Mem. cor. al AȘM Gheorghe Cojocaru a fost ales membru de onoare al Academiei Române

21.03.2024
Vizitatori unici: 1035

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei felicită cordial mem. cor. al AȘM Gheorghe Cojocaru cu prilejul alegerii Domniei sale în calitate de membru de onoare al Academiei Române, Secția de științe istorice şi arheologie.

În sesiunea din 20 martie 2024 Adunarea Generală a Academiei Române a ales trei membri corespondenți și cinci membri de onoare, printre care și dl Gheorghe Cojocaru, care a fost apreciat pentru contribuții substanțiale în domeniul istoriei (https://acad.ro/institutia/comunicate/2024/11_alegeriAR20martie.html).

Mem. cor. Gheorghe Cojocaru este doctor habilitat în istorie, director al Institutului de Istorie al USM, a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei la Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți din 10 martie 2023. A susținut la AȘM, la 27 martie 2023, prelegerea publică „Republica Democratică Moldovenească și imperativul unității naționale în anii 1917–1918”; iar la 24 ianuarie 2024, în cadrul evenimentului organizat de către AȘM și Academia Română pentru a consemna 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, a susținut prelegerea publică „Marile Puteri și Mica Unire (context internațional și semnificație istorică)”, https://www.asm.md/en/node/1635.

Categorie:

Înregistrări online