La Academia de Științe a Moldovei a fost lansată cartea „Esențialul în infecția COVID-19 la copii”, autori: acad. Eva Gudumac, prof. Svetlana Șciuca, prof. Emil Ceban

20.10.2021
Vizitatori unici: 1004

Criza de sănătate cu care ne confruntăm deja al doilea an pune în pericol nu doar viața celor în vârstă, maturi, cum am fost informați inițial, contextul ultimilor luni demonstrând cât de vulnerabili la această maladie s-au dovedit a fi și copiii. Acesta a și servit drept motiv pentru un grup de specialiști din diverse domenii ale medicinii să elaboreze o lucrare, în care să ofere  informații utile, de ultimă oră și de încredere asupra infecției SARS-CoV-2 la copii, nu doar celor cu pregătire medicală, dar și publicului larg interesat. Lucrarea a apărut la inițiativa și sub conducerea renumitului savant, academician Eva Gudumac și este intitulată „Esențialul în infecția COVID-19 la copii”, autori Eva Gudumac, Svetlana Șciuca, Emil Ceban.

Lansarea lucrării a avut loc la 19 octombrie 2021, la Academia de Științe a Moldovei. Evenimentul de lansare a avut loc în format mixt, avându-i prezenți pe autorii lucrării, dar și specialiști cu tangențe directe la subiectul abordat.

„Astăzi ne-am întâlnit ca să demonstrăm ce am reușit să făurim noi pe parcursul a câtorva luni, de când s-a început pandemia de COVID-19 în Republica Moldova, realizările noastre fiind materializate în lucrarea cu titlul „Esențialul în infecția COVID-19 la copii”, a menționat acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții a AȘM, aflată și pe post de moderator al evenimentului de lansare. Savantul a subliniat că în pofida faptului că există actualmente vreo 150 mii de lucrări referitoare la COVID-19, și s-ar crea impresia că această carte nu se prea deosebește de altele, totuși, fiecare are scopul și sarcinile ei. „Noi am hotărât să acumulăm, să sintetizăm și să analizăm toate datele din literatură referitoare la Covid-19, cele controversate și cele care ni s-au părut mai reale, să implicăm și informațiile personale, pentru a putea face referințe la epidemiologie, la semne clinice. Desigur, neavând datele morfologice, am utilizat datele din alte țări și acele protocoale de tratament, utilizate în Republica Moldova care într-o măsură oarecare nu diferă de cele ale Organizației Mondiale a Sănătății. Am acumulat un material de sinteză, astfel încât ne-am străduit să prezentăm în lucrare acele scheme de tratament care nu vor conduce la agravarea stării pacientului, ci la ameliorarea acestuia, având în vedere vitaminoterapia, toate tipurile de vitamine (D3, A, Omega-3), adică acele preparate care într-adevăr sporesc imunitatea și dau rezultate bune”, a remarcat coordonatoarea volumului, acad. Eva Gudumac.

Dat fiind că lansarea volumului s-a realizat în cadrul aceluiași parteneriat, bine cunoscut deja, între AȘM și USMF „Nicolae Testemițanu”, cu luări de cuvânt asupra volumului, dar și actualității apariției acestuia, au participat și conducătorii celor două instituții.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a subliniat că pandemia COVID-19 a pus în evidență, în primul rând, rolul și locul oamenilor de știință, al medicilor aflați în epicentru, care studiază și vin cu recomandări practice pentru combaterea coronavirusului de tip nou SARS-CoV-2, care a pus la grea încercare întreaga omenire. „Medicii din Republica Moldova își aduc, de asemenea,  contribuția la cercetarea și îmbunătățirea protocolului de tratament al acestei maladii. Lansarea de carte care are loc astăzi la Academia de Științe a Moldovei este un exemplu convingător în acest context. Lucrarea „Esențialul în infecția COVID-19 la copii”, coordonată de dna academician Eva Gudumac, profesorii Svetlana Șciuca și Emil Ceban are ca obiectiv principal prezentarea celor mai recente rezultate ale cercetărilor, reflectarea multidimensională a problemei infecției la copii, cei care ultima vreme reprezintă o categorie tot mai des afectată de virus, cu consecințe nefaste și de lungă durată”, a menționat președintele AȘM.

Acad. Tighineanu a specificat că autorii materialelor publicate în volumul de față au folosit nu o dată tribuna Academiei de Științe a Moldovei pentru a chema societatea la respectarea măsurilor epidemiologice, la vaccinare, abordând diferite subiecte în ceea ce privește infecția COVID-19. Prelegerile susținute de distinși medici cercetători, rapoartele lor științifice sunt disponibile pe site-ul AȘM pentru a fi accesate de toți cei interesați. „Exprimăm întreaga recunoștință medicilor care au contribuit la realizarea acestui suport teoretic valoros – acad. Eva Gudumac, acad. Stanislav Groppa, dr. hab. Svetlana Șciuca, dr. hab. Emil Ceban, dr. hab. Angela Ciuntu, dr. hab. Ina Palii, dr. hab. Jana Bernic, dr. hab. Valentin Gudumac, dr. hab. Svetlana Hadjiu ș.a.

