INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ: PROBLEMELE DOMENIULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI CĂILE DE SOLUȚIONARE A LOR

24.05.2024
Vizitatori unici: 629

Am întrebat sistemele de inteligență artificială care sunt problemele domeniului de cercetare științifică din Republica Moldova și cum ar putea fi acestea soluționate. Răspunsurile creierului electronic planetar (ChatGPT) sunt prezentate mai jos.

A. Care sunt problemele sistemului de cercetare din Republica Moldova?

ChatGPT:

Sistemul de cercetare din Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme semnificative care împiedică dezvoltarea și progresul acestuia. Printre principalele probleme se numără:

 1. Finanțarea insuficientă: Una dintre cele mai mari probleme este lipsa finanțării adecvate pentru cercetare. Bugetul alocat cercetării științifice este foarte limitat, ceea ce afectează calitatea și cantitatea proiectelor de cercetare. Resursele financiare insuficiente duc la dificultăți în achiziționarea echipamentelor necesare și în desfășurarea experimentelor complexe​.
 2. Exodul creierelor: Un număr mare de cercetători și oameni de știință talentați părăsesc țara pentru a găsi oportunități mai bune în străinătate. Acest fenomen, cunoscut sub numele de "exodul creierelor", duce la pierderea capitalului uman valoros și afectează negativ capacitatea de inovare a țării​.
 3. Infrastructura precară: Infrastructura de cercetare este adesea învechită și insuficient echipată. Laboratoarele și facilitățile de cercetare nu sunt modernizate, ceea ce limitează capacitatea cercetătorilor de a desfășura studii avansate și de a produce rezultate competitive la nivel internațional​.
 4. Lipsa colaborării internaționale: Cercetătorii din Moldova au acces limitat la rețelele internaționale de colaborare și schimb de cunoștințe. Acest lucru restricționează oportunitățile de parteneriate și de participare la proiecte de cercetare internaționale, esențiale pentru dezvoltarea științifică​​.
 5. Sprijinul guvernamental și politicile neclare: Politicile guvernamentale în domeniul cercetării și dezvoltării sunt adesea neclare și incoerente. Lipsa unui cadru strategic bine definit și a unui sprijin consistent din partea autorităților guvernamentale face dificilă planificarea pe termen lung și atragerea de investiții în cercetare​.
 6. Resurse umane: Există o lipsă de personal calificat în anumite domenii de cercetare. De asemenea, formarea și educația cercetătorilor sunt afectate de resursele limitate, ceea ce face dificilă atragerea și reținerea tinerilor talentați în domeniul cercetării.

Pentru a depăși aceste provocări, este necesară o abordare coordonată care să implice guvernul, instituțiile academice și sectorul privat. Aceasta ar include creșterea finanțării pentru cercetare, modernizarea infrastructurii, promovarea colaborărilor internaționale și dezvoltarea unor politici clare și de susținere pentru cercetare și inovare.

B. Ce măsuri ar putea fi întreprinse pentru a soluționa problemele din domeniul cercetării științifice din Republica Moldova?

ChatGPT:

Pentru a soluționa problemele din domeniul cercetării științifice din Republica Moldova, ar putea fi implementate următoarele măsuri:

