Misiunea “Soluri Sustenabile ale Uniunii Europene”: seminar științific

29.05.2024
Vizitatori unici: 704

Ca și anul trecut, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM) din Cluj Napoca, România, a organizat în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei seminarul „Misiunea Soluri Sustenabile a Uniunii Europene: Aspecte cheie pentru construcția a 100 Living Labs și surse de finanțare”.  Evenimentul inițiat de echipa proiectului NAT100NS, ca un prim pas pentru a sprijini lansarea misiunii UE „A Soil Deal for Europe”, s-a produs la 29 mai 2024, în Sala Azurie a AȘM. La eveniment au participat cercetători din domeniul științelor agricole, inclusiv din pedologie, ecologie, precum și antreprenori din domeniu.  Manifestări științifice similare se desfășoară în prezent și în alte 43 de țări din Uniunea Europeană și țări asociate.

La inaugurarea seminarului, acad. Ion Tighinanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a salutat Misiunea Soluri Sustenabile a Uniunii Europene care va aborda mai multe aspecte-cheie ce țin de crearea a 100 de Living Labs (laboratoare vii) și Lighthouses (faruri) cu scopul însănătoșirii solurilor până în anul 2030. Acesta este al doilea training pentru cercetătorii din Republica Moldova, primul fiind realizat în martie anul trecut – benefic pentru crearea unor punți de colaborare, iar rezultatul acestora este vizibil din analiza granturilor câștigate în cadrul Programului bilateral cu România.

Președintele AȘM n-a putut trece cu vederea evenimentul fastuos care s-a produs pe 19-21 mai, 2024, la Florența, Italia – Congresul Mondial al Societăților Științei Solului consacrat celor 100 de ani de la fondarea acestei prestigioasei organizații, la care a participat membrul corespondent al AȘM Boris Boincean, fost director al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp din Bălți, astăzi structură în componența Centrulului Național de Cercetare și Producere a Semințelor din Porumbeni. În cadrul acestui eveniment de amploare – la el au participat 1500 de delegați din 85 de țări ale lumii – Societățile Științei Solului din Canada și din Polonia au înaintat propunerea de recunoaștere, la nivel mondial, a Cernoziomului Tipic din stepa Bălțiului în calitate de Sol al Anului 2024. Propunerea a fost susținută de președintele Uniunii Internaționale a Pedologilor prof. Edoardo Costantini, Italia, împreună cu membrii grupului de lucru creat special pe această chestiune. La ședința de finalizare a lucrărilor Congresului dedicată inaugurării și înmânării distincției „Cernoziomul Tipic din stepa Bălțiului – Solul Anului 2024” reprezentantului Republicii Moldova Boris Boincean, președintele Edoardo Costantini a subliniat necesitatea conservării solurilor pentru asigurarea serviciilor ecosistemice, menținerea productivității agriculturii și diminuarea impactului negativ al activității umane asupra mediului ambiant.

La rândul său, dna Elena Simina Lakatos, presedintele Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”, a adus calde felicitări cercetătorilor moldoveni cu această apreciere deosebită, la scară mondială, urându-le noi realizări științifice și aprecierile respective. În continuare, spicherul a făcut unele precizări referitor la Misiunea UE pentru sol – una dintre noutățile programului de cercetare și inovare “Orizont Europa” pentru anii 2021-2027 și o mare oportunitate pentru toți cei interesați.

Seminarul se adresează cercetătorilor, fermierilor, silvicultorilor și reprezentanților asociațiilor profesionale, consilierilor, managerilor și proprietarilor de terenuri, specialiștilor în dezvoltarea spațiului urban și amenajarea teritoriului, companiilor din sectorul alimentar și bioeconomiei, asociațiilor de consumatori, comunităților locale, industriilor culturale și creative, cetățenilor, organizațiilor societății civile, inclusiv ONG-urilor și reprezentanților guvernului. Participanții interesați s-au înregistrat pe platforma online dedicată de matchmaking, unde vor putea să se conecteze cu potențiali parteneri din diferite țări pentru a forma Living Labs și consorții.

