită, depășită; capacitatea redusă de a accesa granturi europene; ruptura între generații de cercetători; păstrarea școlilor științifice; importanța proiectelor științifice internaționale; colaborarea cu institutele de cercetare din România; integrarea în spațiul european de cercetare; prestigiu pentru un tânăr de a face cercetare, rezerve în a urma studii de doctorat în Republica Moldova.

Amintim că Biroul Național de Statistică a publicat în aprilie-mai 2024 datele statistice privind domeniul cercetării și inovării pentru anul 2023. În Republica Moldova, în anul 2023, pentru dezvoltarea științei s-a alocat 0,22 % din PIB.

Problemele, provocările, datele statistice, dar și propunerile pentru dezvoltarea cercetării și inovării din Republica Moldova au fost expuse în cadrul sesiunii a XV-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei din 15 mai 2024. Anual, AȘM elaborează Raportul asupra stării științei din Republica Moldova, care este audiat și aprobat de Adunarea Generală a AȘM.

Raportul asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2023 a fost structurat în următoarele compartimente: analiza situației în domeniile cercetării și inovării, reflectarea politicilor elaborate și modul lor de implementare; potențialul științific, pregătirea cadrelor și rolul tinerilor în cercetare; nivelul de finanțare a științei și infrastructura de cercetare; rezultate cuantificabile și vizibilitate pe plan național și internațional; integrarea în spațiul internațional/european de cercetare; audierile publice, raportarea anuală și finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării; rezultate științifice și inovaționale, calitatea cercetărilor, impactul și implementarea rezultatelor obținute; constatări, probleme identificate, recomandări și propuneri de perspectivă.

Emisiunea „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, moderată de doamna Elena Guțu, poate fi urmărită integral la link-urile https://www.youtube.com/watch?v=C_3CbAAgjIk și https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/3664099177186294/.

Categorie:

Înregistrări online