 1. Creșterea finanțării pentru cercetare:
  • Fonduri guvernamentale: Majorarea bugetului național alocat cercetării și dezvoltării. Instituirea de fonduri dedicate proiectelor de cercetare, cu prioritizare pentru domeniile strategice.
  • Fonduri private și internaționale: Stimularea parteneriatelor public-private și atragerea de finanțări externe, inclusiv de la organizații internaționale și UE​.
 2. Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare:
  • Modernizarea laboratoarelor: Investiții în echipamente moderne și actualizarea facilităților de cercetare existente.
  • Crearea de centre de excelență: Dezvoltarea unor centre de cercetare bine echipate, care să atragă cercetători atât din țară, cât și din străinătate​​.
 3. Reducerea exodului creierelor:
  • Incentive pentru cercetători: Implementarea unor programe de stimulente financiare și de carieră pentru a încuraja cercetătorii să rămână în țară.
  • Crearea de oportunități: Oferirea de oportunități atractive de dezvoltare profesională și de implicare în proiecte de cercetare de anvergură​.
 4. Promovarea colaborărilor internaționale:
  • Parteneriate și rețele: Facilitarea și încurajarea participării cercetătorilor moldoveni la rețele internaționale de cercetare și proiecte comune cu instituții din alte țări.
  • Mobilitate academică: Sprijinirea programelor de schimb și de mobilitate academică pentru cercetători și studenți​.
 5. Elaborarea și implementarea unor politici clare:
  • Strategii naționale de cercetare: Dezvoltarea și implementarea unor strategii naționale clare și coerente pentru cercetare și inovare, cu obiective pe termen lung.
  • Sprijin legislativ: Crearea unui cadru legislativ favorabil cercetării și inovării, care să includă facilități fiscale și alte tipuri de sprijin pentru cercetători și instituții de cercetare​.
 6. Dezvoltarea resurselor umane:
  • Educație și formare: Îmbunătățirea programelor de formare a cercetătorilor, inclusiv prin cursuri de specializare și stagii de practică în colaborare cu instituții de prestigiu.
  • Atragerea tinerilor: Promovarea carierelor în cercetare în rândul tinerilor și sprijinirea acestora prin burse și programe de mentorat​.

C. Ce măsuri ar trebui întreprinse pentru a atrage mai mulți tineri în cercetarea științifică din Republica Moldova?

ChatGPT:

Pentru a atrage mai mulți tineri în cercetarea științifică din Republica Moldova, ar trebui întreprinse următoarele măsuri:

 1. Creșterea finanțării pentru burse și granturi:
  • Burse atractive: Oferirea de burse generoase pentru studenții și tinerii cercetători care aleg să urmeze o carieră în știință. Aceste burse ar trebui să acopere nu doar taxele de școlarizare, ci și cheltuielile de trai, pentru a elimina barierele financiare.
  • Granturi de cercetare: Acordarea de granturi competitive pentru proiecte de cercetare inițiate de tineri, facilitându-le astfel accesul la resurse și echipamente necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare​.
 2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale și de cercetare:
  • Laboratoare moderne: Modernizarea laboratoarelor universitare și de cercetare, dotându-le cu echipamente de ultimă generație pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a lucra în condiții optime.
  • Centre de excelență: Crearea de centre de excelență în diverse domenii de cercetare, care să ofere un mediu stimulant și colaborativ pentru tinerii cercetători​.
 3. Program de mentorat și dezvoltare profesională:
  • Mentorat: Implementarea unor programe de mentorat în care cercetători experimentați să ghideze și să sprijine tinerii în dezvoltarea lor profesională. Acest lucru poate ajuta la creșterea competențelor și încrederii tinerilor cercetători.
  • Workshop-uri și training-uri: Organizarea de workshop-uri și cursuri de formare în diverse aspecte ale cercetării științifice, de la metodologie și tehnici experimentale, la scrierea de articole științifice și managementul proiectelor​​.
 4. Promovarea carierelor în știință:
  • Campanii de informare: Desfășurarea de campanii de informare și promovare a carierelor în domeniul științific, atât în școli, cât și în universități. Aceste campanii ar trebui să sublinieze oportunitățile și beneficiile unei cariere în cercetare.
  • Evenimente științifice: Organizarea de evenimente științifice, cum ar fi conferințe, expoziții și târguri de știință, care să atragă atenția tinerilor și să le ofere oportunitatea de a interacționa cu cercetători de succes și de a-și prezenta propriile lucrări​​.
 5. Sprijin pentru mobilitate și colaborare internațională:
  • Programe de schimb: Facilitarea accesului tinerilor cercetători la programe de schimb internațional, unde pot lucra și studia în instituții de renume din străinătate.
  • Parteneriate internaționale: Dezvoltarea de parteneriate cu universități și centre de cercetare internaționale, oferind astfel oportunități de colaborare și acces la resurse globale​.
 6. Recunoaștere și recompensare:
  • Premii și recunoașteri: Instituirea de premii și recunoașteri pentru realizările tinerilor cercetători, pentru a le recunoaște meritele și a le motiva să continue pe acest drum.
  • Publicarea și diseminarea rezultatelor: Asigurarea unor platforme accesibile pentru publicarea și diseminarea rezultatelor cercetării lor, astfel încât munca lor să fie vizibilă și apreciată la nivel național și internațional​.

