CERNOZIOMUL TIPIC DIN STEPA BĂLȚULUI – SOLUL ANULUI 2024

25.05.2024
Vizitatori unici: 676

În perioada 19-21 mai, 2024, la Florența, Italia, a avut loc Congresul Mondial al Societăților Științei Solului, consacrată celor 100 de ani de la fondarea prestigioasei organizații. La Congres au participat 1500 de delegați din 85 de țări ale lumii, printre care și Republica Moldova.

Societățile Științei Solului din Canada și din Polonia au înaintat propunerea de recunoaștere și inaugurare, la nivel mondial, a Cernoziomului Tipic din stepa Bălțului în calitate de Sol al Anului 2024. Propunerea a fost susținută de Președintele Uniunii Internaționale a Pedologilor Prof. Edoardo Costantini, Italia, împreună cu membrii grupului de lucru special creat pe această chestiune.

În luările sale de cuvînt Prof. Richard Heck din Canada și Prof. Cezary Kabala din Polonia au accentuat importanța evenimentului la nivel global.

Subsemnatul, reprezentant al Republicii Moldova, în raportul prezentat la Congres și studiul pregătit pe problema Cernoziomului Tipic din stepa Bălțului, am expus concluziile principale obținute în experiențele de câmp de lungă durată a Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp (mun. Bălți) cu scopul asigurării dezvoltării durabile a agriculturii în Republica Moldova și în lume. Concluziile și recomandările au fost înalt apreciate de comunitatea științifică internațională.

Președintele Societății Mondiale a Științei Solului Prof. Edoardo Costantini a menționat la Ședința de finalizare a lucrărilor Congresului dedicată inaugurării, celebrării și înmânării distincției „Cernoziomul Tipic din stepa Bălțului – Solul Anului 2024”, că conservarea solurilor este imperativă pentru asigurarea serviciilor ecosistemice acordate de sol, pentru menținerea productivității agriculturii și diminuarea impactului negativ al activității umane asupra mediului ambiant.

 

Membru-corespondent al AȘM Boris Boincean,

doctor habilitat în științe agricole,

profesor cercetător

Categorie:

Înregistrări online