DECLARAȚIE de susținere a Ucrainei în conflictul armat declanșat de către Federația Rusă, adoptată la sesiunea a IX-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei din 28 martie 2022

31.03.2022
Vizitatori unici: 1045

Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), reconfirmând declarațiile precedente ale Prezidiului AȘM, luând ca bază prevederile Actului Final de la Helsinki din 1 august 1975 privind inviolabilitatea frontierelor și nerecurgerea la amenințarea sau folosirea forței, constatând faptul agresiunii neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, condamnă cu vehemență războiul Federației Ruse împotriva poporului ucrainean și a statului său suveran, integru și independent.

Mai mult de o lună de zile, Federația Rusă bombardează orașele și satele ucrainene, distrugând case de locuit, spitale, școli, grădinițe, teatre și alte obiecte civile. Localități întregi au fost rase de pe fața pământului, fiind înregistrate mii de victime fără nicio vină. Zeci de mii de civili nevinovați sunt izolați și ținuți ostatici fără produse alimentare, apă și căldură, fiind blocate evacuarea oamenilor pașnici din localitățile ocupate de armata rusă și trecerea convoaielor cu asistență umanitară.

În aceste timpuri grele, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei este solidară cu poporul ucrainean, care își apără dreptul la suveranitate și libertate. Suntem alături de colegii noștri din Academia Națională de Științe a Ucrainei, din universități și alte centre științifice din Ucraina. Ne leagă colaborări științifice eficiente și prolifice în cadrul proiectelor bilaterale și multilaterale de cercetare științifică desfășurate în comun, continuarea cărora este în beneficiul societăților și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a țărilor noastre.

Evenimentele tragice din imediata noastră vecinătate demonstrează indispensabilitatea urgentării acțiunilor fezabile de securizare a spațiului nostru sub cupola europeană. Adunarea Generală a AȘM salută depunerea cererilor de aderare la Uniunea Europeană a celor trei țări, Ucraina, Republica Moldova și Georgia, exprimând și asigurând întreaga sa disponibilitate consilierii științifice adecvate procesului complex al integrării.

Luând în considerare caracterul devastator al războiului și consecințele sale, inclusiv gravitatea problemelor umanitare, cerem insistent Federației Ruse încetarea necondiționată și imediată a războiului declanșat în Ucraina și restabilirea păcii.

 

Chișinău, 28 martie 2022, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online