D. Ce bursă sau salariu ar trebui să primeasă un tânăr pentru a activa în domeniul cercetării științifice în Republica Moldova?

ChatGPT:

Pentru a atrage și a menține tinerii în domeniul cercetării științifice în Republica Moldova, este esențial să se ofere burse și salarii competitive. În funcție de nivelul de calificare și de experiență, iată câteva orientări:

 1. Burse pentru studenți și doctoranzi:
  • Studenți de licență: Bursele ar trebui să acopere integral taxele de școlarizare și să ofere o sumă suplimentară pentru cheltuieli de trai. De exemplu, o bursă lunară între 150 și 300 de euro ar putea fi atractivă pentru studenți.
  • Doctoranzi: Pentru a încuraja cercetarea avansată, bursele pentru doctoranzi ar trebui să fie mai substanțiale, acoperind taxele de școlarizare și oferind un stipendiu lunar între 300 și 600 de euro. Aceste burse ar trebui să reflecte nivelul crescut de angajament și responsabilitate al doctoranzilor​​.
 2. Salarii pentru tinerii cercetători postdoctorali și asistenți de cercetare:
  • Asistenți de cercetare: Pentru cercetătorii tineri care au terminat recent studiile, salariile ar trebui să fie competitive cu piața muncii, oferind între 400 și 700 de euro pe lună, în funcție de experiență și domeniul de activitate​.
  • Postdoctoranzi: Cercetătorii postdoctoranzi, având un rol esențial în proiectele de cercetare, ar trebui să primească salarii între 600 și 1000 de euro pe lună. Aceste salarii ar trebui să reflecte nu doar munca lor de cercetare, ci și contribuția lor la formarea altor tineri cercetători și la dezvoltarea proiectelor de cercetare​.
 3. Beneficii suplimentare:
  • Acces la echipamente și resurse: Pe lângă salarii, este important să se ofere acces la infrastructura necesară pentru cercetare de calitate, cum ar fi laboratoare bine echipate, acces la baze de date științifice și participarea la conferințe internaționale.
  • Oportunități de dezvoltare profesională: Finanțarea pentru participarea la workshop-uri, cursuri de formare și schimburi academice internaționale poate fi un stimulent important pentru tinerii cercetători.

E. Cum poate fi soluționată problema accesului la literatura științifică pentru cercetătorii din Republica Moldova?

ChatGPT:

Accesul limitat la literatura științifică este o problemă semnificativă pentru cercetătorii din Republica Moldova. Pentru a îmbunătăți accesul la resursele necesare, ar putea fi implementate următoarele măsuri:

 1. Abonamente naționale la baze de date științifice:
  • Consorții de biblioteci: Formarea unor consorții naționale de biblioteci și instituții de cercetare pentru a negocia abonamente colective la baze de date științifice importante, cum ar fi Elsevier, Springer, Wiley și altele. Aceste consorții pot reduce costurile per instituție și pot oferi acces la o gamă largă de publicații științifice​.
 2. Acces prin inițiative internaționale:
  • Programe de acces gratuit: Participarea la programe internaționale care oferă acces gratuit sau la costuri reduse la literatura științifică pentru țările în curs de dezvoltare, cum ar fi Hinari, Agora și OARE, susținute de Organizația Mondială a Sănătății și alte organizații internaționale​.
  • Proiecte Open Access: Promovarea și utilizarea resurselor de tip Open Access (Acces Deschis), care oferă acces gratuit la articole științifice și alte materiale de cercetare. Platforme precum PubMed Central, arXiv și DOAJ sunt exemple de astfel de resurse​.
 3. Biblioteci digitale și platforme locale:
  • Dezvoltarea de biblioteci digitale: Crearea unor biblioteci digitale naționale care să ofere acces centralizat la resursele științifice disponibile în țară și la nivel internațional. Aceste biblioteci ar putea fi dezvoltate în parteneriat cu universitățile și institutele de cercetare.
  • Platforme de schimb de resurse: Implementarea unor platforme online unde cercetătorii pot partaja articole, teze și alte documente de cercetare între ei, facilitând accesul la cunoștințe și rezultate de cercetare locale​.
 4. Colaborări cu universități și institute internaționale:
  • Acorduri de parteneriat: Încheierea de acorduri de parteneriat cu universități și institute de cercetare din străinătate care pot oferi acces la bibliotecile și resursele lor științifice pentru cercetătorii din Moldova.
  • Programe de mobilitate: Facilitarea participării cercetătorilor la programe de mobilitate academică și de schimb, care le permit să lucreze temporar în instituții de cercetare din alte țări și să aibă acces la resursele disponibile acolo​​.
 5. Suport guvernamental și finanțare dedicată:
  • Fonduri speciale: Crearea de fonduri speciale la nivel guvernamental pentru a susține accesul la literatura științifică, inclusiv finanțarea pentru abonamente la baze de date și achiziționarea de publicații relevante.
  • Infrastructură IT: Investiții în infrastructura IT necesară pentru a sprijini accesul online la resursele științifice, inclusiv îmbunătățirea rețelelor de internet în instituțiile de cercetare și educație​​.

