De Ziua Științei, AȘM apreciază înalt rezultatele valoroase și abnegația celor care s-au consacrat cercetării

12.11.2023
Vizitatori unici: 1378

La 10 noiembrie 2023, Academia de Științe a Moldovei, în ședința festivă conformă unei tradiții bine înrădăcinate, a celebrat Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. La eveniment ne-au onorat cu prezența președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare dr. Andrei Chiciuc; directorul general al AGEPI Eugeniu Rusu; președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, rector al USMF dr. hab. prof., mem. cor. al AȘM Emil Ceban; directori de institute, rectori ai universităților, cercetători științifici și tineri cercetători.

Comunitatea mondială marchează anual, începând cu anul 2001, la 10 noiembrie „Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare” sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Cu această ocazie reafirmăm sprijinul oamenilor de știință aflați în situații de risc, strămutați și refugiați, la care sunt supuși colegii noștri din Ucraina, invadată de Rusia la 24 februarie 2022, astfel Science in Exile reunește mai mulți cercetători nevoiți să părăsească centrele științifice din țara lor. Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare ne oferă posibilitatea de a spune un NU ferm războiului, declanșat de Rusia în țara vecină Ucraina, de a condamna războiul.

Susținem integral decizia Consiliului European din 23 iunie 2022 de a acorda Republicii Moldova statut de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. În condiţiile de instabilitate regională, Republica Moldova are nevoie de o reconectare la țările UE. Reiterăm poziția Academiei de Științe a Moldovei că știinţa este esenţială pentru atingerea numeroaselor obiective ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi pentru asigurarea unui viitor al Republicii Moldova, înscriindu-se optim în Planul Național „Construim Moldova Europeană”. Raportul UNESCO privind ştiinţa este unul dintre instrumentele pe care ţările le pot utiliza pentru a monitoriza progresul pe calea realizării obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. La fiecare cinci ani, Raportul UNESCO privind ştiinţa analizează tendinţele emergente în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi politicii în materie de inovare şi guvernanţă. Marcarea Zilei internaţionale a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare ne oferă oportunitatea mobilizării tuturor pentru a pune rezultatele cercetărilor în slujba societății, a țării noastre. Dezvoltarea și consolidarea relațiilor științifice internaționale este o prioritate strategică pentru Academia de Științe a Moldovei și pentru toată comunitatea academică din țara noastră”, a punctat în mesajul inaugural al ședinței festive doamna Președinte interimar al AȘM mem. cor. Svetlana Cojocaru.

Mesaje de salut participanților la ședința festivă, precum și felicitări Laureaților Premiilor AȘM, ediția anului 2023, au adresat președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare dr. Andrei Chiciuc, directorul general al Agenției Generale pentru Proprietatea Intelectuală Eugeniu Rusu, care au subliniat locul și rolul cercetării și inovării în Republica Moldova, importanța științei în dezvoltarea durabilă a țării.

Ziua Științei, instituită prin Hotărârea Guvernului din 22 noiembrie 2010 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării”, este cel mai onorabil prilej de a pune accentul pe realizările științifice valoroase obținute de cercetătorii din Republica Moldova.

Gala Laureaților Premiilor AȘM a adunat și de data aceasta zeci de cercetători pentru a consemna rezultatele obținute de cei mai buni dintre cei mai buni. Amintim că Concursul în vederea decernării premiilor AȘM pentru realizări științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 a fost lansat prin Hotărârea Prezidiului nr. 149 din 14 iulie 2023. Iar în conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 232 din 6 noiembrie 2023, pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2021–2022 în domeniul ștințelor ale vieții, științelor exacte și inginerești aprobate au fost conferite premiile AȘM la următoarele domenii și nominalizări:

Premiul „Alexandru Ciubotaru” în biologie şi ecologie – dr. hab. Dumitru ERHAN și dr. Ștefan RUSU (Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Parazitoze asociate la animalele domestice și sălbatice, impactul asupra organismului-gazdă, profilaxia și tratamentul”.

Premiul „Nicolae Gărbălău” în chimie – dr. Eduard COROPCEANU (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) și dr. hab. Ion BULHAC (Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai unor metale de tranziție în baza liganzilor polifuncționali polidentați cu structură și proprietăți originale”.