În continuare, președintele IRCEM Elena Simina Lakatos a prezentat „Informații despre misiunea solului și posibilitatea de a aplica pentru 48 milioane de euro privind formarea unui LIVING LAB (LL) sau LIGHTHOUSE (LH)”. În context, a arătat că Misiunea Soluri sănătoase este esențială pentru toate procesele de susținere a vieții pe Pământ; are capacitatea continuă de a susține serviciile ecosistemice. Totodată, a precizat ce înseamnă soluri nesănătoase: cele degradate de activitățile umane, inclusiv de schimbările climatice antropogene. Se referă la aproximativ 2/3 din solurile europene: agricole, naturale și rurale. De multe ori problema este accentuată de o lipsă de înțelegere sau de educație. Serviciile ecosistemice sunt limitate, iar costurile generate de solurile degradate sunt enorme (> 50 de miliarde de euro pe an).

Spicherul a precizat că a fost făcut un proiect de lege a UE privind monitorizarea solului, care își propune să asigure condiții de concurență echitabile între statele membre și un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății; să ofere un cadru juridic care să contribuie la obținerea unor soluri sănătoase până în 2050.

Doamna Lakatos s-a referit la instituirea unui cadru de monitorizare solid și coerent pentru toate solurile din UE, astfel încât statele membre să poată lua măsuri de regenerare a solurilor degradate. Scopul este să identifice siturile potențial contaminate, să le investigheze și să abordeze riscurile inacceptabile pentru sănătatea umană și pentru mediu, contribuind ca urmare la un mediu fără substanțe toxice până în 2050. Președintele IRCEM optează pentru gestionarea durabilă a solului ca normă în UE. E necesar ca statele membre să definească practicile bune care ar trebui să fie puse în aplicare de către administratorii de soluri.

Principalul obiectiv al misiunii "O înțelegere privind solul pentru Europa" este de a crea 100 de laboratoare vii (locuri pentru experimente pe teren) și faruri (locuri de prezentare a bunelor practici) până în 2030, pentru a conduce tranziția către soluri sănătoase în zonele rurale și urbane. Laboratoare vii pot fi create pe tipul de utilizare a terenurilor: agricole, urbane, forestiere, industriale și urbane. Obiectivele acestora este să ofere vizibilitate solurilor ca fiind un bun public și un bun social crucial, dar încă "nerecunoscut" pe scară largă; să deschidă calea și să accelereze tranziția către soluri sănătoase.

Prezent la seminar m.c. Boris Boincean de la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor, s-a referit la rezultatele cercetărilor sale de decenii asupra solurilor din stepa Bălțiului, care au și contribuit la  acel succes răsunător cu privire la instituirea și înmânarea distincției „Cernoziomul Tipic din stepa Bălțiului – Solul Anului 2024” la Congresul Mondial al Societăților Științei Solului de la Florența. Dar, a menționat savantul, noi nu ne putem opri la această etapă. „Ne dorim recunoașterea cernoziomului din stepa Bălțiului ca obiect al Patrimoniul Mondial al UNESCO (obiectul este deja inclus în lista tentativă a UNESCO), inclusiv prin crearea unui Centru Științific Internațional la Bălți.Centrul va activa în baza expertizei și experienței specialiștilor fostului Institut de Cercetări pentru Culturile de Câmp ,,Selecția”, în cadrul căruia timp de 80 ani s-a promovat un program amplu de cercetare pe diferite aspecte ale dezvoltării durabile a sectorului agrar: asolamente, culturi permanente, sisteme de lucrare, fertilizare și irigare a solului, sisteme de agricultură ecologică, conservativă etc. Structura respectivă ar putea concomitent servi și în calitate de Centru de instruire a agricultorilor din R. Moldova, precum și celor din țările vecine în domeniul managementului durabil al solurilor și culturilor în condițiile manifestării tot mai frecvente a secetelor, cauzate de încălzirea globală.

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturi și Industriei Alimentare Vasile Șarban a apreciat înalt lucrările seminarului, agenda UE „Misiunea Soluri Sustenabile a Uniunii Europene: Aspecte cheie pentru construcția a 100 Living Labs”, participarea Republicii Moldova la acest grandios proiect, în care statele UE investesc sute de milioane de euro. În acest sens, oficialul rămâne deschis pentru colaborare cu cercetătorii din domeniul științelor vieții, de rezultatele cărora a  beneficiat întotdeauna Ministerul de profil, accentuând și importanța colaborării echipelor de cercetare cu reprezentanții sectorului real al economiei.

În a doua jumătate a zilei seminarul s-a desfășurat pe subgrupuri tematice: agricultură, silvicultură, urban și industrial.

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online