F. Cum poate fi mobilizat sectorul privat pentru a contribui la dezvoltarea cercetării științifice în Republica Moldova?

ChatGPT:

Mobilizarea sectorului privat pentru a contribui la dezvoltarea cercetării științifice în Republica Moldova poate fi realizată printr-o serie de măsuri strategice. Acestea includ stimulente financiare, parteneriate public-private, politici favorabile și promovarea beneficiilor colaborării între cercetători și industrie. Iată câteva măsuri concrete:

 1. Stimulente financiare și fiscale:
  • Facilități fiscale: Introducerea unor scutiri de taxe sau deduceri fiscale pentru companiile care investesc în cercetare și dezvoltare (R&D). Aceste stimulente ar putea încuraja companiile să aloce resurse pentru activități de cercetare​​.
  • Granturi și subvenții: Oferirea de granturi și subvenții pentru proiectele de cercetare realizate în parteneriat cu instituțiile academice. Aceste finanțări ar putea fi orientate către domenii strategice de interes național​​.
 2. Crearea de parteneriate public-private:
  • Programe de colaborare: Dezvoltarea de programe naționale care să faciliteze colaborarea dintre sectorul privat și instituțiile de cercetare. Aceste programe ar putea include co-finanțarea proiectelor de cercetare și crearea de consorții de inovare.
  • Centre de transfer tehnologic: Înființarea de centre de transfer tehnologic care să medieze colaborarea dintre cercetători și companii. Aceste centre pot ajuta la transferul de cunoștințe și tehnologii din mediul academic în industrie​​.
 3. Promovarea beneficiilor cercetării pentru industrie:
  • Campanii de informare: Organizarea de campanii de informare și workshop-uri pentru a educa companiile despre beneficiile investițiilor în cercetare și dezvoltare. Aceste campanii pot evidenția exemple de succes și bune practici.
  • Studii de caz și parteneriate de succes: Publicarea de studii de caz și exemple de parteneriate de succes între sectorul privat și cercetători pentru a demonstra impactul pozitiv al colaborării​.
 4. Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare:
  • Infrastructură partajată: Crearea de infrastructură de cercetare partajată, cum ar fi laboratoare și facilități de testare, care să fie accesibile atât cercetătorilor academici, cât și companiilor private. Acest lucru poate reduce costurile și poate încuraja utilizarea comună a resurselor​​.
 5. Politici guvernamentale favorabile:
  • Cadrul legislativ: Dezvoltarea unui cadru legislativ care să sprijine cercetarea și inovarea, inclusiv simplificarea procedurilor de obținere a finanțării pentru proiectele de cercetare și protecția proprietății intelectuale.
  • Strategii naționale de cercetare: Implementarea unor strategii naționale care să stabilească prioritățile de cercetare și să aloce resursele necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite​​.
 6. Educație și formare:
  • Programe de formare: Dezvoltarea de programe de formare continuă pentru angajații companiilor private în domenii relevante pentru cercetare și inovare. Aceste programe pot include cursuri, workshop-uri și stagii de practică.
  • Mobilitate între sectorul privat și academic: Încurajarea mobilității între sectorul privat și mediul academic prin programe de schimb de experți și cercetători. Acest lucru poate facilita transferul de cunoștințe și tehnologii​.

