Conferință științifică dedicată m.c. Tihon Cealîc, recunoscut ameliorator în domeniul porumbului

09.09.2021
Vizitatori unici: 1000

O conferință științifică online cu genericul „Genetica, ameliorarea, producerea de semințe și tehnologia de cultivare a porumbului”, a avut loc astăzi, 9 septembrie 2021, la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” IF Porumbeni (s. Pașcani, r-n Criuleni). Evenimentul științific a fost dedicat unui centenar de la nașterea membrului corespondent al AȘM Tihon Cealîc, doctor habilitat în agronomie, recunoscut ameliorator în domeniul porumbului.

La manifestarea științifică au participat cercetători, specialiști ai domeniului din cadrul mai multor institute de cercetare, Institutului de Fitotehnie Porumbeni, Universității Agrare de Stat  din Republica Moldova, precum și Institutulul Culturilor cerealiere al Academiei Naționale din Dnepropetrovsc, Ucraina.

Lucrările Conferinței au fost deschise și moderate de directorul IF Porumbeni, dr. Anatolie Spivacenco, care a salutat prezența online a participanților din Republica Moldova și Ucraina, exprimând recunoștință pentru interesul manifestat vizavi de tematica abordată, dar și pentru personalitatea celui care a fost m.c. Tihon Cealîc, unul din promotorii de vază a cercetătorilor în domeniul porumbului.

La deschiderea lucrărilor Conferinței a participat, cu un cuvânt de salut, vicepreședintele AȘM, acad. Boris Gaina. Vicepreședintele a transmis mesajul președentelui AȘM, acad. Ion Tighineanu, care, în numele Prezidiului AȘM, a felicitat organizatorii și participanții, întruniți în cadrul acestui for important al domeniului. „Institutul de Fitotehnie Porumbeni este un pilon de bază și un lider incontestabil al științei și practicii în domeniul agriculturii, cu vizibilitate națională și internațională. Hibrizii de porumb creați la Institutul de Fitotehnie Porumbeni au fost omologați cu success atât în Est (Rusia, Ucraina, Belarus, Karahstan), cât și în UE prin România”, se arată în mesajul președintelui AȘM Ion Tighineanu. Președintele AȘM a ținut să sublinieze importanța școlilor științifice de valoare, remarcând în context, activitatea de cercetare a m.c. Tihon Cealîc, căruia îi este dedicat și evenimentul științific de astăzi. „M.c. Tihon Cealîc a fost unul dintre principalii promotori ai elaborării unui nou concept de creare a hibrizilor de porumb, a creat o școală științifică cunoscută departe de hotarele țării noastre, demonstrând din plin capacităţile de savant şi manager în domeniul geneticii, ameliorării, producerii de seminţe şi tehnologiei de cultivare a porumbului”, se mai remarcă în mesajul pereședintelui Ion Tighineanu.

Vicepreședintele Boris Gaina a subliniat importanța forului pentru științele agricole, pentru cei care fac cercetări în acest domeniu important și care au inregistrat succese remarcabile, grație performanţei hibrizilor implementaţi în producere. „Este o mândrie să fiu contemporanul acestui institut, cu realizări importante ale culturii porumbului”, a spus acad. Gaina, exprimând cuvinte de apreciere în adresa conducerii, colectivului institutului, care, prin munca lor dedicată, prin cercetările efectuate, rezultatele obținute au făcut ca institutul să se bucure de o largă recunoaștere națională și internațională. Vicepreședintele AȘM a evocat și personalitatea cunoscutului ameliorator, m.c. Tihon Cealîc, care a avut un rol marcant în activitatea de cercetare a domeniului, sub conducerea şi participarea căruia au fost creaţi mai mult de 60 hibrizi de porumb de diferite grupe de maturitate şi direcţii de utilizare, dintre care - 28 au fost omologaţi, inclusiv în Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus şi multe alte ţări.

Mesaje de salut au adresat și colegii din Ucraina, inclusiv, Tatiana Satarova, profesor, șef de laborator, Institutul Culturilor cerealiere al Academiei Naționale din Dnepropetrovsc, dr. Larisa Andronic, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Evenimentul a continuat cu susținerea rapoartelor în plen. Raportorii au vorbit despre importanța cercetărilor în domeniu, despre realizările cele mai recente, succesele înregistrate, prezentând și file bibliografice din viața și activitatea savantului Tihon Cealic. Subiectele la care s-au referit participanții au vizat utilizarea  plasmei heterotice  flint pentru crearea și ameliorarea liniilor de porumb; crearea  hibrizilor  perspectivi de porumb pentru regiunile de nord ale Rusiei cu utilizarea plasmei heterotice flint de origine europeană; polimorfismul specific al fracției prolaminice a proteinei endosperme ale linilor tetraploide de porumb; ameliorarea porumbului pe bază de androsterilitate citoplasmatică; resurse genetice utilizate pentru selecția heterotica la cultura porumbului; evoluarea comparativă a impactului invaziv helmintologic și patologic  la  porumb în condițiile actuale de mediu; aspecte tehnologice la cultivarea porumbului în condițiile actuale etc.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: