Cercetătoarea Liliana Condraticova a fost realeasă în funcția de secretar științific general al AȘM

14.03.2024
Vizitatori unici: 1230

În ziua de 12 martie 2024, în cadrul Sesiunii a XIV-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei, au fost audiate și aprobate rapoartele privind activitatea Secțiilor de Științe ale AŞM în anul 2023. Materialele respective ilustrate cu slide-uri, fotografii, grafice și tabele au fost prezentate de la tribună de acad. Eva Gudumac, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe ale Vieții, pe profilul științe agricole – acad. Boris Găină, adjunct al conducătorului acestei Secții; m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești; m.c. Ion Hadârcă, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte.

Potrivit celor relatate, în anul 2023, Secțiile de Științe ale AȘM și-au exercitat atribuțiile în conformitate cu planurile lor de activitate, prevederile Codului cu privire la știință şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) și ale Statutului Academiei de Științe, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM din 24 ianuarie 2019 (cu modificările și completările ulterioare). Astfel, au fost organizate audierile publice ale rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, finanțate de la bugetul de stat, aprobarea rapoartelor membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM, alegerea membrilor de onoare ai AȘM. În acest context, se înscriu și organizarea conferințelor și simpozioanelor științifice pe domeniile de competență ale secțiilor, implicarea membrilor Secțiilor de științe în analiza politicilor în domeniu, elaborarea Raportului asupra stării științei, diseminarea rezultatelor cercetărilor etc. În cadrul sesiunii a V-a a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM din 10 martie 2023 au fost aleși 19 membri corespondenți ai AȘM – eveniment științific semnificativ al anului trecut. Aceștia sunt: Galina Lupașcu, Tudor Cozari, Laurenția Ungureanu; Emil Ceban, Dumitru Sofroni, Svetlana Sciuca, Valeriu Fala, Boris Boincean, Rodica Sturza, Mihail Popa, Dumitru Lozovanu, Veaceslav Ursachi, Fliur Macaev, Nicon Ungur, Nicolae Țâu, Ion Gagim, Victor Juc, Gheorghe Cojocaru și Valeriu Matei.

Sunt importante pentru susținerea spiritului de creație al cercetătorilor continuarea tradiției de organizare a Concursului Premiilor AȘM pentru rezultate științifice de valoare obținute în anii 2021–2022, Premiul pentru tineri cercetători pe domeniile de competență, precum și Concursul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2022 (http://akademos.asm.md/files/15-18.pdf). Gala Laureaților Premiilor AȘM s-a desfășurat de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Au fost impresionante și alte acțiuni inițiate de AȘM cu participarea membrilor Secțiilor de Științe: Expoziția organizată de Noaptea Cercetătorilor Europeni (29 septembrie); Festivalul cercetării și inovării „Știința pentru pace și dezvoltare” (10 noiembrie); conferințe, simpozioane, lecții publice, axate pe probleme de importanță stringentă pentru societate. O nouă formă de susținere și promovare a științei în plan intern și extern s-au dovedit a fi cele șapte platforme științifice create (https://asm.md/platforme-științifice), la funcționarea cărora sunt activ antrenați membrii Secțiilor de Științe ale AȘM.

Cea de a doua chestiune abordată din Agenda de lucru a Adunării Generale a AȘM a fost „Cu privire la alegerea secretarului științific general al Academiei de Științe a Moldovei”. Pe parcursul ultimelor luni, au fost desemnați reprezentanții conducerii AȘM – președintele și cei trei vicepreședinți, cărora le-a expirat mandatul de patru ani. A venit momentul alegerii și a secretarului științific general al AȘM. Cuvânt pentru propunere a luat acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, care a nominalizat candidatura dr. hab. Liliana Condraticova la funcția de secretar științific general al AȘM pentru al doilea mandat. Argumentele pe care le-a adus președintele în favoarea acesteia: a fost foarte activă în primul mandat; este muncitoare implicându-se în toate evenimentele organizate la Academie; a avut și inițiative interesante precum organizarea diverselor expoziții etc.

Dna m.c. Svetlana Cojocaru a completat portretul dnei Liliana Condraticova – candidată la funcția de secretar științific general al AȘM, alături de care a activat în primul său mandat: apreciez inițiativa și capacitatea ei mare de muncă, promovarea științei și culturii prin intermediul manifestărilor științifice. Merită întreaga noastră considerație studierea istoriei clădirii AȘM de pe str. Ștefan cel Mare 1, și promovarea ei în patrimoniul național cultural al Republicii Moldova.

Pe marginea subiectului abordat, de asemenea, s-au expus m.c. Constantin Gaindric, acad. Boris Găină, m.c. Ion Hadârcă, m.c. Victor Juc care au venit cu alte detalii importante în sprijinul dr. hab. Liliana Condraticova la funcția de secretar general al AȘM.

A urmat votarea secretă. În buletinul de vot a fost introdus numele candidaturii propuse și susținute de participanții la Adunare. Președintele Comisiei de numărare a voturilor, m.c. Svetlana Sciuca a informat asistența cu privire la rezultatele votări. Personalul scriptic aprobat la Adunarea generală a AȘM - 94 de persoane. În ședință s-au înregistrat 78 de membri. Au votat „pro” 74 persoane, împotrivă – 1, buletine nevalabile - 3. Au rămas nedistribuite 16 buletine de vot. Așadar, dr. hab. Liliana Condraticova, cu o majoritate de voturi, a fost aleasă în funcția de secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei pentru al doilea mandat. Au urmat felicitările și buchetele de flori ale celora care i-a apreciat abnegația și excelența în activitatea de organizare a științei.

 

Tatiana ROTARU

Categorie:

Înregistrări online