E vremea colindelor cu clinchete de clopoței: totalizarea anului științific 2023

23.12.2023
Vizitatori unici: 1720

Evenimentul de totalizare a anului științific 2023 cu genericul „E vremea colindelor…” s-a desfășurat într-o formă neobișnuită. A lipsit tradiționalul raport de dare de seamă care a fost prezentat cu multă analiză în cadrul altei manifestări. La această întrunire accentul s-a pus pe Sărbătoarea de Crăciun și pe tradițiile populare, omagierea oamenilor de știință care s-au evidențiat în realizarea cu succes a unor proiecte științifice. Totalizarea anului științific 2023 s-a produs la 21 decembrie 2023, începând cu ora 13.00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei. În cadrul evenimentului a avut loc vernisarea Expoziției de artă plastică și de carte „Între culoare și poezie”, autor poetul, dramaturgul, folcloristul și pictorul Iulian Filip; Expoziției de carte științifică inițiată de Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” (USM); Expoziției de carte dedicată sărbătorilor de iarnă, organizată de Biblioteca Națională a R. Moldova. În cadrul acestor manifestări, a avut loc înmânarea unor distincții academice celor care s-au evidențiat în activitatea de cercetare și inovare, promovarea și susținerea științei în plan național și internațional. Totalizarea Anului științific 2023 s-a încheiat cu un recital muzical „O seară de Crăciun”.

Vernisarea Expoziției de artă plastică și de carte „Între culoare și poezie” în Sala Aurie a AȘM, dedicată scriitorului, folcloristului și pictorului Iulian Filip, care la începutul acestui an a marcat aniversarea a 75-a sau „trei sferturi de viață”,  cum îi place să se exprime omagiatul și prietenii săi, mi-a amintit de un alt epizod din viața acestuia, ce a avut loc cu 11 ani în urmă. Atunci, la 14 mai 2012, Iulian Filip a susținut teza de doctor în filologie, la specialitatea  Folcloristică, cu tema „Teatrul popular din Basarabia și Bucovina de Nord: afirmarea dramaticului și poetica sincretică” în cadrul Consiliului științific specializat ad-hoc al Institutului de Filologie al AȘM. În perioada de până la susținere, autorul studiului de doctorat a trecut prin multe frământări și dificultăți pentru a-l reface, dat fiind că lucrarea a fost  scrisă cu 35 de ani urmă, după care a plecat de la Academie să activeze în alte domenii. Revenind, după amar de vreme, la Institutul de Filologie, Iulian Filip a hotărât să revadă manuscrisul tezei sale de doctorat, realizat în tinerețe, pentru a-l completa și adapta la noile cerințe ale Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, elaborat de CNAA. A fost o muncă extrem de dificilă, dar autorul până la urmă a reușit să depășească greutățile și să susțină cu brio teza de doctorat, continuând cercetările în domeniu. În consecință, la expoziția de carte a omagiatului figura un nou studiu pe acest subiect – „Teatru popular”, conținând pe copertă și specificarea: Selecție, îngrijirea textelor, prefață, note, surse bibliografice și glosar de Iulian Filip. Deci, toată munca de pregătire a volumului a făcut-o de unul singur.

La acea ședință de susținere a tezei de doctorat au fost prezente și cunoscute personalități din domeniul științei și culturii, care participă și la evenimentul de azi. Deci, prietenii adevărați sunt alături la bine și la greu: scriitorii Vasile Romanciuc, Aurelian Silvestru, acad. Mihai Cimpoi, atunci și pe post de președinte al Consiliului științific specializat ad-hoc de susținere a tezei de doctorat. Fotografiile din acea vreme ne mărturisesc, cu regret, că azi nu-i mai avem printre noi pe scriitorii Nicolae Dabija și Vasile Tărițeanu, etnologii Victor Cirimpei și Tudor Colac, dar și pe veteranii cercetători ai culturii populare Grigore Botezatu și Nicolae Băieșu, care au susținut cu toată ardoarea noul studiu de doctorat în domeniul folcloristicii, realizat de Iulian Filip.

