La Academia de Științe a Moldovei a fost dat start audierilor publice a rapoartelor științifice anuale și finale

15.02.2024
Vizitatori unici: 1251

Miercuri, 14 februarie 2024, la Academia de Științe a Moldovei a început procesul de examinare publică a rezultatelor științifice din cadrul proiectelor de cercetare și inovare finanţate din bugetul de stat. Startul a fost dat de către Secția Științe Exacte și Inginerești, conducător dna mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, adjunct al conducătorului mem. cor. Veaceslav Ursachi și secretar științific al secției dr. Adelina Dodon.

Proiectele examinate în cadrul Secției Științe Exacte și Inginerești – Programe de Stat anuale (etapa anului 2023), programe de stat finale (desfășurate în anii 2020–2024), proiecte bi- și multilaterale (anuale și finale) – se încadrează în prioritatea strategică 5 „Competitivitate economică şi tehnologii innovative”. În prima zi a audierilor publice au fost examinate cinci Programe de Stat desfășurate la Universitatea Tehnică a Moldovei și un Program de Stat de la Institutul de energetică al Universității Tehnice a Moldovei.

Pe data de 15 februarie au fost audiate 4 proiecte bilaterale și 7 Programe de stat, anuale (etapa anului 2023) și finale (2020-2023), desfășurate la Institutul de Fizică Aplicată al USM.

Reiterăm că în conformitate cu art. 67 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), prevederile subpunctului 20 al punctului 7 și subpunctului 4 al punctului 16 ale Statutului Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), Secțiile de Științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv ale celor finanţate din bugetul de stat.

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului nr. 13 din 29 ianuarie 2024, a fost aprobată desfășurarea audierilor publice ale rezultatelor științifice obținute în cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2023), ale proiectelor științifice din cadrul Programelor de Stat desfășurate în anii 2020–2023, ale proiectelor bi- și multilaterale (anuale și finale), precum și șapte rapoarte din cadrul „Ofertei de soluții privind promovarea conceptului de știinta deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării”.

Examinarea rapoartelor științifice va avea loc în cadrul Adunărilor Generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM în perioada 14-29 februarie 2024, în baza „Fișei de evaluare a rapoartelor științifice” cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare.

Informații suplimentare le puteți găsi, accesând link-urile https://asm.md/audierea-publica-rezultatelor-din-cadrul-proiectelor-de-cercetare-si-inovare-programe-de-stat; https://asm.md/proiecte-bilaterale-2023-audieri-2024; https://asm.md/proiecte-din-programele-de-stat-2020-2023-audieri-2024.

Pentru Prioritatea strategică „Sănătate”https://asm.md/prioritatea-sanatate-audieri-2024; graficul audierilor https://asm.md/sites/default/files/2024-02/SSV-Medicina_2.pdf

Pentru Prioritatea strategică „Agricultura durabilă, securitate alimentară şi siguranţa alimentelor”https://asm.md/prioritatea-agricultura-durabila-securitate-alimentara-si-siguranta-alimentelor-audieri-2024; graficul audierilorhttps://asm.md/sites/default/files/2024-02/SSV-Agrobiologia_0_0.pdf

Pentru Prioritatea strategică „Mediu şi schimbări climatice”https://asm.md/prioritatea-mediu-si-schimbari-climatice-audieri-2024; graficul audierilor

ht https://asm.md/sites/default/files/2024-02/SSV-Agrobiologia_1.pdf  

Pentru Prioritatea strategică „Provocări societale”https://asm.md/prioritatea-provocari-societale-audieri-2024; graficul audierilorhttps://asm.md/sites/default/files/2024-02/SSSEUA-orar%20audieri_2024_0.pdf

Pentru Prioritatea strategică „Competetivitate economică şi tehnologii inovative”https://asm.md/prioritatea-competitivitate-economica-si-tehnologii-inovative-audieri-2024; graficul audierilor

https://asm.md/sites/default/files/2024-02/Orarul%20audierilor%20publice%202024%2CSSEI_0.pdf.

Pentru detalii suplimentare privind audierile publice vă rugăm să contactați conducerea Secțiilor de Științe: Secția Științe ale Vieții (https://asm.md/sectii_de_stiinte/1), Secția Științe Exacte și Inginerești (https://asm.md/sectii_de_stiinte/2), Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (https://asm.md/sectii_de_stiinte/3), sau șeful Secției Management academic și relații externe a AȘM dr. Tudor Braniște (email [email protected], tel.: 022-542825) și secretarul științific general interimar al AȘM (email [email protected], tel.: 022-270313).

Audierile publice se vor desfășura în format hibrid și sunt în acces deschis cu transmisiune live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (https://idsi.md/tv).

Secțiile de Științe ale AȘM vor reveni pe durata procesului desfășurării audierilor publice cu comunicate extinse cu privire la rezultatele științifice valoroase obținute în cadrul proiectelor științifice anuale și finale.

La audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale și finale în cadrul Adunărilor Generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM sunt invitați reprezentanții ANCD, ai conducerii universităților și institutelor de cercetare, ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, cercetătorii științifice, reprezentanții mass-media.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online