La Academia de Științe au avut loc audierile publice ale proiectelor privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19

12.10.2021
Vizitatori unici: 1060

În perioada 4-5 octombrie 2021, în ședințele Adunărilor Generale ale Secțiilor de Științe ale Academiei de Științe a Moldovei s-au desfășurat audierile publice ale rapoartelor pe proiectele de cercetare din oferta de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 finalizate în anul 2021. Rapoartele științifice finale privind implementarea ofertei de soluții ale proiectelor de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 desfășurate în perioada 2020–2021 au fost transmise de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare pentru audieri publice finale Academiei de Științe a Moldovei.

Luni, 4 octombrie, în ședința Adunării Generale a Secții Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte au fost audiate public zece rapoarte, după cum urmează:

20.70086.25/COV Managementul riscului și elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova, director dr. hab. Fiodor BAJURA (Institutul Național de Cercetări Economice),

20.70086.27/COV Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor, director de proiect dr. hab. Olga GAGAUZ (Institutul Național de Cercetări Economice),

20.70086.11/COV Consecințele stresului psihoemoțional în condițiile pandemiei COVID-19 și măsurile de atenuare a lor, director de proiect dr. Valentina CIOCHINA (Institutul de Fziologie și Sanocreatologie),

20.70086.31/COV Algoritmi de învăţare a biologiei la distanţă, director de proiect dr. hab. Nina FRUNZE (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie);

20.70086.1/COV Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post pandemie, director de proiect dr. hab. Ana PASCARU (Institutul de Istorie),

20.70086.02/COV Politici și acțiuni de prevenire și combatere a bolilor contagioase în retrospectiva cercetărilor istorice din Republica Moldova, director de proiect dr. hab. Ion ȘIȘCANU (Institutul de Istorie),

20.70086.20/COV Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID-19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova, director de proiect dr. Alexandru ROȘCA (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice),

Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova, director de proiect dr. hab. Serghei SPRINCEAN (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice),

20.70086.23/COV Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la distanță din Republica Moldova (DIGIFORME), director de proiect dr. Serghei ANDRONIC (Universitatea Tehnică a Moldovei),

20.70086.32/COV Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice, director de proiect dr. Sergiu SANDULEAC (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”).

Tot la 4 octombrie, în ședința Adunării Generale a Secții Științe Exacte și Inginerești au fost audiate public două rapoarte: 20.70086.07/COV(70105) Elaborarea dispozitivelor pentru dezinfectarea vestimentației și echipamentului personalului care intră în contact cu purtătorii de SARSCoV-2 (TEHMED COVID), director de proiect dr. Iurie NICA (Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”) și 20.70086.16/COV(70105) Aplicarea biomedicală a microscopiei holografice digitale sensibilă la polarizarea luminii, director de proiect dr. hab. Elena ACHIMOVA (Institutul de Fizică Aplicată).

Marți, 5 octombrie, audierile publice au continuat în ședința Adunării Generale a Secției Științe ale Vieții, domeniul agricultură, biologie, mediu, fiind discutate două rapoarte pe domeniile de competență:

20.70086.10/COV(70105) Diminuarea situației pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grâu și orz de toamnă de calitate înaltă adaptate la schimbările climatice (GOSCASC), director de proiect dr. Alexei POSTOLATI (Instituția Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”) și 20.70086.19/COV(70105) Pandemia COVID-19 și particularitățile aplicării măsurilor de combatere a eroziunii în scopul diminuării consecințelor a acesteia în Moldova (CAMES), director de proiect dr. Ecaterina KUHARUK (Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”).

Încă opt rapoarte pe domeniul medicină au fost audiate la 5 octombrie:

20.70086.29/COV(70105) Elaborarea boxei cu viteză variabilă de ventilație pentru proceduri generatoare de aerosoli cu risc înalt de infectare cu SARS-CoV-2 (PGABoxa), director de proiect dr. Serghei RAILEAN (Universitatea Tehnică a Moldovei),

20.70086.22/COV(70105) Consolidarea capacităților de instruire prin utilizarea platformelor E-learning la educația medicală continuă în contextul pandemiei COVID-19 (CCI-EMC-P), director de proiect dr. hab. Olga CERNEȚCHI (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”),

20.70086.38/COV(70105) Elaborarea componentei sistemului informațional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiză și prognoză geospațială și impactul asupra indicatorilor socio-economici din Republica Moldova (MAPGEO Covid 19), director de proiect dr. Corneliu GUȚU (Academia de Studii Economice a Moldovei),

20.70086.17/COV(70105) Particularități clinico-imunologice și de tratament al co-infecției TB/COVID-19 (TBCOVID19), director de proiect dr. hab. Serghei GHINDA (Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”),

20.70086.03/COV(70105) Digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informațional-epidemiologic COVID-19 (DIGICOV), director de proiect dr. hab. Constantin SPÎNU (Agenția Națională pentru Sănătate Publică),

20.70086.06/COV(70105) Modularea statusului imunitar cu ajutorul principiilor bioactive naturale pentru prevenirea și profilaxia infecțiilor acute în contextul pandemiei COVID-19 (BIOACTSAN), director de proiect dr. hab. Aurelia CRIVOI (Universitatea de Stat din Moldova),

20.70086.05/COV(70105) Produse inovative pentru combaterea și atenuarea impactului pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 (PROTECȚIA), director de proiect dr. hab. Ion MEREUȚĂ (Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie),

20.70086.12/COV(70105) Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții a pacienților incluși în Registrul electronic COVID-19 (RECOVID), director de proiect dr. Tudor COSTRU (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”).

În total, în cadrul ședințelor secțiilor de științe ale AȘM au fost audiate public 22 de rapoarte științifice. Rezumatele proiectelor din oferta de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (conform priorităților I Sănătate, II Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor, IV Provocări societale, V Competitivitate economică și tehnologii inovative)sunt disponibile la link-ul https://asm.md/lista-ofertelor-de-solutii-de-cercetare-inovare-privind-combaterea-si-atenuarea-impactului.

Rapoartele integrale pot fi găsite pe site-urile organizaților din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora au derulat proiectele în perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021 (https://asm.md/organizatii-din-sfera-cercetarii-inovarii).

Secțiile de științe ale AȘM urmează să examineze opiniile experților și ca urmare a discuțiilor să formuleze avize consolidate ale Birourilor secțiilor de științe pentru a fi transmise spre aprobare Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

La audieri publice au participat directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetări și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, reprezentanți ai ANCD, ai societății civile, ai mediului de afaceri.

Secțiile de științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat în conformitate cu art. 78 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, republicat în Monitorul Oficial al RM nr. 58-66/131 din 23.02.2018.

Înregistrările video ale ședințelor sunt disponibile la link-urile https://www.youtube.com/watch?v=a9oXAS3DlFM (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, Secția Științe Exacte și Inginerești) și https://www.youtube.com/watch?v=yS2ryRGqfV0 (Secția Științe ale Vieții).

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Secretar științific general al AȘM

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online