Moderatorul vernisării Expoziției de artă plastică și de carte „Între culoare și poezie”, dr. hab. Aurelian Dănilă, membru al Academiei Europene de Științe și Arte, i-a oferit cuvântul acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. „Expoziția de artă plastică a domnului Iulian Filip ne permite să descoperim mai multe fațete ale acestui om polivalent, care este, în primul rând, doctor în filologie, cu contribuții substanțiale în punerea în valoare a teatrului popular, a folclorului ce ne reprezintă. Iulian Filip – doctor în științe, poet, prozator, dramaturg, publicist, grafician, pictor, folclorist, cetățean de onoare al satului Sofia, raionul Drochia, ne invită astăzi să sărbătorim împreună ajunul Crăciunului printr-o expoziție de artă plastică „Între culoare și poezie”, iar specialiștii de la Biblioteca Națională a R. Moldova au pregătit și o mică expoziție de carte semnată de Iulian Filip. Iar pentru a ne aduce în magia sărbătorilor de iarnă, sunt prezentate și cărți despre Crăciun, despre sărbătorile de iarnă, zăpadă, dulciuri, tot ce ne face să păstrăm legătura cu copilăria, cu baștina, cu părinții și neamurile noastre. Prin lucrările sale – poezie, pictură, grafică, teatru – maestrul Iulian Filip ne readuce emoțiile pozitive trăite acasă, la baștină, de unde ne-am luat zborul mulți ani în urmă”, a remarcat președintele Ion Tighineanu.

La manifestare, au luat cuvântul exegeții în materie de artă plastică, criticul Tudor Zbârnea, director general al Muzeului Național de Artă al Moldovei, și dr. în studiul artelor Constantin Spînu, cercetător științific coordonator al Institutului Patrimoniului Cultural. Aceștia au examinat creația maestrului Iulian Filip prin viziunea și percepția lor artistică, tradițiile naționale ale artei plastice, aducându-i, totodată, felicitări cu prilejul aniversării și inaugurării expoziției la Academia de Științe.

Discuțiile au continuat în Sala Azurie a AȘM, unde s-a produs lansarea volumului „Teatru popular”, prezentat de acad. Mihai Cimpoi, un bun cunoscător al creației  cercetătorului și scriitorului Iulian Filip. În luarea sa de cuvânt, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova Teo Chiriac s-a referit la creația omagiatului, dar și la posibilele proiecte de colaborare cu Academia de Științe a Moldovei. Poetul Vasile Romanciuc a remarcat că Iulian Filip se trage dintr-o dinastie de fântânari, metaforic vorbind este și el un fântânar. În creația sa, se manifestă ca un  cultivator de esențe. Folosește limbi și cuvinte comunicante, cuvinte grele de sensuri, de nuanțe. Scriitorul Aurelian Silvestru a pus în lumină talentul polivalent al protagonistului și această expresie în creația artistică. Dna Elena Pintilei, directorul general al Bibliotecii Naționale a R. Moldova, a evidențiat proiectele comune pe care instituția le-a realizat cu scriitorul Iulian Filip.

Deși a lipsit o tradițională dare de seamă la evenimentul de totalizare a anului științific 2023, totuși președintele AȘM Ion Tighineanu, a punctat principalele rezultate ale Academiei de Științe: „Anul 2023 finalizează cu un succes remarcabil al țării noastre: Uniunea Europeană a decis să înceapă negocierile privind aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar. O piatră la temelia acestui rezultat a fost pus de Academia de Științe a Moldovei, care a reușit asocierea țării noastre la programele UE de cercetare-inovare în 2012. Voi evidenția trei realizări importante ale AȘM în anul 2023: apropierea fără precedent a două Academii: Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Am elaborat, la 4 aprilie, un Plan de acțiuni comune, iar la 31 august curent două Academii-surori au sărbătorit împreună, cum este și firesc, Ziua Limbii Române; vizita la Chișinău a celebrului om de știință cu rădăcini basarabene, profesorul Randy Schekman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. În calitatea sa de membru de Onoare al AȘM și Doctor Honoris Causa al USMF, este un adevărat ambasador al țării noastre în lume. Un alt succes indubitabil a fost audierea Imnului Planeta Albastră”, devenit Imnul Dezvoltării Durabile”, autor compozitorul Constantin Rusnac, la Geneva, în ziua de 15 decembrie curent, în cadrul Ceremoniei de încheiere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă”.

La evenimentul de totalizare a anului științific 2023, a avut loc înmânarea unor distincții academice celor care s-au evidențiat în activitatea de cercetare și inovare, promovarea și susținerea științei în plan național și internațional.

Și fiindcă „E vremea colindelor…”, totalizarea anului științific 2023 s-a încheiat cu un recital muzical. Artista Natalia Proca a interpretat două cântece: muzica de  Constantin Rusnac, versurile de Iulian Filip: „Cad flori de tei”, și „Chișinău – oraș crescut pe-o floare”. Iar folclorista Mariana Cocieru, dr. în filologie, în preajma de Crăciun, i-a bucurat pe cei prezenți cu tradiționalele colinde și clinchete de clopoțel.  

Evenimentul a fost transmis live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=IqK0VWUdaQQ și de Privesc.Eu la link-ul https://www.privesc.eu/Arhiva/104793/Evenimentul-de-totalizare-a-Anului-Stiintific-2023-cu-genericul--E-vremea-colindelor----

Crăciun fericit!!

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online