Premiul „Natalia Gheorghiu” în medicină – dr. hab. Adrian HOTINEANU (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”), pentru ciclul de lucrări „Transplantul hepatic în Republica Moldova”.

Premiul „Andrei Ursu” în agricultură – dr. Victor ȚIȚEI (Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Mobilizarea, ameliorarea și valorificarea unor specii de plante noi și netradiționale cu utilitate multiplă pentru economia națională”.

Premiul „Boris Lazarenko” în inginerie – dr. Ecaterina COVACI (Universitatea Tehnică a Moldovei), pentru ciclul de lucrări „Valorificarea potențialului de substanțe biologice active din materii prime vegetale”.

Premiul „Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco” în fizică – dr. Veaceslav SPRINCEAN (Universitate de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Materiale si metode fizice avansate, sisteme și dispozitive inovative pentru monitorizarea si modelarea calității mediului ambiant”.

Premiul „Vladimir Andrunachievici” în matematică și informatică – mem. cor. Nicolae VULPE (Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Universitatea de Stat din Moldova) pentru ciclul de lucrări „Noi aplicații ale teoriei invarianților algebrici în studiul geometric și calității ale unor familii de sisteme de ecuații diferențiale”.

Premiul pentru tineri cercetători (în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești) „Valeriu Canțer” a fost conferit dr. Vasilii GRAUR (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Compușii coordinativi ai unor metale 3d cu 4-aliltiosemicarbazone cu proprietăți biologice: antimicrobiene, antiradicalice și antiproliferative”.

Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2022 a fost conferit doamnei Elena Guțu, producător emisiuni TVR Moldova; doamnei Raia Rogac, ziaristă, scriitoare, Biblioteca municipală Chișinău; domnului Vladimir Colos, fotograf.

Premiile AȘM, constând dintr-o medalie și brevetul respectiv, au fost înmânate laureaților de membrii AȘM: mem. cor. Laurenția Ungureanu, acad. Tudor Lupașcu, acad. Eva Gudumac, acad. Boris Găină, acad. Ion Bostan, acad. Leonid Culiuc, acad. Ion Tighineanu, mem. cor. Victor Moraru, acad. Aurelian Gulea și mem. cor. Mariana Șlapac.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere a rezultatelor cercetărilor și cu prilejul Zilei Științei, au fost conferite mai multe distincții academice celor care au ales să facă o carieră în știință, pentru care cercetarea a devenit un mod de a fi. Totodată, Diplome de Onoare ale AȘM – la categoria tineri și la categoria seniori –, au fost conferite participanților la cea de-a doua ediție a Expoziției Internaționale de Inovare și Transfer Tehnologic Excellent IDEA – 2023, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Academia de Științe a Moldovei, desfășurată în perioada 19-21 septembrie 2023.

Ședința festivă dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare a demonstrat prin rezultatele științifice de valoare obținute că cercetarea nu are vârstă, că avem nevoie de experiența seniorilor și elanul creativ al tinerilor, care au format o interdependență eficientă cu realizări frumoase, aduse în beneficiul țării noastre, care a ales calea integrării europene. Comunitatea științifică este ferm convinsă că Știința se solidarizează cu Pacea, Bunăstarea, Dezvoltarea Durabilă, Corectitudinea, aspect foarte important în contextul recomandării Comisiei Europene de începere a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Felicitări cordiale Laureaților Premiilor AȘM, ediția anului 2023, cu prilejul înaltei distincții și recunoașterii rezultatelor științifice obținute și felicitări întregii comunități științifice din Republica Moldova cu ocazia Zilei Internaţionale a Ştiinței pentru Pace și Dezvoltare, cu urări de Pace, consolidare, sănătate și realizări frumoase în activitatea profesională!

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică la AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) și în format online, pe platforma ZOOM. Transmisiunea online a fost asigurată de către Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale disponibilă la linkul https://www.youtube.com/watch?v=JPtsRUlS2DM&t=5101s și de către privesc.eu, care poate fi accesată la link-ul https://www.privesc.eu/arhiva/104379/Sedinta-festiva-a-Academiei-de-Stiinte-a-Moldovei--Gala-Laureatilor-Premiilor.

Galeria foto a ședinței festive a AȘM din 10 noiembrie 2023 a fost realizată de Cristina Bancu.

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online