Prin implementarea acestor măsuri, sectorul privat din Republica Moldova poate deveni un partener activ în dezvoltarea cercetării științifice, contribuind astfel la progresul tehnologic și la creșterea competitivității economice a țării.

G. Cât de mult poate cercetarea științifică să contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă a Republicii Moldova?

ChatGPT:

Cercetarea științifică poate juca un rol crucial în dezvoltarea economică sustenabilă a Republicii Moldova. Contribuțiile cercetării științifice la dezvoltarea economică pot fi multiple și diverse, acoperind domenii variate, de la agricultură și industrie, la tehnologii informaționale și sănătate publică. Iată câteva modalități prin care cercetarea științifică poate contribui la această dezvoltare:

 1. Inovare și competitivitate:
  • Dezvoltarea noilor tehnologii: Cercetarea și dezvoltarea (R&D) în sectorul tehnologic pot duce la inovarea produselor și serviciilor, crescând competitivitatea pe piața globală. Implementarea noilor tehnologii în industrii tradiționale poate îmbunătăți eficiența și reduce costurile​ (Clarivate)​​ (Clarivate)​.
  • Start-up-uri și antreprenoriat: Promovarea cercetării științifice poate stimula crearea de start-up-uri și întreprinderi inovative, care sunt motoare ale creșterii economice și creării de locuri de muncă​​.
 2. Agricultură sustenabilă:
  • Tehnici avansate de agricultură: Cercetările în domeniul agriculturii pot introduce tehnici de cultivare sustenabile, care să crească productivitatea și să reducă impactul asupra mediului. Exemple includ agricultura de precizie și utilizarea dronelor pentru monitorizarea culturilor​.
  • Biotehnologii: Dezvoltarea de culturi rezistente la secetă sau dăunători, utilizând biotehnologii, poate asigura securitatea alimentară și creșterea producției agricole​​.
 3. Sănătate și bunăstare:
  • Cercetare medicală: Avansurile în cercetarea medicală pot duce la îmbunătățirea sistemului de sănătate publică prin dezvoltarea de noi tratamente și tehnologii medicale, precum și prin îmbunătățirea diagnosticării și prevenției bolilor​.
  • Sănătatea publică: Proiectele de cercetare în domeniul sănătății publice pot contribui la dezvoltarea de politici eficiente pentru prevenirea și controlul bolilor, ceea ce are un impact direct asupra productivității economice prin reducerea absenteismului și creșterea speranței de viață​.
 4. Protecția mediului:
  • Tehnologii verzi: Cercetarea în tehnologii ecologice poate duce la dezvoltarea de soluții pentru reducerea emisiilor de carbon, gestionarea eficientă a deșeurilor și utilizarea resurselor regenerabile, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă​.
  • Politici de mediu: Studii și cercetări privind impactul activităților economice asupra mediului pot informa și influența politici publice mai sustenabile și ecologice​.
 5. Educație și formare:
  • Formarea forței de muncă calificate: Investițiile în cercetare și educație superioară pot forma o forță de muncă calificată, capabilă să contribuie la inovare și creștere economică. Programele educaționale bazate pe cercetare pot pregăti tinerii pentru locuri de muncă în domenii de vârf​​.
  • Mobilitatea academică: Stimularea mobilității academice și a colaborării internaționale poate aduce în Moldova cunoștințe și practici noi, care să fie aplicate local pentru dezvoltare​.
 6. Integrarea în rețelele internaționale:
  • Parteneriate și colaborări internaționale: Participarea la rețele și consorții internaționale de cercetare poate facilita accesul la resurse și cunoștințe globale, accelerând astfel progresul local în diverse domenii de cercetare​ (Clarivate)​.

Prin implementarea acestor strategii, cercetarea științifică poate deveni un motor puternic pentru dezvoltarea economică sustenabilă a Republicii Moldova, contribuind la creșterea competitivității, îmbunătățirea calității vieții și protecția mediului.

 

Dr. Tudor Braniște

Sef al Secției management academic și relații externe, AȘM

Președinte al Academiei Tinerilor din Moldova

Categorie:

Înregistrări online