Totodată, lansarea de astăzi reprezintă un eveniment important pentru comunitatea științifică, autorii materialelor publicate venind în fața noastră cu rezultatele cercetărilor și informații actualizate privind infecția la copii, demonstrând, din nou, o inegalabilă dedicație muncii pe care o fac cu cel mai înalt profesionalism. În aceeași ordine de idei subliniem că Academia de Științe a devenit o voce puternică în promovarea măsurilor epidemiologice, convingerea populației în necesitatea imunizării, prevenirea infecției COVID-19. Alianța și colaborarea strânsă cu USMF „Nicolae Testemițanu” a contribuit la organizarea și buna desfășurare a numeroaselor conferințe științifice și mese rotunde, în cadrul cărora s-a efectuat un schimb constructiv de opinii și experiență, precum și runde de întrebări și răspunsuri cu referire la cele mai arzătoare aspecte ale maladiei care zilnic duce la infectarea și spitalizarea a zeci de copii, perturbând bunul mers al lucrurilor, studiile, odihna, dar, în primul rând, calitatea vieții”, a relevat președintele Tighineanu.

Folosind acest prilej, președintele AȘM a readus în atenție și un alt aspect important care merită a fi subliniat și anume crearea la AȘM a Comisiei de experți în domeniul medicinii în frunte cu acad. Eva Gudumac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții a AȘM, expert în domeniul chirurgiei toracice, din componența căreia fac parte renumiți specialiști medici: prof. Emil Ceban, acad. Stanislav Groppa, mem. cor. Viorel Prisacari, prof. Constantin Spînu, dr.hab. Gheorghe Plăcintă, dr. Leonid Chișlaru. „Evenimentul de azi se înscrie optim în șirul manifestărilor științifico-practice organizate la inițiativa AȘM și a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precedând asemenea conferințe precum „COVID-19: Sănătatea copilului. Impactul asupra viitorului adult” ș.a. Evenimentele cu un impact deosebit se desfășoară în cadrul platformei de cercetare și dialog „Coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2 și interferența cu alte maladii”, coordonată de doamna academician Eva Gudumac și oficializată la 1 iulie curent, deși în realitate a fost activă și funcțională din primele luni ale pandemiei declanșate la nivel național”, a rezumat președintele AȘM, exprimând certitudinea că practica și experiența autorilor cu referire la lupta cu infecția COVID-19 la copii, descrisă în această publicație de valoare, va fi utilă pentru medicii din țara noastră. În numele Prezidiului AȘM, președintele Tighineanu a exprimat mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea și editarea lucrării, dorindu-le multă sănătate și succes în continuare.

La rândul său, rectorul USMF, prof. Emil Ceban a menționat că în săptămâna curentă este marcată săptămâna Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testimițanu”. La 20 octombrie USMF sărbătorește 76 de ani de la fondare. În contextul în care evenimentul de lansare este acțiune realizată în comun cu Academia de Științe a Moldovei, rectorul USMF a adus mulțumiri conducerii Academiei pentru acest parteneriat, care durează deja de câțiva ani și pe care și-l dorește de durată. „Din primele zile de debut a pandemiei, împreună cu AȘM s-au lansat platorme, s-a recurs la o conlucrare deosebită prin formarea Comisiei Naționale, prin elaborarea și organizarea conferințelor, simpozioanelor, meselor de lucru tematice pe toată tematica patologiilor existente complicate de COVID-19, inclusiv tematica pediatrică. Acest lucru a oferit posibilitatea ca noi să studiem foarte rapid toate aspectele ce vizează epidemiologia, diagnosticul, morfologia, tratamentul, pronosticul și imunizarea acestor pacienți. Împreună cu AȘM și Secția Medicală a AȘM s-au discutat cele mai stringente momente din această patologie”, a punctat rectorul USMF, Emil Ceban, specificând că pandemia continuă și toate formele de infectare se schimbă permanent, după fiecare val particularitățile clinice, paraclinice și farmacologice fiind absolut diferite. „Numai împreună, numai studiind minuțios toată literatura de specialitate națională și internațională, având ca valoare și aportul practic clinic al colegilor din clinicile noastre putem face față acestui flagel. Astăzi, venim cu un manual, cu o carte foarte importantă și cu un potențial destul de valoros”, a conchis prof. Emil Ceban, în contextul conlucrării cu AȘM, reiterând importanța tematicii despre imunizare. „Vaccinarea rămâne poziția numărul unu în ziua de astăzi. Cu aportul AȘM și USMF, cu aportul comunității academice, științifice, medicale din republică vom face tot posibilul să promovăm vaccinarea. Numai prin vaccinare vom avea rezultate pozitive”, a afirmat rectorul USMF.

