IN MEMORIAM MEMBRU CORESPONDENT AL AȘM VICTOR GHICAVÎI, DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, PROFESOR UNIVERSITAR (11.08.1944 – 04.06.2024)

06.06.2024
Vizitatori unici: 397

Este o mare responsabilitate de a te pronunța asupra vieții și îndeosebi asupra operei acestui savant – gigant al gândirii medicale care a purtat cu demnitate numele Victor Ghicavîi.

Victor Ghicavîi s-a născut la 11 august 1944 în comuna Mărcăuţi, Briceni. A frecventat școala din satul natal. În anul 1966 a absolvit cu mențiune Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, obținând diploma de medic stomatolog. În același an este admis prin concurs în secundariat, devenind ulterior asistent la Catedra farmacologie clinică a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (1966–1977).

În 1971 susține teza de doctor în științe medicale, iar în 1987 – teza de doctor habilitat în medicină cu tema „Corecția farmacologică a dereglărilor hemodinamice și regimului de oxigenare în hipotensiunile arteriale acute”. În perioada 1977–1982 este conferențiar universitar la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, iar din 1989 – profesor universitar. Pe parcursul anilor 1982-1988, Victor Ghicavîi fondează și conduce Catedra farmacologie clinică a Institutului de Stat de Medicină. Crearea unei astfel de catedre avea ca obiectiv aprofundarea cunoștințelor studenților, rezidenților și medicilor în domeniul farmacodinamicii medicamentelor, precum și asigurarea utilizării raționale a acestora, prevenirea efectelor adverse și a complicaţiilor în tratamentul farmacologic. În urma unor reorganizări instituționale, a fost fondată Catedra de farmacologie și farmacologie clinică, avându-l în calitate de conducător pe profesorul universitar Victor Ghicavîi.

În cadrul Consiliului științific specializat al Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Medicinei Experimentale al Academiei de Științe din Sankt-Petersburg (1987), Victor Ghicavîi susține teza de doctor habilitat în medicină, operă ce i-a încununat activitatea plină de abnegație în domeniul medicamentului – ramură pe care a îndrăgit-o și a promovat-o cu toată puterea talentului său creator.

Profesorul Victor Ghicavîi dispunea de o calitate majoră – simțul noului și progresului. Era  cuprins în permanență de chinurile căutării, descifrarea imperceptibilului, pășind întotdeauna înaintea omologilor săi. Anume el a introdus în știința medicală farmacologia clinică națională argumentată științific, cât și la nivel european. Fiind o persoană poliglotă cu har pedagogic, profesionist, cu realizări remarcabile în domeniul științei, este numit prorector pentru activitatea didactică și, pe parcursul a 8 ani, a îndrumat cu tact și iscusință colectivul universitar în procesul didactic.

Talentul de lider înnăscut, spiritul inovator, capacităţile organizatorice și gândirea strategică l-au plasat pe Victor Ghicavîi în avangarda personalităților notorii atât din țară, cât și de peste hotarele ei. Activitățile sale s-au axat pe trei direcții: didactică, științifică și clinică, dar au existat și alte trei ipoteze – în familie, în clinică, în bibliotecă. Grație profesionalismului înalt, a realizat reforme eficiente în instruire, care au stat la baza activităţii catedrelor universitare pe parcursul a mai multor ani, fiind concomitent inițiatorul și promotorul studiilor prin rezidențiat. În calitate de reprezentant al administrației Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a susținut organizarea Secției Științe Medicale a Academiei de Științe a Moldovei.

Cunoștințele vaste și profunde i-au permis să realizeze cu succes peste 500 de lucrări științifico-didactice, inclusiv 9 monografii, mai multe articole în reviste cu factor de impact. A publicat numeroase manuale, îndrumare, ghiduri și lucrări didactice. Studiile efectuate pe parcursul anilor s-au soldat cu elaborarea a 15 medicamente autohtone, iar altele 7 se află în proces de cercetare – medicamente antihipotensive, hepatoprotectoare, imunomodulatoare, regeneratoare și citoprotectoare.

