Conferința Științifică Internațională: „Protecția solurilor agricole și silvice în condițiile schimbărilor climaterice”

10.07.2024
Vizitatori unici: 432

În perioada 4-5 iulie 2024, la Iași, și-a ținut lucrările Conferința Științifică Internațională cu genericul „Protecția solurilor agricole și silvice în  condițiile schimbărilor climaterice”, organizată de Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" și Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”.

La 5 iulie 2024, în cadrul ședinței plenare,  membrii titulari ai Academiei Române Cristian Hera și Doru Panfil au prezentat comunicări la tema întrunirii, evaluând situația îngrijorătoare din domeniu cu privire la protecția solurilor și propunând soluții concrete pe acest subiect. Președintele Consiliului Național pentru Protecția Solului din România, m.c. al Academiei Române, prof., dr. Gerard Jitereanu a subliniat importanța vitală a cercetărilor din UE, evidențiind lupta cu eroziunile și alte forme de degradare și pierdere a fertilității solurilor din România și Republica Moldova, care alcătuiesc și la noi, și în lume bogăția popoarelor.

Au urmat 8 rapoarte, după care au fost prezentate și discutate posterele Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu din Iași.

Din partea Republicii Moldova au fost expuse două rapoarte: subsemnatul, acad. Boris Găină, reprezentant al Academiei de Științe a Moldovei, și prof. dr. Mihai Rurac – al Universității Tehnice a Moldovei. Raportul cu tema „Starea actuală a solurilor agricole în Republica Moldova”, prezentat de noi (AȘM) a fost pregătit pe 19 pagini în baza analizei complexe a Legislației și altor acte normative aprobate și implementate în ultimii 10 ani în țară de către Guvernul și ministerele de resort ale Republicii Moldova. O apreciere înaltă a celor expuse și demonstrate, în format „power point”, au exprimat acad. Cristian Hera, acad. Doru Panfil și prof. Gerard Jitereanu. Raportul prof. Mihai Rurac, de la UTM, a fost consacrat cercetărilor și implementării noii tehnologii de prelucrare a solului „no till”.

În aceeași zi de 5 iulie, am participat la lucrările științifice ale Stațiunii Experimentale „Elizeri” a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, unde tinerii cercetători și specialiștii din domeniul agroindustrial ne-au prezentat 10 unități de tehnică nouă performantă, produse în statele UE, inclusiv, robotul unicat pentru prelucrarea, afânarea solului și însămânțarea lui, complet automatizat și ghidat din cosmos (GPS). Ne-au fost arătate diferite forme de păstrare a solului cu diferit grad de inclinație, dar și tăieturi de 2 m profunzime în analiza structurii solului.

Este îmbucurător că Programul Conferinței Științifice Internaționale a fost complet realizat, având satisfacția participării la acest eveniment, contactării cu colegii din domeniu și cunoașterii a noi informații și rezultate obținute în cercetare de oamenii de știință din țară și de peste hotare.

 

Academician Boris Găină,

adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții a AȘM

 

 

Categorie:

Înregistrări online