Lucrarea a fost prezentată de dr. hab. șt. med., prof. univ. Svetlana Șciuca, șef Clinică Pneumologie, Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, care s-a referit, implicit, la subiectul afectării sistemului respirator în infecția SARS-CoV-2 la copii. Profesorul  a menționat că această lucrare este cu o dedicație specială celor angajați într-o luptă nedreaptă împotriva infecției SARS-CoV-2,  persoanelor de prim-contact, acelor lucrători medicali, medici, asistente medicale care au trecut prin acest dezastru al unei infecții nemaiîntâlnite până acum. Astfel, echipa de autori a luat decizia ca lucrarea „Esențialul în infecția COVID-19 la copii” să fie dedicată lucrătorilor medicali, adevăraților eroi ai zilelor noastre cu recunoștință și distinse aprecieri pentru profesionalism, muncă asiduă, devotament și dedicație, pentru vieți salvate în lupta cu pandemia de Covid-19, în amintirea eroilor în halate albe (27.03.2020-27.03.2021).  

„Acest moment a fost destul de important pentru noi, pentru că fiecare dintre aceste personalități care au avut de suferit din cauza Covid-ului, care și-au jertfit viața, ajutând alte persoane bolnave, lucrătorii medicali au fost într-adevăr eroi. Am cunoscut toate aceste persoane și am înțeles cât de devotați au fost medicinii și ce rol important au avut în combaterea acestei infecții, inclusiv în domeniul pediatriei”, a subliniat prof. Svetlana Sciuca. Totodată, autorul prezentării a relevat că actualmente infecția Covid-19 prezintă un interes în ascensiune, chiar și la al doilea an de luptă cu această infecție la nivel mondial ca o entitate complexă, cu afectare multisistemică, în special, la pacienții cu comorbidități, cu teren biologic compromis, care realizează forme severe cu complicații, dar și o entitate care determină riscuri majore de evoluții nefavorabile, scopul acestei lucrări de sinteză fiind cunoașterea aprofundată a mecanismelor fizio-patologice a infecției  SARS-CoV-2,  particularitățile clinice, explorative și de conduită medicală în asistența copilului cu această maladie.

Compendiul este elaborat de către o echipă multidisciplinară de specialiști și prezintă un suport educațional pentru medicii care acordă asistență medicală copiilor infectați cu SARS-CoV-2, specialiștii care activează în instituțiile medicale pediatrice și se confruntă cu pacienții afectați de această infecție și complicațiile multisistemice. Volumul abordează aspecte etiologice, epidemiologice, fiziopatogenice, clinice, metodele de diagnostic de laborator etiologic, imuno-biochimic, imagistic ale infecției Covid-19 la copii. Lucrarea este o prezentare succintă a diferitor aspecte ale acestei maladii, particularităților de afectare a copiilor – sistemul respirator, cardiovascular, neurologic, renal, digestiv etc., astfel că această maladie nu a ocolit nici o celulă din organismul copilului, nici un organ și sistem nu a rămas fără implicare în acțiunea acestui virus distrugător.

Cât privește cuprinsul propriu-zis al lucrării, acesta confirmă o dată în plus implicarea unei echipe de specialiști din diferite domenii, în frunte cu ilustrul savant, acad. Eva Gudumac care a și fost inițiatorul acestei elaborări. În lucrarea sunt prezentate și epidemiologia infecției Covid-19, și mecanismele patogenice în infecția SARS-CoV-2, tabloul clinic, afectarea diferitor sisteme și organe, respirator neurologice, manifestări cardiovasculare, nefro-urinare, digestive, precum și diferite metode de diagnostic, măsurile de prevenție în infecția SARS-CoV-2. Astfel, conchide prof. Sciuca, s-a reușit să fie abordate toate aspectele  acestei infecții cu particularitățile în pediatrie la copii.     

În cadrul evenimentului au fost audiate și rapoartele susținute de:

Acad. Eva Gudumac – Infecția COVID-19 la copii;

Acad. Stanislav Groppa, prorector pentru activitate de cercetare, șef Catedră Neurologie USMF „Nicolae Testemiţanu” – Sindroame clinice neurologice în infecția COVID-19;

Dr.hab., prof. Ina Palii, șef Clinică pediatrie și cardiologie, Institutul Mamei și Copilului – Manifestări cardiovasculare în infecția COVID-19 la copii;

Dr.hab. prof. Angela Ciuntu, șef Clinică Nefrologie, Departamentul Pediatrie – Afectarea sistemului nefro-urinar în infecția SARS-Cov-2

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: