La AȘM a avut loc audierea rapoartelor privind executarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic desfășurate în anul 2023

15.02.2024
Vizitatori unici: 1027

Luni, 12 februarie 2024, în ședința Comisiei mixte a Academiei de Științe a Moldovei și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare formată prin Hotărârea Prezidiului nr. 14 din 29 ianuarie 2024, au fost audiate rapoartele privind executarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat desfășurate în anul 2023 (https://asm.md/proiecte-de-inovare-si-transfer-tehnologic-audieri-2024).

Membrii Comisiei au examinat un proiect de transfer tehnologic, cinci proiecte de inovare, precum și un proiect de inovare care a fost apreciat în 2023 cu calificativul „nesatisfăcător” în ședința repetată a Comisiei de examinare a rapoartelor de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2022 (https://asm.md/sites/default/files/2023-06/Balan%20Ig_Aviz%20final.pdf).

Patru proiecte examinate se încadrează în prioritatea strategică „Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor” și trei proiecte – în prioritatea strategică „Competitivitate economică și tehnologii inovative”

Directorii de proiecte sau persoanele nominalizate de către aceștia, au prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectelor de inovare și transfer tehnologic, urmând dezbateri pe marginea raportului prezentat. Dr. Tudor Braniște, secretarul Comisiei, a adus la cunoștință opiniile consolidate ale experților pe domeniul științific și economic.

Ca finalitate, patru proiecte au fost apreciate cu calificativul „foarte bine”, un proiect cu calificativul „bine” și două proiecte au fost apreciate cu calificativul „satisfăcător”.

Proiectul de transfer tehnologic „Elaborarea și implementarea tehnologiei de încapsulare a compușilor bioactivi din materie primă vegetală locală”, conducător dr. Larisa IUȘAN (IP Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare) – calificativul „foarte bine”.

Proiectul de inovare „Soluții inovative în elaborarea și producerea nutrețurilor combinate complete și impactul acestora asupra metabolismului animalelor de laborator folosind resurse de hrană alternativă”, conducător dr. hab., prof. univ. Larisa CAISÎN (Universitatea Tehnică a Moldovei) – calificativul „foarte bine”.

Proiectul de inovare „Elaborarea și implementarea pe scară industrială a tehnologiei de producere și promovare a ambalajelor inteligente pentru stocarea și transportarea (inovativă) a mărfurilor, fructelor și legumelor”, conducător dr. Igor BALAN (ProBiosan –Plus SRL) – calificativul „satisfăcător.

Proiectul de inovare „Soluție inteligentă și autonomă de gestiune a ecranelor LED pentru panourile de schimb valutar și panourile Peco (Totem) pentru afișarea cursului valutar și a prețului la carburanți”, conducător Iurii MOCANU (ABC Solutions SRL) calificativul „foarte bine”.

Proiectul de inovare „Producerea serei tip tunel și a solarului pentru grădină, inovative, cu integrarea tehnologiilor din industria 4.0”, conducător Radu CIOBANU („Gora Technology Group” SRL) – calificativul „foarte bine”.

Proiectul de inovare „Producerea de forme inovatoare de îngrășăminte organice pentru fertilizarea radiculară și foliară a plantelor”, conducător dr. Natalia SUCMAN (SRL ,,Piliccik-Grup”) – calificativul „bine”.

Proiectul de inovare „Elaborarea și implementarea pe scară industrială a tehnologiei de producere a furajelor verzi «Furaje BIO Premium» pentru animale în sistem hidroponic, din materia primă autohtonă certificata ecologic”, desfășurat în anul 2022 a fost audiat repetat în ședința Comisiei, conducător dr. Igor Balan (ProBiosan –Plus SRL), a obținut calificativul „satisfăcător.

 

La ședința comisiei au participat directori de proiecte, reprezentanți ai conducerii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și ai partenerilor de executare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic, reprezentanți ai ANCD, membri ai Secțiilor de Științe ale AȘM, cercetători științifici.

Transmisiunea online a fost asigurată de către IDSI.

Înregistrarea video a ședinței comisiei este în acces deschis la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=dyTiJH-oppE.

Aflându-ne deja la al patrulea an de acest exercițiu complex – audierea publică a proiectelor de inovare și transfer tehnologic în cadrul Comisiei mixte formate de AȘM și ANCD, au fost identificat mai multe probleme în desfășurarea acestor proiecte, necesitând examinarea dificiențelor și remedierea lor de comun acord a părților implicate în finanțarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic din bugetul de stat, evaluarea performanțelor, precum și transferul de cunoștințe, de tehnologii și inovații către mediul de afaceri, comunitatea academică etc.

Rezultatele audierilor publice ale proiectelor de inovare și transfer tehnologic din anii precedenți (2021–2023) sunt disponibile la link-urile https://asm.md/proiecte-de-inovare-si-transfer-tehnologic-2021; https://asm.md/proiecte-de-inovare-si-transfer-tehnologic-2022; https://asm.md/proiecte-de-inovare-si-transfer-tehnologic-2023.

Dr hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online