Profesorul universitar Victor Ghicavîi a fost fondatorul Școlii științifice a farmacologiei naționale. Sub îndrumarea sa, au fost susținute 6 teze de doctor habilitat și 21 de teze de doctor în științe medicale. Datorită responsabilității și capacității mari de muncă, a reușit să fondeze Comitetul Național de Etică, iar spiritul organizatoric și de manager l-a marcat în calitate de președinte al acestuia.

Ca om și manager, a posedat unele calităţi deosebite: a fost principial și, în același timp, lipsit de orgoliu; binevoitor și un bun prieten, dar care nu admitea servilismul; un bun familist și admirator a tot ce este  natural și frumos.

În anul 2012 Victor Ghicavîi devine membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Realizările sale în cercetare și în educarea cadrelor au fost apreciate cu dublul titlu de Laureat al Premiului Național și Laureat al Premiului AȘM, ,,Eminent al Ocrotirii Sănătăţii”, Cavaler al Ordinului ,,Gloria Muncii” și Ordinului Republicii, deținător al medaliilor ,,Pentru muncă eminentă” și OMPI ,,Inventator remarcabil”. A fost menționat cu cele mai înalte distincții ale AȘM – medaliile „Dimitrie Cantemir” și „Nicolae-Milescu Spătarul”, Diploma de Recunoștință a AȘM etc. 

Se spune și, în mare măsură, este adevărat că atunci când ai dispărut și tu, și nici cei care ți-au dat viață nu mai există, ai dispărut definitiv din Univers... Dar nu și în cazul în care ai lăsat în urma ta atâtea cărți, atâția discipoli – generații de farmaciști valoroși ai căror nume este greu de enumerat, datorită numărului și mai ales, a locului – în țară și în afara ei, unde au lucrat sau activează în prezent.  Este oare posibil de uitat așa ceva?

Membrul corespondent a plecat din această lume în data de 4 iunie 2024, neatingând vârsta de 80 de ani.  Antoine de Saint-Exupery a afirmat cândva că „viața nu este nici simplă, nici complicată, nici limpede, nici mohorâtă, nici contradictorie, nici coerentă. Este – și atâta tot!”

Victor Ghicavîi a fost și va rămâne un patriot al neamului nostru în sensul frumos al cuvântului, căci nu a fost niciodată xenofob – obrazul Domniei Sale nu a fost pătat cu nimic ce ar veni în contradicție cu idealurile umane sau cu drepturile omului. Așa va rămâne întotdeauna în memoria noastră, a numeroșilor săi discipoli și a viitoarelor generații.

În aceste momente de mare tristețe, transmitem compasiune și sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor, colegilor, prietenilor, Școlii științifice pe care a fondat-o, studenților, rezidenților, precum și tuturor celor care i-au fost apropiați.

 Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în  pace.

Ala NEMERENCO, Ion TIGHINEANU, Emil CEBAN, Eva GUDUMAC, Boris GAINA, Stanislav GROPPA, Svetlana COJOCARU, Ion HADÂRCĂ, Liliana CONDRATICOVA, Ion ABABII, Serafim ANDRIEŞ, Mihai CIMPOI, Gheorghe DUCA, Maria DUCA, Teodor FURDUI, Gheorghe GHIDIRIM, Aurelian GULEA, Gheorghe PALADI, Mihai POPOVICI, Victor LACUSTA, Alexandru ROȘCA, Valeriu RUDIC, Gheorghe ŞIŞCANU, Ion TODERAŞ, Nicolae BALAUR, Constantin GAINDRIC, Viorel PRISACARI, Mihail VRONSCHIH, Eremia ZOTA, Elena ZUBCOV, Ion MEREUȚĂ, Gabriela ROMANCIUC, Leonid CHIȘLARU.

Corpul neînsuflețit al membrului corespondent Victor Ghicavîi va fi depus la 6 iunie 2024, începând cu ora 18.00, la Biserica Tuturor Sfinților din Cimitirul Central (Armenesc) din Chișinău (str. A. Mateevici, 11).

Funeraliile vor avea loc vineri, 7 iunie. Mitingul de doliu va începe la ora 10.30, la Cimitirul Central (Armenesc) din Chişinău.

 

Categorie:

Înregistrări online