Declarația Academicianului Mihai Cimpoi

03.06.2020
Vizitatori unici: 622

În ultimul timp, în ziarul „Timpul” (29 mai 2020) și la Radio „Europa Liberă” (1 iunie 2020), precum și la unele posturi TV, au apărut numeroase materiale în care este atacată Academia de Științe a Moldovei și președintele ei, acad. Ion Tighineanu.

În respectivele materiale eu apar ca prim semnatar al acestora, în care se denigrează realitățile existente și se pune la îndoială legitimitatea alegerii acad. Ion Tighineanu în calitate de președinte. Menționez încă o dată că domnul acad. Ion Tighineanu a fost ales legal la Adunarea Generală a Academiei din 9 aprilie 2019 cu majoritatea covârșitoare de voturi (95 de persoane „pro” din numărul total de 100 de participanți la vot).

Declar prin prezenta că nu am semnat niciun text în care să se conțină acuzări la legitimitatea acestei alegeri și la modul în care este administrată instituția în cauză.

Apelez în mod repetat la comunitatea științifică și la toți oamenii de bună credință să se solidarizeze pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă cercetarea științifică la ora actuală.

02.06.2020                                                                                Acad. Mihai Cimpoi

Categorie:
Cuvinte-cheie: